GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FENDRSEM2 Seminer II Ders 3 5 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.


Bölüm Öğretim Üyeleri


1 Verilen bir konuda detaylı literatür araştırması yapabilme.
2 Topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
3 Ulaştığı sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilme.
4 Ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yüksek lisans eğitiminin ikinci yarısında danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Veri toplama
6 Veri toplama
7 Veri toplama
8 Veri toplama
9 Veri analizi
10 Veri analizi
11 Veri analizi
12 Veri analizi
13 Rapor hazırlama
14 Rapor hazırlama
15 Rapor hazırlama
16 Sunum

Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama 5 5 25
Rapor Sunma 2 3 6
Bireysel Çalışma 15 5 75
Okuma 15 5 75
Toplam İş Yükü (saat) 181

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 3
ÖÇ 3 4 5 4 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek