GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001252022 SAĞLIKTA İLETİŞİM Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders sağlık iletişiminin önemi ve öğrencilere alanlarında hasta ile iletişiminde uygun bir öngörü, iletişimin tedavi programında etkin rolü ve sağlık iletişimine eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Özden GÖKÇEK


1 Sağlıkta iletişimi tanımlar, etik kuralları uygular
2 Hasta haklarını, mesleki haklarını bilir Tıbbi etik ve araştırma etiğini tanımlar ve uygulamasını bilir
3 İletişimin tedavi sürecini olumlu ya da olumsuz nasıl etkilediğini ayırt eder İletişimin hasta sağlığında önemini bilir
4 Görsel, yazılı ve beden dilini tedavi de nasıl kullanılması gerektiğini bilir
5 Sağlıkta iletişim modellerini bilir ve uygular
6 Sağlıkta iletişime eleştirel yaklaşır ve yorumlar

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste şu konu başlıkları incelenmektedir: sağlık iletişimin tanımı, fizyoterapi ve rehabilitasyonda hasta ile iletişim becerisi, disiplinler arası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri, sağlık iletişimi alanındaki başlıca kuram ve modeller, sağlıkta iletişimin görsel, yazılı ve bedensel iletişim, hasta sağlığı için iletişimin önemi, sporcu, yaşlı çocuk ve yoğun bakım gibi özel grup hastalarda doğru iletişimin nasıl sağlandığı, yapılan hatalar ve sonuçları ve eleştirel sağlık iletişimi, etik, hasta hakları ve sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, sağlık tanımı
2 Rehabilitasyon sürecinde etik prensipler ve hasta hakları
3 Fİzyoterapi ve rehabilitasyon sürecinde temel iletişim stratejileri
4 REHABİLİTASYON SÜRECİNDE DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM
5 Sözlü ve Sözsüz İletişim
6 Yazılı ve Görsel İletişim
7 İletişim becerilerinin değerlendirilmesi
8 Ara Sınav
9 Çocuklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında iletişim
10 Geriartrik bireyler ile çalışan fizyoterapistler için iletişim yöntemleri
11 Sporcularla çalışan fizyoterapistler için iletişim yöntemleri
12 Yoğun bakımda hasta ile iletişim
13 Görme engeli olan bireylerle iletişim
14 İşitme engelli bireylerle iletişim
15 Final Sınav

Editör: Prof Dr. Uğur Cavlak, Fizyoterapist ve Hasta İletişimi KitabıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 3 1 5 3 2 1 1 1 1
ÖÇ 2 2 2 4 2 2 4 4 1 1
ÖÇ 3 1 3 2 3 1 3 1 1 1
ÖÇ 4 3 3 2 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 5 3 4 2 2 1 1 1 1 1
ÖÇ 6 4 4 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek