GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Doktora

1 Derin Öğrenme Sistemi tasarlama ve gerçekleştirme yeteneği kazanmak.
2 Derin Öğrenme alanında gelişen araştırma konularını takip edebilir duruma gelebilmek; Bu konuda kısa seminerler hazırlayarak sunum yapabilmek. Makale okuma ve yazabilme deneyimi kazanmak.
3 Yapay Sinir Ağları, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme ile ilgili yazılım araçlarını kullanabilme ve bütünleştirebilme yeteneği kazanmak.
4 Derin Öğrenmenin temel kavramlarını, tekniklerini, matematik ve yazılım altyapısını öğrenerek uygulayabilme yeteneği kazanmak. Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi konularını genişliğine ve derinliğine inceleyerek nasıl birleştirilebileceklerini ve bütünleştirilebileceklerini öğrenmek.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derin Öğrenmeye Giriş, kavram, terminoloji ve yöntemler.
2 Makine Öğrenmesi - I : Gözetimli Öğrenme, Gözetimsiz Öğrenme, Destekleyici Öğrenme, Yarı Gözetimli Öğrenme; Öğreticili Öğrenme Yöntemleri (Yapay Sinir Ağları, geriyayılım algoritması, Karar Ağaçları, Naive Bayes, Destek Vektör Makineleri, …), Topluluk Öğrenme Türleri (Bagging, Boosting, Stacking) ve Yöntemleri (Rastgele Ormanlar, AdaBoost, …)
3 Makine Öğrenmesi - II : Öğreticisiz Öğrenme ve Kümeleme Yöntemleri; Destekleyici Öğrenme Yöntemleri.
4 Derin Öğrenme – I : Evrişimsel Yapay Sinir Ağları (CNN) (Mimarisi, Verisetleri, Evrişim, İşleyişi). Minibatch, Regularization, Dropout, Optimization Algorithms, Softmax, Loss Function kavramları. Tensorflow ortamında uygulama geliştirme. Hiperparametre Eniyilemesi. Transfer Öğrenme. R-CNN, Fast R-CNN. Faster R-CNN, YOLO modelleri.
5 Derin Öğrenme – II : Geri Beslemeli Sinir Ağları (RNN), Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM).
6 Derin Öğrenme – III : Derin İnanç Ağları, Derin Oto-Kodlayıcılar, Diğer Derin Öğrenme Modelleri. Derin Pekiştirmeli Öğrenme. Çekişmeli Üretici Ağlar.
7 Derin Öğrenme - IV : Derin Öğrenme Uygulama Alanları, Melez Zeki Sistemler.
8 Arasınav
9 Sunumlar - I
10 Sunumlar - I
11 Sunumlar - I
12 Sunumlar - II
13 Sunumlar - II
14 Sunumlar - II
15 Proje Kontrolleri
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 42
Proje Sunma 1 25
Ev Ödevi 1 33
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 42 84
Proje Hazırlama 3 20 60
Seminer 1 20 20
Makale Yazma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 300

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 1 3 5 3 3
ÖÇ 2 3 3 3 3 5 5
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 3 1 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek