GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201065152016 Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Ders 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilerin bilimsel ve arkeolojik etkinliğin etik konuları ve uygulamalarıyla ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesi.


Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN


1 İyi bilim uygulamalarının niteliğinin öğrenilmesi
2 Bilim etkinliğinin etik ve ahlaki gerçekleşmesi için yapılması gerekenlerin öğrenilmesi
3 Tez yazımında etik ilkelere dikkat edilmesi
4 Yanlış bilim uygulamalarının önüne geçilmesi, bu konuda bilinç oluşturulması
5 Arkeolojik arazi çalışmalarda etik ilkelere uyulması ve dikkat edilmesi

Birinci ÖğretimYok


D.B. Resnik 2004 Bilim Etiği: Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Kitabı üzerinden konuların haftalık olarak işlenmesi, öğrenciler tarafından sözlü ve yazılı sunumları haftalık olarak sunulması ve derste tartışılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve amacı
2 Bilim ve Etik
3 Etik Teorisi ve Uygulamaları
4 Bir Meslek olarak bilim
5 Bilimde Etik Tavrın Standartları
6 Araştırmada Nesnellik
7 Bilimsel Yayınlarla ilgili Etik Konular
8 Ara sınav
9 Laboratuvarlarda ortaya çıkan etik konular
10 Toplumda Bilim Adamı
11 İntihal Nedir?
12 Sosyal bilimlerde etik
13 Arkeoloji ve Etik I
14 Arkeoloji ve Etik II
15 Değerlendirme
16 Final sınavı
17

D.B. Resnik 2004 Bilim Etiği: Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Çilingiroğlu, Ç. 2012 Arkeoloji ve Etik. Arkeoloji ve Sanat Dergisi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 10 2 20
Soru-Yanıt 6 3 18
Makale Kritik Etme 6 3 18
Bireysel Çalışma 8 3 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 7 2 14
Ev Ödevi 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 0 3 1 4
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 2 3 3
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek