GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176202019 Eğitim Araştırmaları I Ders 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


Bu ders kapsamında bilimsel araştırma yapmada temel kavram ve ilkeler, araştırma planlama, eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler, konuları irdelenecek ve öğrencilere eğiticilerin gözetim ve desteği ile dar kapsamlı bir araştırma planlama fırsatı verilecektir.


H.İbrahim Durak, Hatice Şahin, Kevser Vatansever, Ö. Sürel Karabilgin, A. Hilal Batı, Nilüfer Demiral Yılmaz


1 Eğitim araştırmalarında kullanılan temel yöntemleri tanımlayıp kullanım amaçlarına yerlerine göre örnekleyerek açıklayabilir
2 Tıp Eğitiminde araştırma yapmak için gereken yetkinlikleri tanımlayıp, tıp eğitimi araştırmacılarının karşılaştıkları güçlükler ve fırsatları açıklayabilir
3 Yaygın kullanılan akademik tarama araçlarını kullanarak ilgilendiği konularda eğitim araştırmalarına ulaşıp eğitim araştırmalarını eleştirel olarak değerlendirebilir
4 İlgilendiği alanda literatür dayanaklı araştırma sorusu, hipotezi oluşturup, soru-hipotezle uyumlu araştırma tasarımı yapabilir
5 Yaptığı araştırma tasarımını paydaşlarına sunup tartışabilir, katkı ve önerilerini uygun şekilde alabilir


Yok


Yok


Eğitim araştırmalarına giriş, eğitimde araştırma yöntemleri, Eğitim araştırması önerisi hazırlama


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve açıklamalar
2 Eğitimde araştırma yöntemlerinin temelleri
3 Eğitim araştırmalarının amaçları konu alanları ve araştırma sorusu oluşturma
4 Eğitim araştırmalarının amaçları konu alanları ve araştırma sorusu oluşturma
5 Literatür tarama
6 Literatür tarama
7 Tıp Eğitiminde araştırma yapmak için gereken yetkinlikler,
8 Tıp eğitimi araştırmacılarının karşılaştıkları güçlükler ve fırsatlar
9 Eğitimde yeni araştırma yöntemi arayışları
10 Tıp eğitiminde araştırma yöntemleri
11 Tıp eğitiminde araştırma yöntemleri
12 Tıp eğitiminde araştırma yöntemleri ve örnekleri
13 Araştırma / Proje önerisi hazırlamak
14 Araştırma / Proje önerisi hazırlamak
15 Araştırma / Proje önerisi sunmak
16 Toparlama oturumu

1. Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., (2005) How to design and evaluate research in education (sixth edityion). McGraw-Hill International Eddition 2. Crowl, T.K. (1996). Fundamentals of educational research, Second Edition. Madison WI, Brown & Benchmark. (ÖK 1-5 (Crowl 1-73), OK 6 (Crowl 88-127), OK 7-9 (Crowl (196-338), OK10-12 (Crowl 339-354) 3. Bieger, G.R., Gerlach, G.J., (1996) Educational Research: A Pracitical Approach. Delmar Publishers 4. Şimşek, H., Yıldırım, A. (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 6. baskı. Seçkin Yayınevi-Ankara 5. G.R. Norman, C.P.M. van der Vleuten, D.I. Newble, editors (20029. The International Handbook of Research in Medical Education. Part 1-2. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Tartışma 8 2 16
Takım/Grup Çalışması 2 10 20
Örnek Vaka İncelemesi 0 0 0
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 2 2
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 2 10 20
Bireysel Çalışma 4 5 20
Okuma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 172

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek