GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103016302014 Çok Etmenli Ağlar İçin Dağıtık Algoritmalar Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin çok etmenli ağlarda temel prensipler olan koordinasyon, hataya-duyarlılık, yerellik ve öz-örgütlenme kavramlarını öğrenebilmelerini; çizge teorisi temelli dağıtık algoritmaları kavrayabilmelerini ve analiz edebilmelerini, dağıtık algoritmalara ilişkin alt-sınır ve üst-sınır bulma yöntemlerini anlayabilmelerini; yeni algoritmik fikirler geliştirmelerini, tasarlayabilmelerini ve analiz edebilmelerini; dağıtık algoritmalar konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme yapmalarını sağlayacak altyapıyı edinebilmelerini sağlamaktır.


Yrd.Doç.Dr. Kasım Sinan YILDIRIM


1 Dağıtık algoritma kavramını açıklayabilme.
2 Çoklu-etmen sistemini çizge teorisi ile modelleyebilme.
3 Dağıtık algoritmaların zaman ve iletişim karmaşıklığını hesaplayabilme.
4 Dağıtık algoritmaların doğruluklarını ispat edebilme.
5 Bir dağıtık probleme ilişkin alt sınır ve üst sınırları hesaplayabilme.
6 Bir görevi yerine getirecek dağıtık algoritmayı tasarlayabilme.
7 Güncel araştırma sonuçlarını takip edebilme becerisi.
8 Araştırma önerisi yapabilme becerisi.


Bilgisayar mühendisliği lisans programında okutulan Ayrık Matematik, Olasılık ve İstatistik ve Algoritma Analizi dersleri.


Yok


Çok etmenli ağlarda dağıtık algoritma ve hesaplamanın temelleri, tasarımı ve analizi, çok etmenli ağlarda iletişim, koordinasyon, köşe boyama ve en büyük bağımsız küme, kümeleme, anlaşma ve konsensus, sıralama, dizilim denetimi, tahminleme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dağıtık algoritmalara giriş, Çok-etmenli sistemler için temel çerçeve, Dağıtık algoritmalarda yerellik
2 Dağıtık ağ modeli, Temel çizge teorisi, Karmaşıklık ölçütleri,
3 Bilgi yayma ve toplama algoritmaları (Broadcast, Convergecast, Upcast, Downcast)
4 Dağıtık Ağaç oluşturma algoritmaları (Depth-first Search Tree, Breadth-first search Tree, Minimum Spanning Tree)
5 Köşe boyama problemi, 3 renge boyama problemi için alt sınırlar
6 En büyük bağımsız küme problemi, açgözlü ve rastgele algoritmalar
7 Ara sınav
8 Mesaj yönlendirme, en kısa yol yönlendirmesi, ölükilitsiz yönlendirme
9 Öz-kararlı algoritmalar
10 Dağıtık Sıralama
11 Anlaşma ve Konsensus, Yönsüz ve yönlü ağlarda anlaşmaya varma
12 Dizilim Denetimi
13 Dağıtık Algoritmaların Olasılıksal Analizi
14 Dağıtık Tahminleme, Dağıtık en küçük kareler
15 Eşzamanlama yöntemleri, alpha ve beta eşzamanlayıcıları
16 Final Sınavı

1. Distributed Computing: A Locality-Sensitive Approach David Peleg. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2000 2. Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks M. Mesbahi, M. Egerstedt,, Princeton Series in Applied Mathematics, 2010 3. Principles of Distributed Computing lecture notes, Rogger Wattenhoffer 4. Distributed Computing: Fundamentals, Simulations and Advanced Topics Hagit Attiya, Jennifer Welch. McGraw-Hill Publishing, 1998 5. Distributed Algorithms. Nancy Lynch, Morgan Kaufmann Publishers, 1996


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Makale Yazma 1 90 90
Makale Kritik Etme 1 50 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 241

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 3
ÖÇ 7 5 5 4 5 3 3
ÖÇ 8 5 4 3 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek