GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105036692014 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ders 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


Bu ders kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları hakkında temel bilgilerin verilmesinin yanı sıra, kullanımlarına yönelik ölçütleri irdeleme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Günnur Koçar, Prof. Dr. Hayati Olgun, Prof. Dr. Ceylan Zafer, Prof. Dr. Önder Özgener, Prof. Dr. Engin Karatepe, Doç. Dr. Koray Ülgen, Doç. Dr. Numan Sabit Çetin, Doç. Dr. Soner Çeliktaş, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eryaşar, Yrd. Doç. Dr. Mete Çubukçu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Sarptaş, Yrd. Doç. Dr. Halide Diker


1 Yenilenebilir enerji teknolojileri ve uygulama alanları ile ilgili temel bilgilerin edinimi
2 Yenilenebilir enerji sisteminin, enerji ihtiyacına olan potansiyel katkılarını, sistemin; artı ve eksi yönleriyle analiz edebilme
3 Basit bir yenilenebilir enerji sistemi ile ilgili tasarım ve hesaplamaları yapabilme
4 Makale okuma/tartışma yoluyla, yenilenebilir enerji teknolojileri alanındaki son gelişmelerin takip edilebilmesi
5 Yenilenebilir enerji teknolojilerinin, konvansiyonel sistemlere kıyasla çevresel etkileri hakkında farkındalığın artırılması
6 Soru/cevap, tartışma gibi katılımcı eğitim modeliyle çok disiplinli eğitimin deneyimlenmesi
7 Bireysel araştırma, raporlama ve sunum yapabilme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Güneş enerjisinin, ısı ve güç üretiminde kullanımı, hidrojen üretimi ve depolama teknolojileri, fotovoltaik teknolojiler ve sistem kurulumu, rüzgar enerjisi ve teknolojileri, hidrolik enerji teknolojileri, biyokütle enerjisi fizikokimyasal ve biyokimyasal dönüşüm yöntemleri ve biyokütle enerji dönüşümünde gaz temizleme ve partikül tutma sistemleri, jeotermal enerji teknolojileri, binalarda ve sanayide enerji verimliliği, enerji politikaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel etkileri, elektrokimyasal enerji depolama teknikleri, elektrik şebekelerinde fotovoltaik sistem uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 Güneş Enerjisinden Isı ve Güç Üretimi
3 Biyokütle Termokimyasal Enerji Dönüşüm Teknolojileri
4 Fotovoltaik Teknolojiler
5 Fotovoltaik Sistem Kurulumu
6 Jeotermal Güç Santralı Uygulamaları
7 Sıvı Biyoyakıt Teknolojileri
8 Biyogaz Sistemlerinin Projelendirilmesi
9 Rüzgar Enerji Uygulamaları
10 Ara Sınav
11 Isı Pompaları
12 Güneş Mimarisi
13 Yenilenebilir Enerji Ekonomisi ve Politikaları
14 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri
15 Elektrokimyasal Enerji Depolama Teknikleri
16 Elektrik Şebekelerinde Fotovoltaik Sistem Uygulamaları
17 Yarıyıl sonu sınavları

[1] Donald R., 1981. “ Solar Energy”. 516 pages, Printice Hall Inc. London,UK. [2] Duffie,J.A. and W.A. Beckman, 1991. “Solar Engineering of Thermal Processes”. 2nd Edition, 919 pages, John Wiley and Sons. Inc., New York,USA. [3] G.Koçar, A.Eryaşar, Ö.Ersöz, Ş.Arıcı, A.Durmuş, "Biyogaz Teknolojileri", 2010 [4] Murov, L., Carmichael I., Gordon L. H., 1993. “Handbook of Photochemistry”, Marcel Dekker, 2nd Edition. [5] Goswami,D.Y.,F. Keith and J.F.Kreider, 1999. “Principles of Solar Engineering”. 2nd Edition, 6994 pagesi Taylor and Francs, Philadelphia, USA. [6] Eicker,U.2003. “Solar Technologies for Buildings”. 323 pages, JohnWiley and Sons. Inc, West Sussex, England. [7] Tiwari,G.N.,2004. “Solar Energy: Fundamentals, Design, Modelling and Applications”. 525 page, Narosa Publishing House, New Delhi, India. 12. Prakash R. S., 2010, M. Umeno, “New Concepts in Solar Cells “, ASI publications, India. [8] Krebs C. B., 2008, “Polymer Phtovoltaics”, SPIE Publications, USA. [9] Christopher Higman and Maaren van der Burgt, "Gasification", 2003, Elsevier Science [10] Bent Sorensen, Hydrogen and Fuel Cells: Emerging Technologies and Applications, Academic Press, 2005. [11] J. Larminie, A. Dicks, Fuel Cell Systems Explained. Wiley, 2003. [12] F. Barbir, PEM Fuel Cells, Theory and Practice, Elsevier, 2005. [13] ATES A. M., ÇETİN Numan S., 2012, “5kWm autonomous wind turbine’s capacity factor calculation by instantaneous data”, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, Izmir Turkey, pp.955-965, 28-30 June 2012. [14] ÇETİN Numan S., ÇELİK, H., BAŞARAN, K., 2011, “Rüzgar Türbinlerinde Kapasite Faktörü ve Türbin Sınıfı İlişkisi” 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), p.131-136, 16-18 May 2011, Elazığ. [15] ÇETİN Numan S., 2010, “Yeni Kurulacak RES’lerde Nelere Dikkat Etmeliyiz?”, Ekoloji Teknik, Sayı 10, S.38-46. [16] ÇETİN Numan S., ATES A.M., DENIZ E., 2011, “Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde Kurulu Bulunan 5kW’lık Otonom Rüzgar Türbininin Modernizasyonu”, VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Kayseri, s.587-600, 21-22 Ekim 2011. [17] ŞENKAL A., ÇETİN Numan S., 2010, “Türkiye’de Rüzgar Santralleri ve Kapasite Faktörlerinin Mevsimsel Analizi”, VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.526-531, 1-5 Aralık 2010, Bursa. [18] ÇETİN, Numan S., 2010, “Rüzgar Türbini Üretim Teknolojileri ve Türkiye’de Kurulu Olan Büyük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kapasite Faktörleri”, Uluslar arası Enerji Türk Zirvesi, 2-4 Eylül 2010, İzmir, Türkiye. [19] GÜLERSOY, T., ÇETİN, Numan S., 2010, “Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması”, Gazi Üni. Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, Cilt:13, Sayı:3, s. 209-213. [20] ÇETİN Numan S., 2008, “Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri ve Yatırım Fırsatları”, Kaynak Elektrik Mühendislik Der., Sayı 233, S.162-166, Ekim 2008. [21] ATA R., ÇETİN N.S., 2008, “3 kW Otonom Bir Rüzgar Türbini Kurulumu ve Enerji Eldesi”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, ISSN 1304-4915, Cilt 23, No 1, s.41-47. [22] ÇETİN N. S., YURDUSEV M. A., ATA R., ÖZDAMAR A., 2005, “Assessment of Tip Speed Ratio of Wind Turbine” Math. Comput. Appl. Vol.10, pp.147-154. [23] DGS (2009). "Planning & Installing Photovoltaic Systems", DGS. [24] Kuppuswamy Kalyanasundaram “ Dye-sensitized Solar Cells (Fundamental Sciences. Chemistry)” EPFL Press, Distributed by CRC Press (2010) ) 320 Pages, ISBN-10: 143980866X | ISBN-13: 978-1439808665 0 [25] Michael R. Travino “Dye-Sensitized Solar Cells and Solar Cell Performance” Nova Science Publishers, Incorporated, (2011) 309 pages, ISBN1612096336, 9781612096339 [26] Christoph Brabec , Ullrich Scherf , Vladimir Dyakonov “Organic Photovoltaics: Materials, Device Physics, and Manufacturing Technologies” Wiley, 597 pages (2008) ISBN: 978-3-527-31675-5 [27] Christoph Joseph Brabec , Vladimir Dyakonov , Jürgen Parisi , Niyazi Serdar Sariciftci “Organic Photovoltaics: Concepts and Realization (Springer Series in Materials Science)” (Book 60) Publisher: Springer; 200, ISBN-10: 354000405X, [28] Cristobal, Ana, Martí Vega, Antonio, Luque López, Antonio “Next Generation of Photovoltaics” Series in Optical Sciences, Springer , Vol. 165 (2012) 354 p, ISBN 978-3-642-23368-5 [29] A. Martí , A. Luque ”Next Generation Photovoltaics: High Efficiency through Full Spectrum Utilization (Series in Optics and Optoelectronics)” Publisher: Taylor & Francis (2003) 136 ps, ISBN-10: 0750309059. [30] Hamakawa, Yoshihiro “Thin-Film Solar Cells: Next Generation Photovoltaics and Its Applications” Series: Springer Series in Photonics, Vol. 13 (2004) 244 pages, ISBN 978-3-662-10549-8 [31] Small Hydroelectric Engineering Practice by Bryan Leyland (Feb 19, 2014) [32] LAYMAN'S HANDBOOK ON HOW TO DEVELOP A SMALL HYDRO SITE (Second Edition) June 1998 [33] Renewable Energy Resources: Basic Principles and Applications G. N. Tiwari, M. K. Ghosal, ISBN: 1842651250 2005 - 649 sayfa [34] IPCC (2011): IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. [35] Guerrero-Lemus, R.; Martínez-Duart J.M. (2012): Renewable Energies and CO2: Cost Analysis, Environmental Impacts and Technological Trends. SpringerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Problem Çözümü 2 2 4
Tartışma 4 1 4
Soru-Yanıt 7 1 7
Alan Gezisi 2 4 8
Makale Kritik Etme 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 253

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4 5 5 3
ÖÇ 5 4 4
ÖÇ 6 5 2
ÖÇ 7 3 5 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek