GERİ DÖN

Lisans Programları


Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - - Lisans


Program Tanıtımı

1992-1993 yılında eğitim ve öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ilk ve orta öğretimdeki okullara " Beden Eğitimi Öğretmeni" yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 25.01.2016 tarihinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu "Spor Bilimleri Fakültesine " dönüştürülmüştür. Spor Bilimleri Fakültesinde 3 bölüm 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Fakültemizde 4 yıl süreli lisans eğitimi verilmektedir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0114

TYYÇ-6 ve EQFLLL- 6

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu`nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Yök tarafından belirlenmektedir. 4 sene ve 8 yarıyıldan oluşmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Vize ve final sınavları yapılmaktadır. Derslerde pratik veya teorik sınavlar uygulanmaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Yrd. Doç. Dr .Ayşe Meliha Canpolat Tel: 02323425714-15 Fax:0232 339 90 00 e-mail: monursal@yahoo.com

Mevcut öğretim elemanlarının yeterliliklerinin yüksek olması ve Ege Üniversitesinde bulunan spor tesisleri


Program Çıktıları

1 Beden eğitimi ve spor alanının temel kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilmek
2 Bireylerin çok yönlü gelişimlerini (fiziksel, sosyo-ekonomik, zihinsel, duygusal ve psikomotor) tanıyabilmek
3 Bireylere, kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişim, iletişim ve yaşamsal becerilerini geliştirmelerine yardım ederek toplumsal ve kişisel gelişimini destekleyecek öğrenme fırsatları yaratabilmek
4 Bireylerin öğrenmesini ve gelişimlerini desteklemek için iç ve dış paydaşlarla ile olumlu ilişkiler kurabilmek
5 Olaylar ve olgular karşısında durumu çok disiplinli bir perspektiften tanımlayabilme ve açıklayabilmek.
6 Öğrettikleri alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek değişen bir yapıda olduğunu kavrayabilme, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmek.
7 Bireylerin aktif biçimde eğitim sürecine katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan yönetim ilke ve stratejilerini uygulayabilmek.
8 Farklı ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanabilme, bireylere uygun geri bildirimleri sağlayabilmek.
9 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini gerektiğinde paydaşlarla işbirliği yaparak uygulayabilmek.
10 Toplumda spor bilincinin oluşturulması ve fiziksel aktiviteye katılımın yaygınlaştırılması için geçerli planlar üretebilme, kalite yönetimi süreçlerinde yer alabilme, sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmek.
11 Öğretmenlik meslek ve bilim etiği, evrensel ahlak kurallarına uygun hareket edebilme, rol model olduğunun bilincinde olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BES117 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ Zorunlu 2 - - 2
BES119 Türkçe İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ Zorunlu 3 - - 3
BES121 Türkçe HAREKET EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 - 3
GK101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 3
GK103 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 3
GK105 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 - - 5
GK107 Türkçe BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 - - 5
MB101 Türkçe EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 - - 3
MB104 Türkçe EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 21 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BES118 Türkçe SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Zorunlu 2 - - 2
BES120 Türkçe CİMNASTİK Zorunlu 1 2 - 4
BES122 Türkçe ATLETİZM Zorunlu 1 2 - 4
GK102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 3
GK104 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 3
GK106 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 - - 5
MB102 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 3
MB106 Türkçe EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 - - 3
TKS.I Türkçe TAKIM SPORLARI I Seçmeli - - - 3
Toplam 15 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE.SEÇ.I Türkçe SEÇMELİ I (ALAN EĞİTİMİ ) Seçmeli - - - 4
BES203 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ-SPOR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 - - 3
BES205 Türkçe MOTOR GELİŞİM Zorunlu 3 - - 3
GK.SEÇ.I Türkçe SEÇMELİ I (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
GK202 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 - 3
MB.SEÇ.I Türkçe SEÇMELİ I (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
MB201 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 - - 3
MB206 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 - - 3
MDSD01 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - I - - - -
TKS.II Türkçe TAKIM SPORLARI II Seçmeli - - - 4
Toplam 10 2 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE.SEÇ.II Türkçe SEÇMELİ II (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
BES202 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 - - 3
BES204 Türkçe EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 5
BES206 Türkçe RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Zorunlu 1 2 - 5
GK.SEÇ.II Türkçe SEÇMELİ II (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
MB.SEÇ.II Türkçe SEÇMELİ II (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
MB202 Türkçe EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 - - 3
MB204 Türkçe TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 - - 3
MDSD02 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - II - - - -
Toplam 10 2 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE.SEÇ.III Türkçe SEÇMELİ III (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
BES301 Türkçe ANTRENMAN BİLGİSİ Zorunlu 2 - - 3
BES303 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 2 - 4
BES305 Türkçe YÜZME Zorunlu 1 2 - 3
GK.SEÇ.III Türkçe SEÇMELİ III (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
MB.SEÇ.III Türkçe SEÇMELİ III (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
MB302 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
MB304 Türkçe EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 - - 3
MDSD03 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - III - - - -
TKS.III Türkçe TAKIM SPORLARI III Seçmeli - - - 3
Toplam 9 4 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE.SEÇ.IV Türkçe SEÇMELİ IV (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
BES302 Türkçe BECERİ ÖĞRENİMİ Zorunlu 3 - - 3
BES304 Türkçe FİZİKSEL UYGUNLUK Zorunlu 3 - - 3
BES306 Türkçe DOĞA SPORLARI Zorunlu 1 2 - 3
BES308 Türkçe RAKET SPORU Zorunlu 1 2 - 4
GK.SEÇ.IV Türkçe SEÇMELİ IV (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
MB.SEÇ.IV Türkçe SEÇMELİ IV (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
MB301 Türkçe TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
MB303 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 - - 3
MDSD04 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - IV - - - -
Toplam 12 4 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE.SEÇ.V Türkçe SEÇMELİ V (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
BES401 Türkçe HALK OYUNLARI Zorunlu 1 2 - 3
BES403 Türkçe EGZERSİZ VE BESLENME Zorunlu 2 - - 3
BES405 Türkçe EĞİTSEL OYUNLAR Zorunlu 1 2 - 3
MB.SEÇ.V Türkçe SEÇMELİ V (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
MB401 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I Zorunlu 2 6 - 10
MB403 Türkçe ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 - - 3
MDSD05 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - V - - - -
Toplam 8 10 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE.SEÇ.VI Türkçe SEÇMELİ VI (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 3
BES402 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM Zorunlu 2 - - 3
BES404 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZ PROGRAMLAMA Zorunlu 2 - - 3
BES406 Türkçe UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 1 2 - 4
MB.SEÇ.VI Türkçe SEÇMELİ VI (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
MB402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II Zorunlu 2 6 - 10
MB404 Türkçe OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 - - 3
MDSD06 Türkçe Müfredat Dışı Seçmeli Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 9 8 0 30
TKS.I - TAKIM SPORLARI I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
TKS104 Türkçe VOLEYBOL Seçmeli 1 2 - 3
TKS106 Türkçe BASKETBOL Seçmeli 1 2 - 3
TKS108 Türkçe FUTBOL Seçmeli 1 2 - 3
TKS110 Türkçe HENTBOL Seçmeli 1 2 - 3
AE.SEÇ.I - SEÇMELİ I (ALAN EĞİTİMİ )
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE203 Türkçe SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
AE205 Türkçe SPOR FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 4
AE207 Türkçe SPOR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
AE209 Türkçe TENİS I Seçmeli 2 - - 4
GK.SEÇ.I - SEÇMELİ I (GENEL KÜLTÜR)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AT201 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 2 - - 3
GK005 Türkçe KIŞ SPORLARI Seçmeli 2 - - 3
GK007 Türkçe SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM Seçmeli 2 - - 3
GKSEÇ003 Türkçe BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 3
MB.SEÇ.I - SEÇMELİ I (MESLEK BİLGİSİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MB019 Türkçe ARTİSTİK CİMNASTİK I Seçmeli 2 - - 4
MB203 Türkçe ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
MBSEÇ002 Türkçe ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
MBSEÇ018 Türkçe EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 - - 4
TKS.II - TAKIM SPORLARI II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
TKS201 Türkçe VOLEYBOL Seçmeli 1 2 - 4
TKS203 Türkçe BASKETBOL Seçmeli 1 2 - 4
TKS205 Türkçe FUTBOL Seçmeli 1 2 - 4
AE.SEÇ.II - SEÇMELİ II (ALAN EĞİTİMİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE202 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ Seçmeli 2 - - 4
AE204 Türkçe TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
AE206 Türkçe FİTNESS UYGULAMALARI I Seçmeli 2 - - 4
GK.SEÇ.II - SEÇMELİ II (GENEL KÜLTÜR)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
GK018 Türkçe SPOR YARALANMALARINDAN KORUNMA VE İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 3
GK020 Türkçe SERBEST ZAMANLARI DEĞERLENDİRME VE REKREASYON Seçmeli 2 - - 3
GKSEÇ008 Türkçe İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
GKSEÇ011 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 - - 3
MB.SEÇ.II - SEÇMELİ II (MESLEK BİLGİSİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MB207 Türkçe YAZ SPORLARI Seçmeli 2 - - 4
MB209 Türkçe MASA TENİSİ I Seçmeli 2 - - 4
MB211 Türkçe ATLETİZM I Seçmeli 2 - - 4
MBSEÇ005 Türkçe EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 - - 4
AE.SEÇ.III - SEÇMELİ III (ALAN EĞİTİMİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE301 Türkçe SAVUNMA SPORLARI Seçmeli 2 - - 4
AE303 Türkçe SALON FUTBOLU Seçmeli 2 - - 4
AE305 Türkçe VOLEYBOL Seçmeli 2 - - 4
AE307 Türkçe HENTBOL Seçmeli 2 - - 4
GK.SEÇ.III - SEÇMELİ III (GENEL KÜLTÜR)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
GK009 Türkçe VOLEYBOL HAKEMLİĞİ VE MÜSABAKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
GK013 Türkçe KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 - - 3
GKSEÇ004 Türkçe BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 - - 3
MB.SEÇ.III - SEÇMELİ III (MESLEK BİLGİSİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MB011 Türkçe YÜZME I Seçmeli 2 - - 4
MB014 Türkçe GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
MBSEÇ006 Türkçe EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 - - 4
MBSEÇ010 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 - - 4
TKS.III - TAKIM SPORLARI III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
TKS301 Türkçe VOLEYBOL Seçmeli 1 2 - 3
TKS303 Türkçe BASKETBOL Seçmeli 1 2 - 3
TKS305 Türkçe FUTBOL Seçmeli 1 2 - 3
TKS307 Türkçe HENTBOL Seçmeli 1 2 - 3
AE.SEÇ.IV - SEÇMELİ IV (ALAN EĞİTİMİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE302 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ Seçmeli 2 - - 4
AE304 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YETENEK SEÇİMİ Seçmeli 2 - - 4
AE306 Türkçe FİTNESS UYGULAMALARI II Seçmeli 2 - - 4
GK.SEÇ.IV - SEÇMELİ IV (GENEL KÜLTÜR)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
GK022 Türkçe UYGULAMALI ANTRENMAN BİLİMİ Seçmeli 2 - - 3
GK024 Türkçe SPOR MASAJI Seçmeli 2 - - 3
GKSEÇ002 Türkçe BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 - - 3
MB.SEÇ.IV - SEÇMELİ IV (MESLEK BİLGİSİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MB309 Türkçe ARTİSTİK CİMNASTİK II Seçmeli 2 - - 4
MB311 Türkçe MASA TENİSİ II Seçmeli 2 - - 4
MBSEÇ004 Türkçe EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 - - 4
AE.SEÇ.V - SEÇMELİ V (ALAN EĞİTİMİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE401 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 - - 4
AE403 Türkçe BİYOMEKANİK Seçmeli 2 - - 4
AE405 Türkçe TENİS II Seçmeli 2 - - 4
AE407 Türkçe SPOR PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
MB.SEÇ.V - SEÇMELİ V (MESLEK BİLGİSİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MB413 Türkçe YÜZME II Seçmeli 2 - - 4
MBSEÇ007 Türkçe EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 4
AE.SEÇ.VI - SEÇMELİ VI (ALAN EĞİTİMİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AE402 Türkçe BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 - - 3
AE404 Türkçe EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
AE406 Türkçe KORFBOL Seçmeli 2 - - 3
AE408 Türkçe BANDMİNTON Seçmeli 2 - - 3
MB.SEÇ.VI - SEÇMELİ VI (MESLEK BİLGİSİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MB408 Türkçe TRAMPOLİN Seçmeli 2 - - 4
MB410 Türkçe ATLETİZM II Seçmeli 2 - - 4
MBSEÇ008 Türkçe ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 4
MBSEÇ013 Türkçe OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 - - 4