GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004102020 ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 2,00

Lisans


Türkçe


Fizyoterapi uygulamalarının farklı alan hastalıklarının önlenmesi ve problem çözmedeki çalışmalarını değerlendirmektir


Dr Öğr Üyesi Mehmet ÖZKESKİN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Farklı çalışma alanlarında sağlığa ilişkin kavramlar, endüstride fizyoterapistin rolü, sık görülen yaralanmalarda koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlar, mesleki rehabilitasyonda değerlendirme, iş analizi, ergonomi, mimari engeller ve düzenlemeler konularına yoğunlaşılacaktır


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kavramı
2 Endüstride Fizyoterapinin Gelişimi Development of Physiotherapy in industry
3 İş sağlığına göre Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili yasal yükümlülükler ve güvenlik mevzuatı
4 İş analizinin değerlendirilmesi
5 Kümülatif travma bozuklukları kavramı
6 Ağır çalışan işçilerde hastalıklar ve fizyoterapi
7 Ayakta çalışan işçilerde kas-iskelet sistemi hastalıklarının fizyoterapi ve rehabilitasyon programları
8 Ara Sınav
9 Oturarak çalışan işçilerde kas-iskelet sistemi hastalıklarının fizyoterapi ve rehabilitasyon programları
10 Farklı çalışma alanları ve meslek hastalıkları
11 İşle ilgili kazalar ve önleme
12 Sağlık sektörlerinde işle ilgili kazalar ve önleme
13 İşle ilgili kazalar için egzersiz programları
14 Güncel literatür taraması
15 FİNAL

Phyllis M. King. Sourcebook of Occupational Rehabilitation (Springer Series in Rehabilitation and Health), 1998


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 73

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek