GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004012022 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KLİNİK UYGULAMASI I Ders 4 7 20,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve yaklaşımlarını farklı kliniklerde hastaya özgü planlayıp uygulamaları ile hasta başında eğitimi sürdürmektir.


Doç. Dr. Serkan BAKIRHAN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


2. ve 3.sınıf Yaz Stajlarını almış ve mesleki derslerden başarılı olmuş olmak


Yok


Fizyoterapi ve rehabilitasyona özel değerlendirme yaklaşımları gözden geçirilecek ve pratik uygulamaları farklı kliniklerde (ortopedi, pediatri, nöroloji, nöroşirurji, ortez ve protez ünitesi, yoğun bakım, genel cerrahi, kalp damar cerrahi…vb) yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Klinik uygulama Klinik uygulama
2 Klinik uygulama Klinik uygulama
3 Klinik uygulama Klinik uygulama
4 Klinik uygulama Klinik uygulama
5 Klinik uygulama Klinik uygulama
6 Klinik uygulama Klinik uygulama
7 Klinik uygulama Klinik uygulama
8 Ara Sınav
9 Klinik uygulama Klinik uygulama
10 Klinik uygulama Klinik uygulama
11 Klinik uygulama Klinik uygulama
12 Klinik uygulama Klinik uygulama
13 Klinik uygulama Klinik uygulama
14 Klinik uygulama Klinik uygulama
15 FİNAL

Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili tüm kitap,literatür,internet kaynakları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Var


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 15 15
Uygulama/Pratik 15 20 300
Takım/Grup Çalışması 14 10 140
Örnek Vaka İncelemesi 14 3 42
Rapor Sunma 3 3 9
Seminer 3 10 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 7 35
Toplam İş Yükü (saat) 596

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek