GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803003072022 PULMONER FİZYOTERAPİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Solunum problemi olan hastalarda bu problemin tanınması, uygun değerlendirme yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, solunum rehabilitasyonunda hasta ve hastalığa uygun tekniklerin seçimi ve uygulanmasını sağlamaktır


Dr. Öğr. Üyesi Özden GÖKÇEK


1 Pulmoner rehabilitasyon kavramını tanımlayabilecektir
2 Pulmoner rehabilitasyon prensiplerini açıklayabilecektir
3 Pulmoner risk faktörlerini tanımlayabilecektir
4 Pulmoner hastalıklarda fizyoterapi değerlendirmesini uygulayabilecektir
5 Pulmoner hastalıklarda tedavi yaklaşımlarını uygulayabilecektir
6 Akciğer hastalıklarının fizyopatolojisini açıklayabilecektir
7 Cerrahi yaklaşımlar, preoperatif- postoperatif dönemde pulmoner rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayabilecektir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Pulmoner rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı ilkeleri, solunum sistemi anatomi ve fizyolojisi, solunum hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ve tedavi yöntemleri- pulmoner cerrahi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon, solunuma yardımcı cihazlar, oksijen tedavisi, aspirasyon, solunum problemi olan neonatallerde fizyoterapi ve rehabilitasyon.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pulmoner Rehabilitasyon Tanımı, Pulmoner Sistem Anatomisi ve Fizyolojisi
2 Pulmoner Rehabilitasyonda Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri
3 Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları 1- Solunum Egzersizleri ve Solunum Eğitimi
4 Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları 2- Hava yolu Temizleme Teknikleri
5 Mekanik ventilasyon
6 Obstrüktif Akciğer Hastalıkları – KOAH ve Rehabilitasyonu
7 Astım ve Rehabilitasyonu
8 Ara Sınav
9 Bronşiektazi ve Rehabilitasyonu
10 Kistik Fibrozis ve Rehabilitasyonu
11 Akciğer Kanseri ve Rehabilitasyonu
12 Restriktif Akciğer Hastalıkları ve Rehabilitasyonu
13 Mesleki akciğer Hastalıkları ve Rehabilitasyonu , Yoğun bakımda fizyoterapi
14 Göğüs Cerrahileri ve Rehabilitasyonu, enerji koruma teknikleri
15 Final Sınavı

Porter S. Tidy’s Physiotherapy. (Çeviri: Yakut E., Kayıhan H). Pelikan Yayıncılık, 2008. Irwin S, Tecklin JS. Cardiopulmonary Physical Therapy. St.Louis:Mosby, 2004 Therapy in Respiratory Care.Chapman, Hall 2-6 Boundary Row,London,1991 Joanne Watchie MA. Pt. CCS., Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: A Clinical Manual, by Sounders, 2010Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 40
Uygulama/Pratik 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 2 1 1 2 2 1 1 1
ÖÇ 2 5 4 3 1 5 2 1 1 1
ÖÇ 3 3 5 3 5 5 3 1 1 1
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 4 1 1
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek