GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004232022 PELVİK TABAN SAĞLIĞI Seçmeli Ders Grubu 4 7 2,00

Lisans


Türkçe


Kadın ve erkek sağlığı ile ilgili hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon programının oluşturulması hakkında bilgi edindirmek.


-


1 Doğum öncesi ve sonrasında uygun egzersiz programı oluşturmayı öğrenir
2 Obstetrik ve ürojinekolojik rehabilitasyonda ekip çalışmasını ve görevlerini öğrenir
3 Osteoporoz ve menopoz rehabilitasyonunda uygun egzersiz programı oluşturmayı öğrenir
4 Kadın ve erkek arasındaki fiziksel ve fizyolojik farklılıkların öğrenir
5 Erkek ve kadınlarda görülen onkolojik problemleri ve fizyoterapi uygulamalarını özetler

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin amamcı kadın ve erkeğin fizyolojik ve fiziksel farklılıkları, kanser, inkontinans gibi bazı problemlerinin değerlendirilmesi ve buna yönelik olarak verilecek fizyoterapi rehabilitasyon programlarının planlanmasıdır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kadın ve erkek arasındaki fizyolojik farklılıklar
2 Adölesan ve erişkin dönemde görülen problemler ve fizyoterapisi
3 Erişkin dönemde görülen problemler ve fizyoterapisi
4 Hamilelik ve hamilelik sonrası dönemde görülen problemler ve fizyoterapisi
5 Jinekolojik problemler ve fizyoterapisi
6 Menapoz ve fizyoterapisi
7 Osteoporoz ve fizyoterapisi
8 Ara sınav
9 Üriner inkontinans ve fizyoterapisi
10 Meme ve prostat kanserleri ve fizyoterapisi
11 Başağrıları ve fizyoterapisi
12 Kadına şiddet ve fizyoterapisi
13 Kanıta dayalı çalışmalar ve literatür tartışması
14 Kanıta dayalı çalışmalar ve literatür tartışması
15 Final

-Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 56

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 5 5 4 5 4 2 3
ÖÇ 2 5 5 5 5 4 5 4 2 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 5 4 2 3
ÖÇ 4 4 5 5 5 4 5 4 2 3
ÖÇ 5 4 5 5 5 4 5 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek