GERİ DÖN

Lisans Programları


Spor Bilimleri Fakültesi - Spor Yöneticiliği - - LisansProgram Tanıtımı

Spor Yöneticiliği Bölümü 1994 yılında kurulmuş; 1999 yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

1014

TYYÇ-6 ve EQFLLL- 6

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu`nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen ve derslere ilk defa kayıtlanan öğrenciler, yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve fitness merkezleri ile sportif hizmet ve ürün üreten tüm işletmelerde çalışabilmektedir.

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve fitness merkezleri ile sportif hizmet ve ürün üreten tüm işletmelerde çalışabilmektedir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program başkanı-Doç. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000. AKTS koordinatörü-Doç. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile Spor Bilimleri Fakültesinin tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Yönetim ve organizasyonun unsurlarını açıklayabilmek ve yönetim fonksiyonlarını spor organizasyonlarına uygulayabilmek
2 Spor yönetimi alanının disiplinlerarası (interdisipliner) yapısını anlayabilmek
3 Spor endüstrisinin yanı sıra genel işletme alanlarının da yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavramak
4 Gerek ülkemizde gerekse Dünya’da sporu şekillendiren ve etkileyen iç ve dış faktörleri belirleyebilmek ve açıklayabilmek.
5 Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavramak ve yorumlayabilmek.
6 Proje ve program planları oluşturma, uygulama ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek
7 Spor organizasyonları için finansal stratejiler geliştirmek, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirmek.
8 Etik davranışın spor organizasyonunun finansal, pazarlama ve yönetsel karar alma sürecini nasıl etkilediğini kavramak
9 Sorunların çözümü sürecinde bağımsız çalışabilmek, inisiyatif kullanmak, yaratıcılık becerilerini geliştirmek ve takım çalışması yapabilmek
10 Nitel ve nicel analizleri anlamak ve etkin olarak kullanabilmek
11 Yazılı metinleri, sözel mesajları ve multi-medya sunumlarını, etkili bir şekilde üretmek, yorumlamak ve analiz etmek, fikirleri etkili ve yaratıcı bir şekilde iletmek
12 Sosyal, kültürel ve entelektüel gelişim sağlamak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
KRY109 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
S.YÖN.SEÇ.UZM.I Türkçe SPOR YÖNETİCİLİĞİ SEÇMELİ UZMANLIK I Seçmeli 2 1 - -
SYB101 Türkçe SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
SYB103 Türkçe YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 5
SYB105 Türkçe GENEL CİMNASTİK Zorunlu 2 1 - 2
SYB111 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 2 - - 3
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
ÜYG105 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
YDI103 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 3
Toplam 21 2 0 25
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
S.YÖN.SEÇ.UZM.II Türkçe SPOR YÖNETİCİLİĞİ SEÇMELİ UZMANLIK II Seçmeli 2 1 - -
SYB104 Türkçe SPOR YÖNETİMİ I Zorunlu 3 - - 5
SYB108 Türkçe YÜZME Zorunlu 2 1 - 3
SYB112 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 2 - - 3
SYB114 Türkçe DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
SYB118 Türkçe BİLGİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 - 3
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
YDI104 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 3
Toplam 20 3 0 25
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BEÖ309 Türkçe SPOR PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 3
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
SBF.S.Y.SÇ.UYG-I Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI I Seçmeli - - - 6
SBF-PFSDG-I Türkçe PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - -
SYB201 Türkçe SPOR YÖNETİMİ II Zorunlu 3 - - 5
SYB203 Türkçe GENEL İKTİSAT Zorunlu 3 - - 5
SYB205 Türkçe PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 - - 5
SYB207 Türkçe HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 2 - - 4
THU201 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
Toplam 15 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BEÖ217 Türkçe İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 - - 3
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
SBF.S.Y.SÇ.UYG-II Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI II Seçmeli - - - -
SBF-PFSDG-II Türkçe PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - -
SYB202 Türkçe SPOR ORGANIZASYONLARI Zorunlu 2 - - 4
SYB204 Türkçe İŞLETME Zorunlu 3 - - 4
SYB206 Türkçe SPOR PAZARLAMASI Zorunlu 3 - - 4
SYB208 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 - - 4
SYB210 Türkçe SPOR HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
Toplam 16 0 0 24
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
SBF.S.Y.SÇ.UYG-III Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI III Seçmeli - - - -
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-I Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL I Seçmeli - - - -
SBF-PFSDG-III Türkçe PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU III Seçmeli - - - -
SYB301 Türkçe GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 - - 3
SYB303 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 3
SYB305 Türkçe KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 3
SYB307 Türkçe SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
SYB317 Türkçe İSTATİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 13 1 0 15
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BEÖ311 Türkçe SPOR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
SBF.S.Y.SÇ.UYG-IV Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI IV Seçmeli - - - -
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-II Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL II Seçmeli - - - -
SBF-PFSDG-IV Türkçe PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - -
SYB302 Türkçe SPOR YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ Zorunlu 2 1 - 3
SYB304 Türkçe SPOR MEDYASI VE İLETİŞİM Zorunlu 2 - - 2
SYB306 Türkçe SPOR ORGANİZASYONLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 4
SYB308 Türkçe SPOR FİNANSMANI Zorunlu 3 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 12 1 0 15
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
SBF.S.Y.SÇ.UYG-V Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI V Seçmeli - - - -
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-III Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL III Seçmeli - - - -
SBF-PFSDG-V Türkçe PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU V Seçmeli - - - -
SYB401 Türkçe SERBEST ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 3
SYB403 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 4
SYB405 Türkçe ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu 3 1 - 8
SYB407 Türkçe SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM Zorunlu 3 - - 3
Toplam 12 1 0 18
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
SBF.S.Y.SÇ.UYG-VI Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI VI Seçmeli - - - -
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-IV Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL IV Seçmeli - - - -
SBF-PFSDG-VI Türkçe PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU VI Seçmeli - - - -
SYB402 Türkçe SPORDA SPONSORLUK Zorunlu 3 - - 3
SYB404 Türkçe STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 - - 4
SYB405 Türkçe ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu 3 1 - 8
SYB406 Türkçe SPOR FELSEFESİ Zorunlu 3 - - 3
Toplam 12 1 0 18
S.YÖN.SEÇ.UZM.I - SPOR YÖNETİCİLİĞİ SEÇMELİ UZMANLIK I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ACM0101 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (ARTİSTİK CİMNASTİK ) Seçmeli 2 1 - 5
ATL0101 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (ATLETİZM ) Seçmeli 2 1 - 5
BSK0101 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (BASKETBOL ) Seçmeli 2 1 - 5
FTB0101 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (FUTBOL ) Seçmeli 2 1 - 5
HNB0101 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (HENTBOL ) Seçmeli 2 1 - 5
RCM0101 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (RİTMİK CİMNASTİK ) Seçmeli 2 1 - 5
TEN0101 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (TENİS ) Seçmeli 2 1 - 5
VLB0101 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (VOLEYBOL ) Seçmeli 2 1 - 5
YRS0101 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (YELKEN VE RÜZGAR SÖRFÜ) Seçmeli 2 1 - 5
YZM0101 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (YÜZME ) Seçmeli 2 1 - 5
S.YÖN.SEÇ.UZM.II - SPOR YÖNETİCİLİĞİ SEÇMELİ UZMANLIK II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ACM0102 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (ARTİSTİK CİMNASTİK ) Seçmeli 2 1 - 5
ATL0102 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (ATLETİZM ) Seçmeli 2 1 - 5
BSK0102 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (BASKETBOL ) Seçmeli 2 1 - 5
FTB0102 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (FUTBOL ) Seçmeli 2 1 - 5
HNB0102 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (HENTBOL ) Seçmeli 2 1 - 5
RCM0102 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (RİTMİK CİMNASTİK ) Seçmeli 2 1 - 5
TEN0102 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (TENİS ) Seçmeli 2 1 - 5
VLB0102 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (VOLEYBOL ) Seçmeli 2 1 - 5
YRS0102 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (YELKEN VE RÜZGAR SÖRFÜ) Seçmeli 2 1 - 5
YZM0102 Türkçe UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (YÜZME ) Seçmeli 2 1 - 5
SBF.S.Y.SÇ.UYG-I - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AT201 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.ıçın) Seçmeli 2 - - 2
SBF201 Türkçe KIŞ SPORLARI Seçmeli 2 1 - 6
SYB251 Türkçe ATLETİZM Seçmeli 2 1 - 6
SYB253 Türkçe KIŞ DOĞA SPORLARI Seçmeli 2 1 - 6
SYB257 Türkçe BASKETBOL Seçmeli 2 1 - 6
SBF-PFSDG-I - PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
SBF.S.Y.SÇ.UYG-II - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBF202 Türkçe YAZ SPORLARI Seçmeli 2 1 - 6
SYB254 Türkçe YAZ DOĞA SPORLARI Seçmeli 2 1 - 6
SYB256 Türkçe TENİS Seçmeli 2 1 - 6
SYB258 Türkçe FUTBOL Seçmeli 2 1 - 6
SBF-PFSDG-II - PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
SBF.S.Y.SÇ.UYG-III - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SYB309 Türkçe VOLEYBOL Seçmeli 2 1 - 6
SYB351 Türkçe HALK OYUNLARI Seçmeli 2 1 - 6
SYB353 Türkçe RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Seçmeli 2 1 - 6
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-I - S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT103 Türkçe İNSAN ANATOMİSİ Seçmeli 3 - - 6
SYB355 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3 - - 6
SYB357 Türkçe İTALYANCA Seçmeli 3 - - 6
SYB359 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 3 - - 6
SBF-PFSDG-III - PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
803002632010 Türkçe MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DSG Türkçe DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
UTP269 Türkçe TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli 3 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
SBF.S.Y.SÇ.UYG-IV - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SYB310 Türkçe HENTBOL Seçmeli 2 1 - 6
SYB354 Türkçe MASA TENİSİ Seçmeli 2 1 - 6
SYB358 Türkçe BOCCE Seçmeli 2 1 - 6
SYB362 Türkçe BADMİNTON Seçmeli 2 1 - 6
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-II - S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT106 Türkçe SPOR FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 6
BEÖ101 Türkçe EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 6
SYB356 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 - - 6
SYB360 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 3 - - 6
SBF-PFSDG-IV - PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
503007042015 İngilizce GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
7601001062021 Türkçe AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
803002162019 Türkçe DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
803004652012 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DS Türkçe DİN VE SANAT Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİVKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİYO Türkçe BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
ÖDM306STA Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
SBF.S.Y.SÇ.UYG-V - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI V
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT309 Türkçe FITNESS UYGULAMALARI I Seçmeli 2 1 - 6
ANT469 Türkçe GENEL MASAJ Seçmeli 2 1 - 6
ANT471 Türkçe SPORDA SAĞLIĞIN TEMELLERİ Seçmeli 2 1 - 6
SYB453 Türkçe ALAN UYGULAMASI I Seçmeli 2 2 - 6
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-III - S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT202 Türkçe ANTRENMAN BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 6
ANT205 Türkçe SPORDA BESLENME Seçmeli 2 - - 6
BEÖ102 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 6
SYB451 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 - - 6
SBF-PFSDG-V - PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU V
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBF.S.Y.SÇ.UYG-VI - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI VI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT308 Türkçe FITNESS UYGULAMALARI II Seçmeli 2 1 - 6
ANT470 Türkçe CAN KURTARMA VE İLK YARDIM Seçmeli 2 1 - 6
ANT472 Türkçe SPOR MASAJI Seçmeli 2 1 - 6
SYB452 Türkçe ALAN UYGULAMASI II Seçmeli 2 2 - 6
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-IV - S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT474 Türkçe YETENEK SEÇİMİ Seçmeli 3 - - 6
BEÖ205 Türkçe ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 6
BEÖ306 Türkçe SINIF YÖNETİMİ(ÖFD) Seçmeli 2 - - 6
SBF-PFSDG-VI - PEDEGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU VI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 - 10