GERİ DÖN

Lisans Programları


Spor Bilimleri Fakültesi - Spor Yöneticiliği - - Lisans


Program Tanıtımı

Spor Yöneticiliği Bölümü 1994 yılında kurulmuş; 1999 yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

1014

TYYÇ-6 ve EQFLLL- 6

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen ve derslere ilk defa kayıtlanan öğrenciler, yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve fitness merkezleri ile sportif hizmet ve ürün üreten tüm işletmelerde çalışabilmektedir.

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve fitness merkezleri ile sportif hizmet ve ürün üreten tüm işletmelerde çalışabilmektedir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program başkanı-Doç. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000. AKTS koordinatörü-Doç. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile Spor Bilimleri Fakültesinin tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Yönetim ve organizasyonun unsurlarını açıklayabilmek ve yönetim fonksiyonlarını spor organizasyonlarına uygulayabilmek
2 Spor yönetimi alanının disiplinlerarası (interdisipliner) yapısını anlayabilmek
3 Spor endüstrisinin yanı sıra genel işletme alanlarının da yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavramak
4 Gerek ülkemizde gerekse Dünya’da sporu şekillendiren ve etkileyen iç ve dış faktörleri belirleyebilmek ve açıklayabilmek.
5 Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavramak ve yorumlayabilmek.
6 Proje ve program planları oluşturma, uygulama ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek
7 Spor organizasyonları için finansal stratejiler geliştirmek, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirmek.
8 Etik davranışın spor organizasyonunun finansal, pazarlama ve yönetsel karar alma sürecini nasıl etkilediğini kavramak
9 Sorunların çözümü sürecinde bağımsız çalışabilmek, inisiyatif kullanmak, yaratıcılık becerilerini geliştirmek ve takım çalışması yapabilmek
10 Nitel ve nicel analizleri anlamak ve etkin olarak kullanabilmek
11 Yazılı metinleri, sözel mesajları ve multi-medya sunumlarını, etkili bir şekilde üretmek, yorumlamak ve analiz etmek, fikirleri etkili ve yaratıcı bir şekilde iletmek
12 Sosyal, kültürel ve entelektüel gelişim sağlamak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
KRY109 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
S.YÖN.SEÇ.UZM.I Türkçe SPOR YÖNETİCİLİĞİ SEÇMELİ UZMANLIK I Seçmeli 2 1 - -
SYB101 Türkçe SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
SYB103 Türkçe YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
SYB105 Türkçe GENEL CİMNASTİK Zorunlu 2 1 - 2
SYB111 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 2 - - 3
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
ÜYG105 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 - - 2
YDI103 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - -
Toplam 21 2 0 21
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
S.YÖN.SEÇ.UZM.II Türkçe SPOR YÖNETİCİLİĞİ SEÇMELİ UZMANLIK II Seçmeli 2 1 - -
SYB104 Türkçe SPOR YÖNETİMİ I Zorunlu 3 - - 4
SYB108 Türkçe YÜZME Zorunlu 2 1 - 3
SYB112 Türkçe MATEMATİK II Zorunlu 2 - - 3
SYB114 Türkçe DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 4
SYB118 Türkçe BİLGİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 - -
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
YDI104 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - -
Toplam 20 3 0 18
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BEÖ309 Türkçe SPOR PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 3
SBF.S.Y.SÇ.UYG-I Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI I Seçmeli - - - 6
SYB201 Türkçe SPOR YÖNETİMİ II Zorunlu 3 - - 4
SYB203 Türkçe GENEL İKTİSAT Zorunlu 3 - - 4
SYB205 Türkçe PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 - - 4
SYB207 Türkçe HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 2 - - 4
THU201 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 2
Toplam 15 0 0 27
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BEÖ217 Türkçe İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 - - 3
SBF.S.Y.SÇ.UYG-II Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI II Seçmeli - - - -
SYB202 Türkçe SPOR ORGANIZASYONLARI Zorunlu 2 - - 3
SYB204 Türkçe İŞLETME Zorunlu 3 - - 4
SYB206 Türkçe SPOR PAZARLAMASI Zorunlu 3 - - 4
SYB208 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 - - 4
SYB210 Türkçe SPOR HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
Toplam 15 0 0 21
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBF.S.Y.SÇ.UYG-III Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI III Seçmeli - - - -
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-I Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL I Seçmeli - - - -
SYB301 Türkçe GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 - - 3
SYB303 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 3
SYB305 Türkçe KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 3
SYB307 Türkçe SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 1 - 3
SYB317 Türkçe İSTATİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 13 1 0 15
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BEÖ311 Türkçe SPOR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
SBF.S.Y.SÇ.UYG-IV Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI IV Seçmeli - - - -
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-II Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL II Seçmeli - - - -
SYB302 Türkçe SPOR YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ Zorunlu 2 1 - 3
SYB304 Türkçe SPOR MEDYASI VE İLETİŞİM Zorunlu 2 - - 2
SYB306 Türkçe SPOR ORGANİZASYONLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 4
SYB308 Türkçe SPOR FİNANSMANI Zorunlu 3 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 12 1 0 15
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBF.S.Y.SÇ.UYG-V Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI V Seçmeli - - - -
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-III Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL III Seçmeli - - - -
SYB401 Türkçe SERBEST ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 3
SYB403 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 4
SYB405 Türkçe ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu 3 1 - 8
SYB407 Türkçe SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM Zorunlu 3 - - 3
Toplam 12 1 0 18
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBF.S.Y.SÇ.UYG-VI Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI VI Seçmeli - - - -
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-IV Türkçe S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL IV Seçmeli - - - -
SYB402 Türkçe SPORDA SPONSORLUK Zorunlu 3 - - 3
SYB404 Türkçe STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 - - 4
SYB405 Türkçe ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu 3 1 - 8
SYB406 Türkçe SPOR FELSEFESİ Zorunlu 3 - - 3
Toplam 12 1 0 18
S.YÖN.SEÇ.UZM.I - SPOR YÖNETİCİLİĞİ SEÇMELİ UZMANLIK I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
S.YÖN.SEÇ.UZM.II - SPOR YÖNETİCİLİĞİ SEÇMELİ UZMANLIK II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBF.S.Y.SÇ.UYG-I - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AT201 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 2 - - 2
SBF201 Türkçe KIŞ SPORLARI Seçmeli 2 1 - 6
SYB253 Türkçe KIŞ DOĞA SPORLARI Seçmeli 2 1 - 6
SBF.S.Y.SÇ.UYG-II - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBF202 Türkçe YAZ SPORLARI Seçmeli 2 1 - 6
SYB254 Türkçe YAZ DOĞA SPORLARI Seçmeli 2 1 - 6
SBF.S.Y.SÇ.UYG-III - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SYB309 Türkçe VOLEYBOL Seçmeli 2 1 - 6
SYB351 Türkçe HALK OYUNLARI Seçmeli 2 1 - 6
SYB353 Türkçe RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Seçmeli 2 1 - 6
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-I - S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT103 Türkçe İNSAN ANATOMİSİ Seçmeli 3 - - 6
SYB355 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3 - - 6
SYB357 Türkçe İTALYANCA Seçmeli 3 - - 6
SYB359 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 3 - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
.ZİR306GIDG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
16011201T11217 Türkçe KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 - - 3
16011202T11215 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 - 2
3201001052018 Türkçe YENİ MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
3201003072020 Türkçe VİDEO YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 3
3201004212020 Türkçe TEKNOKÜLTÜR VE SANAL DÜNYALAR Seçmeli 1 2 - 3
3403003212021 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 4
3403004192021 Türkçe MÜZE REHBERLİĞİ Seçmeli 2 - - 4
3404003212021 Türkçe HALK BİLİMİ Seçmeli 2 - - 4
402014492012 Türkçe BİTKİ KORUMA VE ISLAHI Seçmeli 2 - 2 3
402044372006 Türkçe BİYOLOJİK KAYNAK.KORUNMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
503003572010 İngilizce BACTERIA,BIOFILM AND BIOLOGICAL DENITRIFICATION Seçmeli 2 - - 3
503004491999 İngilizce DRINKING AND WASTE WATER TECHNOLOGY Seçmeli 2 - - 3
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
507004652020 İngilizce INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 - - 4
507008312020 Türkçe POLİMER KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
6013002332021 Türkçe GIDA VE BESLENME Seçmeli 2 - - 3
6103002252011 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
6502002032014 Türkçe SERA ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Seçmeli 2 - - 2
6507001072014 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 2
6510002292013 Türkçe GİYSİ TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
6513002032014 Türkçe GENEL EKONOMİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 2
7006001232018 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
7009001152010 Türkçe SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
707002432012 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
707002452012 Türkçe EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
7601001172021 Türkçe ÇOCUKLA İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 2 - - 2
801002572010 Türkçe TÜRK SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
803001222019 Türkçe HABER İSTİHBARATI VE RAPORLAMA Seçmeli 3 - - 4
803004162019 Türkçe MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 - - 4
9003101272017 Türkçe BOTANİK Seçmeli 2 - - 2
Bİİ305ANKK Türkçe ANA KONULARIYLA KUR'AN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DİBİ Türkçe DİNSEL BİREYCİLİK Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DİNT Türkçe DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305DKPR Türkçe DİJİTAL KÜTÜPHANE PROGRAMLARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305FARI Türkçe FARSÇA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305İDİT Türkçe İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305İSDG Türkçe İSLAM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KOAI Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA I Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305KTİO Türkçe KUR'ÂN-TARİH İLİŞKİSİ ÜZERİNE OKUMALAR Seçmeli 2 - - 3
Bİİ305MESO Türkçe MESNEVİ OKUMALARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305HALO Türkçe HALK OYUNLARI Seçmeli 2 - - 3
DTMK305İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI I Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI I Seçmeli 2 - - 3
EDB305ANÖA Türkçe ANTİK ÖN ASYA UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB305BKUR Türkçe BİLİM KURGU Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
ENF305BİLY İngilizce INFORMATION MANAGEMENT Seçmeli 2 - - 3
ENF305ÖSMW Türkçe ÖĞRETİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ENÇ Türkçe ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 2 - - 3
FEN305FYCD Türkçe FİZİK YASALARI ÜZERİNE VE CERN DENEYLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305MAHY Türkçe MATEMATİK HER YERDE Seçmeli 2 - - 3
FİZ317 Türkçe BİYOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ411 Türkçe ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
HEM305KİG Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 - - 3
İLE305REKY Türkçe REKLAMDA YARATICILIK VE YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 3
İST419 Türkçe GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİ Seçmeli 3 - 1 5
MÜH305GEES Türkçe GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 - - 3
MÜH305MİKG Türkçe MİKROALGLER GIDA VE SAĞLIK Seçmeli 2 - - 3
ÖDM305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
SUÜ305AKV Türkçe AKVARYUM DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
TE733 İngilizce INTRODUCTION TO TEXTILE ENGINEERING Seçmeli 2 - - 3
TIP305OKSS Türkçe OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 2 - - 3
TIP305PSİK Türkçe PSİKODRAMAYLA İLETİŞİM BECERİLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
YEN305YDS Türkçe YARATICI DÜŞÜNME SANATI Seçmeli 2 - - 3
ZİR301WİSS Almanca WISSENCHAFTSGESCHICHTE Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTA Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTAR Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305BİLT Türkçe BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
SBF.S.Y.SÇ.UYG-IV - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SYB310 Türkçe HENTBOL Seçmeli 2 1 - 6
SYB354 Türkçe MASA TENİSİ Seçmeli 2 1 - 6
SYB358 Türkçe BOCCE Seçmeli 2 1 - 6
SYB362 Türkçe BADMİNTON Seçmeli 2 1 - 6
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-II - S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT106 Türkçe SPOR FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 6
BEÖ101 Türkçe EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 6
SYB356 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 - - 6
SYB360 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 3 - - 6
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
.ZİR306GIDG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
0804001182019 Türkçe STRATEJİK DÜŞÜNCE VE PROBLEM ÇÖZME Seçmeli 1 2 - 4
0804002182021 Türkçe KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
11320203E11842 İngilizce CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
1301007042016 Türkçe YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
1302008802014 Türkçe UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 - - 5
1302009042018 İngilizce STRATEGIC BRAND MANAGEMENT Seçmeli 3 - - 5
26110302T11220 Türkçe İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 1 1 - 3
26110302T11222 Türkçe KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 - - 2
2801004102016 Türkçe AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 - - 2
300001292003 Türkçe KENTLİLİK BİLİNCİ VE İZMİR TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300001522015 Türkçe SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
300001642019 Türkçe SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
300002542015 Türkçe AFETTE TOPLUMSAL SORUMLULUK Seçmeli 2 - - 2
300002562015 Türkçe ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 - - 2
300002662019 Türkçe TÜRK MÜZİĞİ Seçmeli 2 - - 2
3201001062018 Türkçe TASARIM KURAM VE ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 4
3201003162020 Türkçe POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 1 2 - 3
3201003362020 Türkçe GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 2 - - 6
3201004222020 Türkçe ROCK MÜZİK TARİHİ Seçmeli 1 2 - 3
3201004262020 Türkçe ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSYON Seçmeli 1 2 - 3
3403003082021 Türkçe MİTOLOJİ-III (TÜRK MİTOLOJİSİ) Seçmeli 3 - - 3
3404003202021 Türkçe DİJİTAL MEDYA TASARIMI Seçmeli 2 - - 4
3404004202021 Türkçe ANADOLU KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 - - 4
402014232006 Türkçe ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK Seçmeli 2 - - 4
402014272006 Türkçe HİDROBOTANİK Seçmeli 2 - - 3
402044192006 Türkçe ÇEVRE MEVZUATI VE ÇED Seçmeli 2 - - 4
404004292006 Türkçe ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 3 6
503004602019 İngilizce INOVATATION, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 2 - - 3
503004622019 İngilizce ENTREPRENEURSHIP AND INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Seçmeli 2 - - 3
507004262020 İngilizce INTRODUCTION TO BIOMECHANICS Seçmeli 2 - - 4
507004622020 Türkçe ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ Seçmeli 2 - - 4
508004602016 Türkçe SARACİYE ÜRÜNLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 - 5
6012002142021 Türkçe MİKRO DENETLEYİCİLER Seçmeli 2 1 - 3
6013002182021 Türkçe GIDA TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
6502001382015 Türkçe SERALARDA BİLİŞİM VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
6502001422020 Türkçe BİTKİ-SU-TOPRAK İLİŞKİLERİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
6507001102014 Türkçe KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
6510001362013 Türkçe MODA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 - - 4
6510001402013 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
6510002362013 Türkçe MODA EĞİLİMLERİ Seçmeli 2 - - 2
6513002242014 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
7006002482018 Türkçe AGRO-TURİZM Seçmeli 2 - - 2
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
705002782012 Türkçe MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
707002482012 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
712002542012 Türkçe GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002402012 Türkçe ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
801001142019 Türkçe AUTEUR SİNEMASI Seçmeli 3 - - 4
801002122019 Türkçe SEMİYOLOJİ Seçmeli 3 - - 4
803001162019 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 - - 3
803001202019 Türkçe HAYVAN HAKLARI VE MEDYA Seçmeli 3 - - 4
9003101242017 Türkçe MİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
9003102262017 Türkçe BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 - - 2
Bİİ306ÇİA Türkçe ÇAĞDAŞ İSLAMİ AKIMLAR Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306FARII Türkçe FARSÇA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306İTDSİ Türkçe İSLAM TARİHİNDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KOAII Türkçe KUR'ÂN OKUMA VE ANLAMA II Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUAT Türkçe KUR'AN ATLASI Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306KUÖY Türkçe KUR'ÂN ÖYKÜLERİ Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306MTŞD Türkçe MODERN TÜRK ŞİİRİNDE DİN Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306SİCO Türkçe SİYER COĞRAFYASI Seçmeli 2 - - 3
DİS306SDSB Türkçe SAĞLIKLI DİŞLER SAĞLIKLI BİREYLER Seçmeli 2 - - 3
DTMK306İLMÜ Türkçe İLETİŞİM VE MÜZİK II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306SAMR Türkçe SANAT MÜZİK VE RİTİM Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ II Seçmeli 2 - - 3
DTMK306TRMR Türkçe TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUVARI II Seçmeli 2 - - 3
DTMSK306TOSES Türkçe TOPLU SES EĞİTİMİ VE KORO UYGULAMALARI II Seçmeli 2 - - 3
EDB306ANEA Türkçe ANTİK EGE VE AKDENİZ UYGARLIKLARI Seçmeli 2 - - 3
EDB306KÜLS Türkçe KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
EĞT305YESA Türkçe YEREL VE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 - - 3
FEN305ABTE Türkçe AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİMD Türkçe BİTKİLERİN MİKROSKOPİK DÜNYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306ÇEK Türkçe ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 2 - - 3
FEN306FUND İngilizce FUNDEMENTAL PRINCIPLES OF LIFE Seçmeli 2 - - 3
FEN306GÜHAK Türkçe GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ KİMYASAL ÜRÜNLER Seçmeli 2 - - 3
FEN306MATDÜ Türkçe MATEMATİKSEL DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
FEN306MOFG Türkçe MODERN FİZİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TEAS Türkçe TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 - - 3
FEN306TKİFY Türkçe TEKNOLOJİK İLERLEMEDE FİZİK YASALARININ ÖNEMİ Seçmeli 2 - - 3
FİZ316 Türkçe RÖLATİVİTE TEORİSİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ328 Türkçe BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ404 Türkçe MOLEKÜL FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ410 Türkçe RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
FİZ420 Türkçe NANOFİZİK Seçmeli 3 - - 3
FİZ422 Türkçe FİZİKTE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 3
FİZ428 Türkçe MALZEME FİZİĞİ Seçmeli 3 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
HEM305GHFA İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID Seçmeli 2 - - 3
HEM305HGEK Türkçe HASTA GÜVENLİĞİ VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
Hem312GenH İngilizce GENERAL HEALTH AND FIRST AID COURSE Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
İİB306HBDİ Türkçe HUKUK BAKIMINDAN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 - - 3
İLE306REHEK Türkçe REKLAMDA HEDEF KİTLE Seçmeli 2 - - 3
İLE306REÖR Türkçe REKLAMCILIKTA ÖRNEK UYGULAMALAR Seçmeli 2 - - 3
MÜH305GEES Türkçe GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh306GıdG Türkçe GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
MÜH306MİKA Türkçe MİKROALGLERİN KULLANIM ALANLARI Seçmeli 2 - - 3
Müh314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
ODE306BAHA Türkçe BAHARAT KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 - - 3
SBİ305SYAŞ Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 3
SBi314SağBe Türkçe SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 - - 3
SUÜ306DÜMUT Türkçe DÜNYA MUTFAKLARINDA SU ÜRÜNLERİ VE PİŞİRME TEKNİKLERİNİN ETKİSİ Seçmeli 2 - - 3
TIP306BESVİ Türkçe BESLENME VE VİTAMİNLER Seçmeli 2 - - 3
TIP306EBAS Türkçe EVRİMSEL BAKIŞ AÇISINDAN SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 3
Tıp314ONH İngilizce OPTIMUM NUTRITION FOR HEALTH Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİGÜK Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 3
ZİR301WİSS Almanca WISSENCHAFTSGESCHICHTE Seçmeli 2 - - 3
ZİR303AKTA Türkçe AKILLI TARIM Seçmeli 2 - - 3
ZİR305TABY Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR306YEAB Türkçe YEŞİL ALAN BİTKİLERI VE TESİSİ Seçmeli 2 - - 3
ZİR310KIİD Türkçe KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
SBF.S.Y.SÇ.UYG-V - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI V
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT309 Türkçe FITNESS UYGULAMALARI I Seçmeli 2 1 - 6
ANT469 Türkçe GENEL MASAJ Seçmeli 2 1 - 6
ANT471 Türkçe SPORDA SAĞLIĞIN TEMELLERİ Seçmeli 2 1 - 6
SYB453 Türkçe ALAN UYGULAMASI I Seçmeli 2 2 - 6
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-III - S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT202 Türkçe ANTRENMAN BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 6
ANT205 Türkçe SPORDA BESLENME Seçmeli 2 - - 6
BEÖ102 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 6
SYB451 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 - - 6
SBF.S.Y.SÇ.UYG-VI - S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI VI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT308 Türkçe FITNESS UYGULAMALARI II Seçmeli 2 1 - 6
ANT470 Türkçe CAN KURTARMA VE İLK YARDIM Seçmeli 2 1 - 6
ANT472 Türkçe SPOR MASAJI Seçmeli 2 1 - 6
SYB452 Türkçe ALAN UYGULAMASI II Seçmeli 2 2 - 6
SBF.S.Y.SEÇ.KUR-IV - S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ANT474 Türkçe YETENEK SEÇİMİ Seçmeli 3 - - 6
BEÖ205 Türkçe ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 6
BEÖ306 Türkçe SINIF YÖNETİMİ(ÖFD) Seçmeli 2 - - 6