GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FENDRYET2020 Yeterlilik Ders 2 3 25,00

Doktora


Türkçe


Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için gerekli olan teorik altyapısının güçlenmesini sağlamaktır.1 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için kullanılacağı yöntemleri geliştirebilme beceresi
2 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması ve değerlendirebilme becerisi
3 Tez konusu ile ilgili yeni yaklaşımlar geliştirebilme becerisi


Yok


Yok


Öğrenci, doktora tezine başlamadan önce teorik altyapısının güçlenmesini sağlamaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
2 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
3 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
4 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
5 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
6 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
7 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
8 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
9 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
10 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
11 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
12 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
13 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar
14 Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar

Çalışma konusu ile ilgili kitaplar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Soru-Yanıt 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 17 238
Toplam İş Yükü (saat) 266

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek