GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803003152022 ORTEZ VE REHABİLİTASYON Ders 3 5 3,00

LisansÜst ve alt ekstremite ve spinal ortezlerin temel mekanikleri, prensipleri ve rehabilitasyonda kullanımları konusunda bilgi sağlamaktır.


Doç.Dr. Serkan BAKIRHAN


1 Bu dersin sonunda öğrenci orteze ait tanımlar, ortez sınıflaması ve temel kullanım endikasyonları öğrenir.
2 Öğrenci, ortezlerin temel prensiplerini ve ilişkili biyomekanik kavramları bilir.
3 Öğrenci, farklı patoloji ve semptomlarda kullanılabilecek ortez tiplerini bilir. .
4 Öğrenci, ortezlerin kullanım alanlarını bilir, hasta ya da hastalığa özgü tasarım yapabilir
5 Öğrenci, ortez uygulamalarını bilir, kullanılan ortezin ya da yardımcı araç ve gereçlerin uygunluğunu test edebilir
6 Öğrenci, rehabilitasyon süreçleri ile ortez uygulamalarını uygun zamanlama ile birleştirebilir.

Birinci Öğretim[Yok]


Ortez, mekanik prensipleri ve malzemeleri anlatılacaktır. El pozisyonları, arkları ve splintleri, parmak kontraktürlerinde splintleme, özel durumlarda splintleme, periferik sinir yaralanmaları ve hemiplejide üst ekstremite ortezleri, erb’s palsy ortezleri, tendon yaralanmalarında ortez uygulamaları, üst ekstremite ortezleri ve rehabilitasyonu, ayak - ayak bileği ortezleri, ayakkabı, yer reaksiyon ortezleri, uzun yürüme ortezleri, kalça ortezleri, gövde ortezleri, vertebral kolon patolojilerinde ortezler ve skolyozda ortez prensipleri öğretilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, Ortez tanımı, Ortezlerin temel ve mekanik prensipleri, Ortezlerin kullanım amaçları 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
2 Ortez Üretiminde Kullanılan Malzeme Bilgisi 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
3 El pozisyonları, elin arkları ve splintleri, Parmak kontraktürlerinde splintleme, Üst ekstremite ortezleri kulllanım amaçları 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
4 El ortezleri, parmak ortezleri ve rehabilitasyonu 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
5 Özel durumlarda ortezleme, romatoid artritte ortezleme (Dupuytren, Wolkmann, parmak deformiteleri), parmak artroplastilerinde ortezleme, el kırıklarında ortezleme ve rehabilitasyonu 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
6 Kontraktür ortezleri, Periferik sinir yaralanmalarında kullanılan ortezleme, hemipleji’de üst ekstremite ortezleri ve rehabilitasyon 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
7 Erb’s palsy ortezleri, Tendon yaralanmalarında ortez uygulamaları ve rehabilitasyonu 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
8 Ara Sınav
9 Dirsek ortez uygulamaları ve rehabilitasyonu, omuz ortez uygulamaları ve rehabilitasyonu 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
10 Omurga ortezleri, Skolyozda ortez uygulama prensipleri, skolyoz ortezleri 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
11 Ayak ve ayak bileği ortezleri 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
12 Diz ortezleri 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
13 Kalça ortezleri 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
14 Pediatrik Ortopedik Problemlerde ortezleme (Tortikollis, Doğuştan kalça çıkıklığı , Legg Calve Perthes) 1. Ders anlatımı 2. Vaka sunumu
15 Final

1. Stanley BG, Tribuzi SM. Concepts in Hand Rehabilitation Davis Company, Philadelphia, 1992. 2. Nilgün Bek. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık, 2020. ISBN: 978-605-7874-44 3. Fatih Erbahçeci. Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon. Hipokrat Yayıncılık, 2019. ISBN: 978-605-7874-31-3 4. Fatih Erbahçeci, Kezban Bayramlar. Yürüyüş. Hipokrat Yayıncılık, 2018 ISBN: 978-605-9160-83-4. 5. Gül Şener, Fatih Erbahçeci. Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Yayıncılık, 2016. ISBN: 978-605-9160-36-0 6. Yavuz Yakut. Kas İskelet Sistemi Kinezyolojisi. Hipokrat Yayıncılık, 2018. ISBN: 9786059160889 7. Nilgün Bek. Ayak bileği ve ayak problemleri. Hipokrat Yayıncılık, 2018. ISBN: 978-605-9160-84-1 8. Meltem Yazıcı Gu¨lay, Yavuz Yakut. No¨romusku¨ler Hastalıklarda Skolyoz ve Rehabilitasyonu, Hipokrat Yayıncılık, 2021. ISBN: 978-605-7874-89-4Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek