GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055192000 İleri Olasılık, İstatistik ve Kuyruk Teorisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; olasılık teorisine ve istatistiğe kapsamlı bir giriş yapmasını, bilgisayar bilimlerinde en çok kullanılan istatistiksel çıkarımları ve olasılık modellerini kavramasını sağlamaktır.


Yrd. Doç. Dr. Müge Sayıt


1 Temel olasılık problemlerini çözebilme
2 Bilgisayar bilimlerindeki bazı problemleri temel olasılık bilgisini kullanarak çözebilme
3 Şartlı olasılıkları kavrayabilme
4 Bilgisayar bilimlerinde kullanılan herhangi bir veri setini herhangi bir dağılıma eşleyerek formüle edebilme
5 Tahminleyicileri kavrayabilme
6 Özel dağılımları bilgisayar bilimlerinde mevcut olan veri setleri üzerinde kullanabilme
7 Rastsal prosesleri kavrayabilme
8 Tahminleme yöntemlerini kavrayabilme ve bunu bilgisayar bilimlerindeki problemlerde kullanabilme
9 Tahminleyicilerin örnekleme dağılımlarını kavrayabilme
10 Hipotez testlerini kavrayabilme ve bunları bilgisayar bilimlerindeki problemlerde kullanabilme


Hesaplama bilgisi gerekmektedir.


Yok


Olasılığa giriş. Bilgisayar bilimlerindeki bazı problemlerin olasılık bilimi kullanılarak çözümlenmesi. Şartlı olasılıklar. Rastsal değişkenler ve dağılımlar. Tahminleyiciler. Özel dağılımlar ve bunların bilgisayar bilimlerindeki veri setlerini modellemede kullanılması. Rastsal prosesler, tahminleme. Tahminleyicilerin örnekleme dağılımları. Hipotez testleri ve bunların bilgisayar bilimlerindeki problemlere uygulanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Olasılığa Giriş
2 Olasılığa Giriş (Devam)
3 Şartlı Olasılıklar
4 Şartlı Olasılıklar (Devam)
5 Rastsal Değişkenler Ve Dağılımlar
6 Tahminleyiciler
7 Arasınav
8 Özel Dağılımlar
9 Özel Dağılımlar (Devam)
10 Rastsal Prosesler
11 Tahminleme
12 Tahminleme (Devam)
13 Tahminleyicilerin Örnekleme Dağılımları
14 Hipotez Testleri
15 Hipotez Testleri (Devam)
16 Final

DERS KİTABI: 1. DeGroot, M.H., Scherwish, M. J., Probability and Statistics, 3rd edition, Addision Wesley, 2002. YARDIMCI KİTAP: 1. Ross, S.M., Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 4th edition, Academic Press, 2009.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 72 72
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek