GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo Televizyon ve Sinema - Medya Çalışmaları İ.Ö - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı kapsamında eğitim veren “Medya Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” 2012 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Program ile medya alanında kavram ve kuramlara hakim, akademik literatürü değerlendirerek bilimsel çalışmalarda bulunabilen iletişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Medya Çalışmaları” alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Tezsiz Medya Çalışmaları yüksek lisans programı; akademik literatüre ve medya alanıyla ilgili kavram ve kuramlara hakim, iletişim ile ilgili alanlara ve özellikle medya alanına dair konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişimciler yetiştirmektedir.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Doç. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR (Program Başkanı) zuhal.ozel@ege.edu.tr 0.232. 311 37 22 Yrd. Doç. Dr. Aslı FAVARO (Koordinatör Yardımcısı) asli.favaro@ege.edu.tr 0.232. 311 18 61 Araş. Gör. Mehmet Fatih YELMEN (Koordinatör Yardımcısı) mehmet.fatih.yelmen@ege.edu.tr 0.232. 311 37 21 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR

RTS Bölümü’nde 8 tam zamanlı profesör, 4 doçent, 9 yardımcı doçent, 17 asistan ve 1 uzman bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde 1 dijital kurgu ünitesi, 1 fotoğraf laboratuarı ve çekim stüdyosu bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak.
2 Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek.
3 Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
4 Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
5 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak.
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak.
7 Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak.
8 Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak.
9 Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
10 Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek.
11 Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak.
12 Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak.
13 İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak.
14 Duygu ve düşüncelerini, yazılı, sözlü ve görsel metin oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
15 Düşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak.
16 Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203035272020 Türkçe Türkiye'de Kitle İletişim Araçları ve Toplum: Teoriler ve Uygulamalar Zorunlu 3 - - 6
RTVSsdg.İ.Ö.tezsiz-1 Türkçe 1-GÜZ Seçmeli - - - 21
Toplam 3 0 0 27
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203035962020 Türkçe Televizyon Programcılığı ve İzleyici Zorunlu 3 - - 5
RTVSsdg.İ.Ö.tezsiz-2 Türkçe 2-BAHAR Seçmeli - - - 21
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 10
Toplam 3 0 0 36
RTVSsdg.İ.Ö.tezsiz-1 - 1-GÜZ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203035182020 Türkçe Medya Estetiği Seçmeli 3 - - 6
9203035292020 Türkçe Medya Okuryazarlığı Seçmeli 3 - - 6
9203035332020 Türkçe Etkileşimli Medya Tasarımı Seçmeli 3 - - 6
9203035432020 Türkçe Sinema ve Psikoloji Seçmeli 3 - - 6
RTVSsdg.İ.Ö.tezsiz-2 - 2-BAHAR
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203035192020 Türkçe Medya ve Etık Seçmeli 3 - - 5
9203035622020 Türkçe Dijital Kültür Seçmeli 3 - - 5
9203035742020 Türkçe Uluslararası Medya İncelemeleri Seçmeli 3 - - 5
9203035902020 Türkçe Kültürel Çalışmalar Seçmeli 3 - - 5
9203035942020 Türkçe Görsel Metinlerde Stereotip Analizi Seçmeli 3 - - 5