GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103016282019 Paralel ve Dağıtık Hesaplama Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, paralel ve dağıtık hesaplama temellerini tanıtmaktır. Dersin ilk bölümü süreçler arası iletişim (interprocess communications) üzerinedir. Dersin ikinci bölümü, paralel ve dağıtık uygulama geliştirme ile ilgili algoritmik, programlama ve yazılım mühendisliği konuları üzerine odaklanacaktır.


Hasan Bulut


1 Paralel Programlama’nn temel kavramlarını, tekniklerini, matematik ve yazılım altyapısını öğrenerek uygulayabilme yeteneği kazanmak. Paralel Programlama’nın bilgisayar mühendisliğindeki, bilgisayar bilimlerindeki önemini kavramak.
2 Paralel Programlama tasarlayabilme ve yazılım geliştirebilme yeteneği kazanmak. Gerçek yaşamdan problemler için tasarım ve yazılım geliştirme yeteneği kazanmak.
3 LAMMPI, OpenMPI, OpenMP gibi paralel programlama araçlarını tanımak ve kullanabilmek. Dağıtık ortamda programlama geliştirmek.
4 Paralel Programlama alanında gelişen araştırma konularını takip edebilir duruma gelebilmek; Bu konuda kısa seminerler hazırlayarak sunum yapabilmek. Makale okuma ve yazabilme deneyimi kazanmak.


Algoritma Analizi, Bilgisayar Ağları


Ağ Programlama


Bölüm I: Süreçler Arası İletişim, İletişim, Dağıtık Nesneler ve Uzaktan Yürütme, İşletim Sistemi Desteği, Koşutzamanlama, İleti Geçişli Hesaplama, MPI, Bölüm II: Temel Dağıtık Algoritmalar ve Paralel Programlama Teknikleri, Paralel ve Dağıtık Sistemlere Giriş, Dağıtık Hesaplama, Paralel Programlama Teknikleri, Paralel Algoritma Tasarım İlkeleri, Ortak Bellekli Programlama, Dağıtık Ortak Bellekli Programlama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, Tanımlar, Motivasyon
2 İletişim, Ağ Programlama
3 Dağıtık Nesneler ve Uzaktan Yürütme
4 İşletim Sistemi Desteği, İşletim Sistemi Katmanı, Koruma, Süreçler and İş-parçaları, İletişim and Yürütme
5 Koşutzamanlama, Eşzamanlı Programlama için Tasarım İlkeleri ve Modelleri, Ortak Bellek İletişimi, İleti Geçişli İletişim
6 İleti Geçişli Hesaplama, MPI
7 Ara Sınav
8 Paralel ve Dağıtık Sistemlere Giriş
9 Dağıtık Hesaplama, Dağıtık Hesaplama Modelleri, Zaman ve Küresel Durumlar
10 Sonlandırma Algılamaları ve Kilitlenmeler (Deadlocks)
11 Eşgüdüm Algoritmaları, İleti Sıralama, Kümeleme Algoritmaları
12 Paralel Algoritma Tasarım İlkeleri, Parçalama ve Böl-ve-Çöz Stratejileri
13 Eşzamanlı Hesaplamalar, Yük Dengeleme ve Sonlandırma Algılaması
14 Ortak Bellekli Programlama
15 Dağıtık Ortak Bellekli Programlama
16 Final Sınavı

1.InterProcess Communications in LINUX, John Shapley Gray Prentice Hall, 2003 ISBN-10: 0130460427 ISBN-13: 978-0130460424 2.Distributed Systems: Principles and Paradigms, Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen 2nd edition 2006 Prentice-Hall, ISBN-10: 0132392275 ISBN-13: 978-0132392273 3. Elements of Distributed Computing, Vijay K. Garg, Wiley-IEEE Press, 2002 ISBN-10: 0471036005 ISBN-13: 978-0471036005 4.Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers, Barry Wilkinson, Michael Allen Prentice Hall; 2nd edition 2004 ISBN-10: 0131405632 ISBN-13: 978-0131405639


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 15 15
Proje Hazırlama 1 30 30
Seminer 1 10 10
Makale Yazma 1 25 25
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 220

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek