GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Doktora

1 Sürekli, kesikli ve Monte Carlo benzetim tekniklerine yönelik tüm önemli kavram ve uygulama esaslarını kavramak,
2 Gerçek bir sisteme ilişkin deneyi, sistemi temsil eden model üzerinde gerçekleştirebilmek,
3 Mevcut sistemlerin işleyişini modelleyerek tasarım değişikliklerinin sonuçlarını araştırabilmek,
4 Sistem girdi ve çıktıları arasındaki ilişkileri matematiksel olarak modelleyebilmek
5 Sistem verileri üzerindeki farklı isnatların doğruluğunu test edebilme becerisi kazanabilmek
6 Modeller üzerinde farklı standartları karşılaştırabilme becerisi kazanabilmek
7 Benzetim ile çıkarsamalar yapabilmek
8 Literatür tarama alışkanlığı edinebilme
9 Benzetim sonuçlarını raporlayabilme ve analiz edebilme becerisi kazanmak
10 Mantıksal düşünce ile problem çözebilme ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak,
11 Sistemin girdi ve çıktılarını ölçümleyebilecek kritik değişkenleri belirleyebilmek,[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sistem Benzetime Giriş: Benzetimin avantaj ve dezavantajları, Uygulama Alanları, Sistem ve Sistem çevresi, Sistem Bileşenleri, Kesikli ve Sürekli Sistemler, Sistem Modeli ve Model Tipleri, Kesikli Sistem Benzetimi, Monte Carlo Uygulamaları, Sistem Benzetiminin Aşamaları
2 Benzetim Uygulama Örnekleri: Kuyruk Sistemleri ve Diğer Uygulama Örnekleri
3 Sistem Benzetimine İlişkin Genel Prensipler: Olayların İzlenmesi, Zamanın İlerletilmesi, Benzetimi İzleme
4 Benzetim Yazılımları: Benzetim Yazılımlarının Tarihçesi, Benzetim Yazılımlarının Seçimi, Genel Amaçlı Sistem Benzetim Yazılımı GPSS
5 Benzetimde İstatistiksel Modeller: Kesikli ve Sürekli Dağılışlar, Poisson Süreci ve Özellikleri, Ampirik Dağılışlar
6 Kuyruk Modelleri: Kuyruk Sistemlerinin Karakteristikleri, Kuyruk Notasyonu, Uzun süreli Ölçümler ve Kuyruk Sistemlerinin Performansları
7 Şans Sayıları: Özellikleri, Türetme Teknikleri, Şans Sayılarının Test Edilmesi
8 Ara sınav
9 Şans Değişkenlerin Türetilmesi: Ters dönüşüm Tekniği, Kabul Red Teknikleri ve Özellikleri
10 Girdi Modelleme: Veri Toplama, Dağılış Tanıma, Parametre Tahminleme, Uyum Testleri
11 Benzetim Modellerinin Sınama ve Doğrulanması: Model İnşası, Benzetim Modellerinin Sınanması, Modellerin Doğrulanma ve Kalibrasyonu
12 Çıktı Analizleri: Çıktı Verilerinin Stokastik Yapısı Performans Ölçümleri ve Tahminlenmeleri, Benzetim Sonlandırma için Çıktı Analizleri
13 GPSS World Uygulamalar
14 Üretim Sistemlerinin Benzetimi
15 Bilgisayar Sistemlerinin Benzetimi: Benzetim Araçları, Girdi Model, CPU Benzetimi, Bellek Benzetimi, Bilgisayar Ağlarının Benzetimi
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Beyin Fırtınası 10 1 10
Rapor Hazırlama 1 40 40
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 7 98
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Rapor 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4 4
ÖÇ 8 4 5
ÖÇ 9 5 5
ÖÇ 10 3 4
ÖÇ 11 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek