GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055862018 Karia Bölgesi Arkeolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, antik dönemde Anadolunun güneybatı bölümünde yer alan Karia bölgesini her yönüyle tanıtmayı amaçlamaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN


1 Karia bölgesinin coğrafi sınırları ve yapısını öğrenebilmek
2 Karia bölgesinin siyasi yapısını öğrenebilmek
3 Karia bölgesinin sosyal ve kültürel yapısını öğrenebilmek
4 Karia bölgesinin kronolojisini inceleyebilmek
5 Karia bölgesinin dini yapısını öğrenebilmek

Birinci ÖğretimYok


Derste, Karia bölgesinin konumu, coğrafi yapısı ve kentleri anlatılacaktır. Antik dönemim az bilinen halkı ve bu halkın oturduğu bölge konusunda tanımlayıcı bilgiler verilecektir. Karia kentlerinin siyasi yapısı, kentlerin kuruldukları bölgeler ve içerisindeki yapılar incelenecektir. Ayrıca Karia bölgesi hakkında yapılan araştırmalar, bilimsel kazılar ve bu kazıların sonuçları da anlatılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Karia arkeolojisine giriş
2 Karia bölgesinin sınırları ve coğrafi yapısı
3 Karia bölgesi kentleri
4 Karia bölgesinin yerleşim analizi ve urbanistik açıdan incelenmesi
5 Karia bölgesinde neolitik yerleşim alanları
6 Karia bölgesinde kalkolitik ve tunç çağı yerleşimleri
7 Karia bölgesinde miken izleri
8 Ara sınav
9 Karia bölgesinde lelegler giriş
10 Karia bölgesinde lelegler, mimarisi ve buluntu veren merkezler
11 Karia bölgesinde pers izleri
12 Hekatomnidler döneminde karia
13 Hekatomnidler döneminde karia mimarisi, siyasi yaşamı vb.
14 Büyük İskender ve sonrasında karia bölgesinin yapısal değişimi
15 Roma döneminde karia bölgesi ve kent bazında yansımaları
16 Final Sınavı

Ümit Serdaroğlu, Lykia-Karia'da Roma Dönemi Tapınak Mimarlığı, İstanbul, 2004 Coşkun Özgünel, Karia Geometrik Seramiği, Nisan, 2006 C. Canan Küçükeren, Ege'de Bir Anadolu Uygarlığı, Karia, İstanbul 2006 S. Özden-M. Aksan, TAY-Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-7: Yunan-Roma/Pisidia ve Karia Bölgeleri, 2007 R. T. Marchese, The Historical Archaeology of Northern Caria G. Perrot, History of art in Phrygia, Lydia, Caria and Lycia Ian Jenkins, Sculptors and Sculpture of Caria and Dodecanese, London, 1987 A. Laumonier, Les Cultes Indigenes en Carie, Paris 1958


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 4 2 8
Tartışma 4 3 12
Soru-Yanıt 8 3 24
Rapor Sunma 3 2 6
Makale Yazma 5 2 10
Makale Kritik Etme 4 3 12
Bireysel Çalışma 8 3 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2 3 5
ÖÇ 3 4 5 2
ÖÇ 4 1 2 3 4 3
ÖÇ 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek