GERİ DÖN

Önlisans Programları


Bergama Meslek Yüksekokulu - Bitki Koruma - - ÖnlisansProgram Tanıtımı

Bitki Koruma Programı ise 2017 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.

Bitki Koruma Programı ise 2017 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.

Bitki Koruma Ön lisans Derecesi.

Bitki Koruma Ön lisans Derecesi.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Önlisans

Önlisans

Önlisans

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puan alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösteren sonuç belgesi gerekir.

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puan alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösteren sonuç belgesi gerekir.

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 60 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar

Bitki Koruma programından öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 30 iş günü yaz stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu koşula ek olarak, genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.

Bitki Koruma programından öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 30 iş günü yaz stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu koşula ek olarak, genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.

Bitki koruma önlisans programının amacı; tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlılar, bunların biyoloji ve ekolojileri, konukçu-patojen ilişkileri, pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve entegre savaş yöntemleri konularında önlisans eğitimi vererek kamu ve özel tarım sektörünün ara eleman gereksinimini karşılamaktır.

Bitki koruma önlisans programının amacı; tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlılar, bunların biyoloji ve ekolojileri, konukçu-patojen ilişkileri, pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve entegre savaş yöntemleri konularında önlisans eğitimi vererek kamu ve özel tarım sektörünün ara eleman gereksinimini karşılamaktır.

Mezunların; Kamu Kuruluşları ( İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri vb.), Özel Tarımsal İlaç Firmaları, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Biyoteknik Mücadele Ürünü Satan ve Uygulayan Firmalar, Tohum Fidan ve Fide Yetiştiren Firmalar, Kalıntı Analiz Laboratuvarları, Organik Tarım İşletmeleri, Biyolojik Mücadele Ürünleri Satan ve Uygulayan Firmalarda istihdam olanakları bulunmaktadır.

Mezunların; Kamu Kuruluşları ( İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri vb.), Özel Tarımsal İlaç Firmaları, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Biyoteknik Mücadele Ürünü Satan ve Uygulayan Firmalar, Tohum Fidan ve Fide Yetiştiren Firmalar, Kalıntı Analiz Laboratuvarları, Organik Tarım İşletmeleri, Biyolojik Mücadele Ürünleri Satan ve Uygulayan Firmalarda istihdam olanakları bulunmaktadır.

Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları, bir vize ( Ara sınav ), bir final ( Dönem sonu sınavı ) olmak üzere iki aşamada değerlendirilir. Ara sınavlar dışında quiz, projeler, ödevler, araştırma ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Vizenin %40’ı ve Final sınavının %60’ı başarı notunu oluşturur. Başarı notu Bağıl not sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.

Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları, bir vize ( Ara sınav ), bir final ( Dönem sonu sınavı ) olmak üzere iki aşamada değerlendirilir. Ara sınavlar dışında quiz, projeler, ödevler, araştırma ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Vizenin %40’ı ve Final sınavının %60’ı başarı notunu oluşturur. Başarı notu Bağıl not sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.

Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları, bir vize ( Ara sınav ), bir final ( Dönem sonu sınavı ) olmak üzere iki aşamada değerlendirilir. Ara sınavlar dışında quiz, projeler, ödevler, araştırma ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Vizenin %40’ı ve Final sınavının %60’ı başarı notunu oluşturur. Başarı notu Bağıl not sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir.

Programı başarıyla bitirmek için, toplam 120 AKTS’lik ders alarak, bu derslerden başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü yaz stajını tamamlamak gerekmektedir.

Programı başarıyla bitirmek için, toplam 120 AKTS’lik ders alarak, bu derslerden başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü yaz stajını tamamlamak gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ AKTS/DS Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ Adres : Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Bahçelievler mh. 10. sok. 35700 Bergama-İZMİR Telefon :+90 232 6312861 - 6312599 Faks : +90 232 6311174 Web Adresi : https://bergamamyo.ege.edu.tr/ E-Posta : bergamamyo@mail.ege.edu.tr

Program Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ AKTS/DS Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ Adres : Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, 35700 Bergama-İZMİR Telefon :+90 232 631 28 61 - 631 25 99 Faks : +90 232 631 11 74 Web Adresi : https://bergamamyo.ege.edu.tr E-Posta : bergamamyo@mail.ege.edu.tr

Tarım, Bitki Koruma, İklimlendirme, Tarımsal Analiz ve Bilgisayar Laboratuvarları, kütüphane

Tarım, Bitki Koruma, İklimlendirme, Tarımsal Analiz ve Bilgisayar Laboratuvarları, kütüphane


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2020 Bitki Koruma Müfredatı

Program Çıktıları

1 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur
2 Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenebilme,
3 Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların tanısını öğrenebilme
4 Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenebilme
5 Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenebilme,
6 Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; ilgili verileri toplayıp sonuçlarını uygulamaya aktarabilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme,
7 Bitki Koruma uygulamaları için gerekli temel alet ve ekipmanları kullanabilme becerisi
8 Kültür bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin ekim, dikim, sulama, gübreleme, hasat ve bunların mekanizasyonu konularında genel bilgi sahibi olabilme,
9 Alanında mesleki, kültürel, toplumsal etik kurallarına uyabilme, girişimci olabilme ve gerektiğinde işaret dilini kullanabilme
10 Atatürk ilke ve Inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olabilme
11 Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanan bir birey olarak alanıyla ilgili konularda yazılı ve sözlü iletişimle aktarabilme
12 Toplumsal sorumluluk bilinci ile alanında çözüme yönelik proje üretebilme ve uygulayabilme; bilişim teknolojilerinden yararlanabilme yeteneğine sahip olabilme
13 Böceklerin genel özelliklerini, morfolojik ve fizyolojik özelliklerini, gelişme ve başkalaşımını açıklayabilme
14 İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
15 Temel yabancı dil bilgisine sahip olur ve alanıyla ilgili bilgileri takip edip meslektaşları ile iletişim kurabilme
16 Böceklerin toplanması, kolleksiyonu, preparasyonu, tanımlanması, isimlendirilmesi, sınıflandırılması; böceklerin biyoçeşitlilikteki yeri; böcek takımlarındaki filogenetik (klasik ve moleküler) ilişkiler; zararlıların takımlarının familyalarının morfolojik, fizyolojik ve biyolojik ve ekolojik (birey ve popülasyon) özelliklerini ayırt edebilir.
17 Bitkilerde zararlı - faydalı akarların ve bitki paraziti nematodların tanımlanmasını, sınıflandırılmasını, morfolojisini, fizyolojisini, biyo-ekolojilerini, üreme şekillerini, konukçu seçimini, doğal düşmanlarını, ekonomik önemlerini, zarar şekillerini ve mücadelesindeki genel ilkeleri sıralar.
18 Tarımda sorun olan yabancı otları, zarar şekillerini, biyo-ekolojilerini ve savaşım yöntemlerini açıklar.
19 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101012017 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
9003101032017 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9003101052018 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
9003101072020 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 - 3
9003101092020 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 - 3
9003101112020 Türkçe TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 - 3
9003101152017 Türkçe TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
9003101172017 Türkçe BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 1 - 2
9003101192017 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
9003101192020 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9003101292018 Türkçe TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 - - 2
9003101312020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
SDG-I Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-I Seçmeli - - - -
Toplam 19 7 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101022017 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
9003101042017 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9003101062018 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
9003101082020 Türkçe ENTOMOLOJİ Zorunlu 3 - - 3
9003101102017 Türkçe FİTOPATOLOJİ Zorunlu 3 - - 4
9003101122017 Türkçe SEBZE HASTALIKLARI Zorunlu 3 - - 3
9003101162017 Türkçe DEPOLANMIŞ ÜRÜN HASTALIKLILARI Zorunlu 2 - - 2
9003101182017 Türkçe DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Zorunlu 2 - - 2
9003101192020 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9003101202017 Türkçe BİLGİSAYAR-II Zorunlu 1 1 - 2
9003101302018 Türkçe KENTSEL ENTOMOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
SDG-II Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-II Seçmeli - - - -
Toplam 22 1 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101132020 Türkçe TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Zorunlu 3 - - 4
9003102012017 Türkçe YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Zorunlu 3 - - 2
9003102032017 Türkçe TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 - - 2
9003102052017 Türkçe TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI Zorunlu 2 - - 2
9003102072017 Türkçe MEYVE VE BAĞ HASTALIKLARI Zorunlu 3 - - 3
9003102092017 Türkçe MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI Zorunlu 3 - - 3
9003102112017 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
9003102132017 Türkçe TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 4
9003102152017 Türkçe ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Zorunlu 3 - - 4
9003102172017 Türkçe BÖCEK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
SDG-III Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-III Seçmeli - - - -
Toplam 26 0 0 28
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101142020 Türkçe SEBZE ZARARLILARI Zorunlu 3 - - 4
9003102022020 Türkçe ORMAN VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 - - 3
9003102042020 Türkçe ORMAN VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Zorunlu 2 - - 3
9003102062017 Türkçe TARIM SİGORTALARI Zorunlu 2 - - 2
9003102082017 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 - 4
9003102102017 Türkçe MESLEK ETİĞİ Zorunlu 1 - - 1
9003102122017 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 - - 2
9003102142017 Türkçe BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 - - 4
9003102162017 Türkçe BİTKİ KORUMA MEKANİZASYONU Zorunlu 2 2 - 3
9003102182017 Türkçe PROJE Zorunlu 2 - - 2
SDG-IV Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-IV Seçmeli - - - -
Toplam 21 4 0 28
SDG-I - SEÇMELİ DERS GRUBU-I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101232017 Türkçe GENEL MATEMATİK Seçmeli 2 - - 2
9003101252017 Türkçe GENEL KİMYA Seçmeli 2 - - 2
9003101272017 Türkçe BOTANİK Seçmeli 2 - - 2
SDG-II - SEÇMELİ DERS GRUBU-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101242017 Türkçe MİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003101262017 Türkçe AKAROLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003101282017 Türkçe TARIMSAL METEOROLOJİ Seçmeli 2 - - 2
SDG-III - SEÇMELİ DERS GRUBU-III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003102232017 Türkçe BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003102252017 Türkçe NEMATOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003102272017 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
SDG-IV - SEÇMELİ DERS GRUBU-IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003102242017 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9003102262017 Türkçe BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 - - 2
9003102282017 Türkçe VİROLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9022002302019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2

2023 Bitki Koruma Müfredatı

Program Çıktıları

1 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur
2 Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenebilme,
3 Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların tanısını öğrenebilme
4 Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenebilme
5 Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenebilme,
6 Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; ilgili verileri toplayıp sonuçlarını uygulamaya aktarabilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme,
7 Bitki Koruma uygulamaları için gerekli temel alet ve ekipmanları kullanabilme becerisi
8 Kültür bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin ekim, dikim, sulama, gübreleme, hasat ve bunların mekanizasyonu konularında genel bilgi sahibi olabilme,
9 Alanında mesleki, kültürel, toplumsal etik kurallarına uyabilme, girişimci olabilme ve gerektiğinde işaret dilini kullanabilme
10 Atatürk ilke ve Inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olabilme
11 Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanan bir birey olarak alanıyla ilgili konularda yazılı ve sözlü iletişimle aktarabilme
12 Toplumsal sorumluluk bilinci ile alanında çözüme yönelik proje üretebilme ve uygulayabilme; bilişim teknolojilerinden yararlanabilme yeteneğine sahip olabilme
13 Böceklerin genel özelliklerini, morfolojik ve fizyolojik özelliklerini, gelişme ve başkalaşımını açıklayabilme
14 İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
15 Temel yabancı dil bilgisine sahip olur ve alanıyla ilgili bilgileri takip edip meslektaşları ile iletişim kurabilme
16 Böceklerin toplanması, kolleksiyonu, preparasyonu, tanımlanması, isimlendirilmesi, sınıflandırılması; böceklerin biyoçeşitlilikteki yeri; böcek takımlarındaki filogenetik (klasik ve moleküler) ilişkiler; zararlıların takımlarının familyalarının morfolojik, fizyolojik ve biyolojik ve ekolojik (birey ve popülasyon) özelliklerini ayırt edebilir.
17 Bitkilerde zararlı - faydalı akarların ve bitki paraziti nematodların tanımlanmasını, sınıflandırılmasını, morfolojisini, fizyolojisini, biyo-ekolojilerini, üreme şekillerini, konukçu seçimini, doğal düşmanlarını, ekonomik önemlerini, zarar şekillerini ve mücadelesindeki genel ilkeleri sıralar.
18 Tarımda sorun olan yabancı otları, zarar şekillerini, biyo-ekolojilerini ve savaşım yöntemlerini açıklar.
19 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101012017 Türkçe TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
9003101032017 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9003101052018 Türkçe YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
9003101072020 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 - 3
9003101092020 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 - 3
9003101112020 Türkçe TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 - 3
9003101152017 Türkçe TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
9003101172017 Türkçe BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 1 - 2
9003101192017 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
9003101192020 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9003101292018 Türkçe TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 - - 2
9003101312020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
SDG-I Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-I Seçmeli - - - 2
Toplam 19 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101022017 Türkçe TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
9003101042017 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9003101062018 Türkçe YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
9003101082020 Türkçe ENTOMOLOJİ Zorunlu 3 - - 3
9003101102023 Türkçe FİTOPATOLOJİ Zorunlu 3 - - 3
9003101122023 Türkçe SEBZE HASTALIKLARI Zorunlu 3 - - 2
9003101162017 Türkçe DEPOLANMIŞ ÜRÜN HASTALIKLILARI Zorunlu 2 - - 2
9003101182017 Türkçe DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Zorunlu 2 - - 2
9003101192020 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9003101202017 Türkçe BİLGİSAYAR-II Zorunlu 1 1 - 2
9003101302018 Türkçe KENTSEL ENTOMOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
SDG-II Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-II Seçmeli - - - 2
Toplam 23 1 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101132020 Türkçe TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Zorunlu 3 - - 4
9003102012017 Türkçe YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Zorunlu 3 - - 2
9003102032017 Türkçe TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 - - 2
9003102052017 Türkçe TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI Zorunlu 2 - - 2
9003102072017 Türkçe MEYVE VE BAĞ HASTALIKLARI Zorunlu 3 - - 3
9003102092017 Türkçe MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI Zorunlu 3 - - 3
9003102112017 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
9003102132017 Türkçe TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 4
9003102152017 Türkçe ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Zorunlu 3 - - 4
9003102172017 Türkçe BÖCEK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
SDG-III Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-III Seçmeli - - - 2
Toplam 26 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101142020 Türkçe SEBZE ZARARLILARI Zorunlu 3 - - 4
9003102022020 Türkçe ORMAN VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 - - 3
9003102042020 Türkçe ORMAN VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Zorunlu 2 - - 3
9003102062017 Türkçe TARIM SİGORTALARI Zorunlu 2 - - 2
9003102082017 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 - 4
9003102102017 Türkçe MESLEK ETİĞİ Zorunlu 1 - - 1
9003102122017 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 - - 2
9003102142017 Türkçe BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 - - 4
9003102162017 Türkçe BİTKİ KORUMA MEKANİZASYONU Zorunlu 2 2 - 3
9003102182017 Türkçe PROJE Zorunlu 2 - - 2
SDG-IV Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU-IV Seçmeli - - - 2
Toplam 21 4 0 30
SDG-I - SEÇMELİ DERS GRUBU-I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101232017 Türkçe GENEL MATEMATİK Seçmeli 2 - - 2
9003101252017 Türkçe GENEL KİMYA Seçmeli 2 - - 2
9003101272017 Türkçe BOTANİK Seçmeli 2 - - 2
SDG-II - SEÇMELİ DERS GRUBU-II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003101242017 Türkçe MİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003101262017 Türkçe AKAROLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003101282017 Türkçe TARIMSAL METEOROLOJİ Seçmeli 2 - - 2
SDG-III - SEÇMELİ DERS GRUBU-III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003102232017 Türkçe BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003102252017 Türkçe NEMATOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003102272017 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
SDG-IV - SEÇMELİ DERS GRUBU-IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9003102242017 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9003102262017 Türkçe BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 - - 2
9003102282017 Türkçe VİROLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9022002302019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2