GERİ DÖN

Önlisans Programları


Aliağa Meslek Yüksekokulu - Kimya Teknolojisi - - ÖnlisansProgram Tanıtımı

Bergama Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2002 yılında gerçekleşen MEB-YÖK işbirliği çerçevesinde sınavsız geçiş protokolü ile Kimya, Programı ikinci öğretim olarak açılmıştır. 2007 yılına kadar Aliağa Çok Programlı Lisesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmüştür. Daha sonra Aliağa Belediyesi tarafından 2004 yılında Bergama Meslek Yüksekokuluna devredilen Terminal binası bölge sanayicilerinden sağlanan kaynaklarla restore edilerek 12.12.2007 tarihinde Bergama Meslek Yüksekokulu Aliağa Yerleşkesinde Kimya Programı diğer programlarla birlikte hizmet vermeye devam etmiştir..Aliağa Yerleşkesi’nde ikinci öğretim olarak devam eden Kimya Programı 2007-2008 öğretim yılından itibaren Örgün Eğitimine de başlamıştır. 2013 yılı Aralık ayında Aliağa Meslek Yüksekokulu adı altında Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerini Kimya Teknolojisi Programı adı altında Örgün ve İkinci öğretim Programları ile sürdürmektedir .

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Kimya Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Ön lisans

Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alarak kayıt yapmaya hak kazanılar.

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi MADDE 20 - (7)Üniversitemize yerleşen öğrencilerden bir başka Yükseköğretim programından mezun olan veya bir başka yükseköğretim programına kayıt yaptırarak eğitimini tamamlayamayanların alıp başarılı oldukları derslerden, ilgili birim yönetim kurulunca muafiyet hakkı verilenlerin notları transkripte işlenir ve AGNO hesabına katılır. Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler, Üniversitemize kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen ara sınavlara kadar birimlerine başvurarak, muafiyet işlemini gerçekleştirebilir. İlgili bölümler öğrencilerin almış oldukları tüm derslerini inceleyip bir defaya mahsus olmak üzere öğrencinin muaf tutulacağı dersleri belirler ve ilgili birim yönetim kuruluna sunar.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Kimya Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.

Kimya Programının amacı, Kimya Teknolojisine nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Genel olarak Temel kimya ve Kimyasal Teknoloji olmak üzere iki dalda verilen derslerde, kimyanın temeli konularının , teknolojilere nasıl uygulandığı kimya programının kapsamındadır. Bu nedenle Kimya programının 1. ve 2.sınıf dersleri Temel Kimya ve Kimya Mühendisliği dersleri esas alınarak oluşturulmuştur. Dersler de teori verildikten sonra, bu teorilerin endüstrilerde nasıl uygulandığı göstermek ana hedeflerdendir. Bu uygulamaların kapsamı; Genel Kimya, Analitik Kimya, Organik Kimya, Enstrümantel Analiz ve Sınai Kimya uygulamaları ile Pilot sistem ve Uygulamalarını içermektedir.

- Fabrikaların Kalite kontrol laboratuarlarında, - Fabrikaların Proses ve Tesis Kontollerinde, - Fabrikaların Temel Ekipman kurulumu aşamalarında, - Ürün işleme tesislerinde, - Araştırma ve Deney merkezlerinde, - Eğitim kurumlarında, - Tıbbı mümessil temsilciliklerinde ‘ Kimya Teknikeri ‘ ünvanı ile çalışabilir

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi Kimya ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde eğitim ve öğretimlerini sürdürebilirler.

Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planına ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır

Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 10 - (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; a) Ders, laboratuar, tez, staj ve benzeri tüm çalışmalarını tamamlamaları, b) Başarısız derslerinin olmaması, c) Mezuniyet derecesini gösteren AGNO değerinin 2,00 veya üzerinde olması gerekir.

Tam Zamanlı

Öğr.Gör.Dr. Doğan Emre YÜKSEL Ege Üniv. Aliağa M.Y.O. Kimya Teknolojisi Programı Aliağa-İZMİR Tel: 0-232-6160671 Fax:0-232-6161225 e-mail: dogan.emre.yuksel@ege.edu.tr

Kimya Teknolojisi Programında 1 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere toplam, 2 kadrolu öğretim elemanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, merkez kampüsten, milli eğitimden ve ihtiyaca göre sanayiden eğitimci sağlanmaktadır. Yüksekokulumuzda 200 m2 büyüklüğünde 1 tane kimya laboratuvarı olup, altyapısı büyük ölçüde ihtiyacı karşılamaktadır. Teknik ve eğitsel geziler ve yapılan stajlar ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır.


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019 Yılı Ana Müfredatı (Kimya Teknolojisi)

Program Çıktıları

1 Verileri çözümleme, deney yapma, tasarlama ve sonuçları yorumlama becerisi kazanabilme
2 Gelişen teknolojiyi takip edebilme ve kullanabilme kabiliyetlerini geliştirme açısından tam donanımlı olabilme.
3 Grup çalışmasına uyum sağlayabilme
4 Bireysel olarak çalışma becerisini geliştirme, fikirlerini sözlü, yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
5 Pratik, gerektiğinde insiyatif kullanabilme
6 Kendini geliştirme olgusuna açık olabilme.
7 Globalleşen dünyamız ve bireylerle uyum içinde çalışabilme.
8 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
9 Kalite ve kalite sürekliliğinin bilincine sahip olabilme.
10 Dünyadaki ve Ülkesindeki sosyal sorunları takip edebilme
11 Sosyal sorululuk bilincine sahip olabilme.
12 Mesleki dilde, çalıştığı üst kademe ile uyum içinde olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602001012021 Türkçe KİMYASAL TEKNOLOJİLERE GİRİŞ Zorunlu 4 - - 4
2602001032020 Türkçe FİZİK Zorunlu 3 - - 3
2602001052021 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 4 - - 4
2602001072021 Türkçe KİMYA LABORATUVARI Zorunlu - - 2 3
2602001092020 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
2602001132020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
2602001152021 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
2602001172021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 5
9016001012009 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
9016001022009 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
9016001052009 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 21 0 2 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602001022021 Türkçe KİMYASAL PROSESE GİRİŞ Zorunlu 4 - - 6
2602001042021 Türkçe İNORGANİK KİMYA Zorunlu 4 - - 6
2602001062020 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 1 1 - 3
2602001082021 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 3
2602001102021 Türkçe ATIK GİDERME Zorunlu 3 - - 5
2602001142021 Türkçe MATEMATİK-II Zorunlu 2 - - 3
9016000922009 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
9016000942009 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 20 1 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602002032019 Türkçe İŞLETME EKİP. VE TEMEL ENSTR. CİHAZLARI Zorunlu 4 - - 5
2602002052019 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 2
2602002072019 Türkçe AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 4 - - 5
2602002092019 Türkçe PİLOT SİSTEMLERİ UYG.LABORATUVARI Zorunlu - - 2 2
2602002112019 Türkçe ORGANİK KİMYA Zorunlu 4 - - 5
2602002112021 Türkçe PETRO KİMYA ENDÜSTR. VE ÜRÜNLER Zorunlu 4 - - 4
2602002172021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 5
SEÇ.KİM.TEKN-1 Türkçe KİMYA TEK.SEÇMELİ DERS GRUBU-01 Seçmeli - - - 2
Toplam 17 0 2 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602002002019 Türkçe ANALİTİK KİMYA Zorunlu 3 1 - 5
2602002022021 Türkçe ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 1 - 6
2602002082021 Türkçe KÜTLE VE ISI AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 4 - - 6
2602002162021 Türkçe PROSES TESİS KONTROL Zorunlu 4 - - 5
9016002082009 Türkçe İŞLETME EKONOMİSİ Zorunlu 2 - - 2
9016002182009 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
9016002222009 Türkçe POLİMER KİMYASI Zorunlu 2 - - 2
SEÇ.KİM.TEK.I Türkçe SEÇ. KİMYA TEKNOLOJİSİ I Seçmeli - - - 2
Toplam 20 2 0 30
SEÇ.KİM.TEKN-1 - KİMYA TEK.SEÇMELİ DERS GRUBU-01
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602002012021 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 - - 2
2602002132021 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 6
2602002172021 Türkçe ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 - - 2
SEÇ.KİM.TEK.I - SEÇ. KİMYA TEKNOLOJİSİ I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602002102019 Türkçe KALİTE KONTROL VE GÜVENCE STANDARTLARI Seçmeli 2 - - 2
2602002122019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
2602002142020 Türkçe ENDÜSTRİ 4.0 Seçmeli 2 - - 2
9016002282014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9016002322014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2

2023 Yılı Ana Müfredat (Kimya Teknolojisi)

Program Çıktıları

1 Verileri çözümleme, deney yapma, tasarlama ve sonuçları yorumlama becerisi kazanabilme
2 Gelişen teknolojiyi takip edebilme ve kullanabilme kabiliyetlerini geliştirme açısından tam donanımlı olabilme.
3 Grup çalışmasına uyum sağlayabilme
4 Bireysel olarak çalışma becerisini geliştirme, fikirlerini sözlü, yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
5 Pratik, gerektiğinde insiyatif kullanabilme
6 Kendini geliştirme olgusuna açık olabilme.
7 Globalleşen dünyamız ve bireylerle uyum içinde çalışabilme.
8 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
9 Kalite ve kalite sürekliliğinin bilincine sahip olabilme.
10 Dünyadaki ve Ülkesindeki sosyal sorunları takip edebilme
11 Sosyal sorululuk bilincine sahip olabilme.
12 Mesleki dilde, çalıştığı üst kademe ile uyum içinde olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602001012021 Türkçe KİMYASAL TEKNOLOJİLERE GİRİŞ Zorunlu 4 - - 4
2602001032020 Türkçe FİZİK Zorunlu 3 - - 3
2602001052021 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 4 - - 4
2602001072021 Türkçe KİMYA LABORATUVARI Zorunlu - - 2 3
2602001092020 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
2602001132020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
2602001152021 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
2602001172021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 5
9016001012009 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
9016001022009 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
9016001052009 Türkçe MATEMATİK-I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 21 0 2 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602001022023 Türkçe KİMYASAL PROSESE GİRİŞ Zorunlu 4 - - 5
2602001042023 Türkçe İNORGANİK KİMYA Zorunlu 4 - - 5
2602001062020 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 1 1 - 3
2602001082021 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 3
2602001102021 Türkçe ATIK GİDERME Zorunlu 3 - - 5
2602001142021 Türkçe MATEMATİK-II Zorunlu 2 - - 3
9016000922009 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
9016000942009 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
Toplam 21 1 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602002032019 Türkçe İŞLETME EKİP. VE TEMEL ENSTR. CİHAZLARI Zorunlu 4 - - 5
2602002052019 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 2
2602002072019 Türkçe AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 4 - - 5
2602002092019 Türkçe PİLOT SİSTEMLERİ UYG.LABORATUVARI Zorunlu - - 2 2
2602002112019 Türkçe ORGANİK KİMYA Zorunlu 4 - - 5
2602002112021 Türkçe PETRO KİMYA ENDÜSTR. VE ÜRÜNLER Zorunlu 4 - - 4
2602002172021 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 5
SEÇ.KİM.TEKN-1 Türkçe KİMYA TEK.SEÇMELİ DERS GRUBU-01 Seçmeli - - - 2
Toplam 17 0 2 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602002002019 Türkçe ANALİTİK KİMYA Zorunlu 3 1 - 5
2602002022021 Türkçe ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 1 - 6
2602002082021 Türkçe KÜTLE VE ISI AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 4 - - 6
2602002162021 Türkçe PROSES TESİS KONTROL Zorunlu 4 - - 5
9016002082009 Türkçe İŞLETME EKONOMİSİ Zorunlu 2 - - 2
9016002182009 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
9016002222009 Türkçe POLİMER KİMYASI Zorunlu 2 - - 2
SEÇ.KİM.TEKN-2 Türkçe KİMYA TEK.SEÇMELİ DERS GRUBU-02 Seçmeli - - - 2
Toplam 20 2 0 30
SEÇ.KİM.TEKN-1 - KİMYA TEK.SEÇMELİ DERS GRUBU-01
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602002012021 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 - - 2
2602002132021 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
2602002172021 Türkçe ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 - - 2
SEÇ.KİM.TEKN-2 - KİMYA TEK.SEÇMELİ DERS GRUBU-02
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2602002102019 Türkçe KALİTE KONTROL VE GÜVENCE STANDARTLARI Seçmeli 2 - - 2
2602002122019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2
2602002142020 Türkçe ENDÜSTRİ 4.0 Seçmeli 2 - - 2
9016002282014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9016002322014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2