GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Pazarlama - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

E-Öğrenme


Program Çıktıları

1 Pazarlama alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgileri yorumlayabilmek
2 Pazarlama alanındaki kuramsal değişimleri yorumlayabilmek
3 Pazarlama alanıyla ilgili araştırmalarda yöntem ve becerilerde ustalık göstermek
4 Pazarlama alanına yönelik araştırma sürecini bilimsel bakış açısıyla uygulamak
5 Pazarlama alanında yapılan araştırmayı yorumlama yeteneğine sahip olmak
6 Pazarlama alanına bilginin sınırlarını genişleten özgün araştırmalar ile bilime katkıda bulunmak
7 Pazarlama alanındaki gelişmeler ışığında eleştirel analiz yapabilmek
8 Yeni ve karmaşık fikirlerin değerlendirilmesini yapma becerisine sahip olmak
9 Pazarlama uzmanlık alanı ile ilgili olarak alanındaki diğer bireylerle, daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile iletişim kurma yeteneğine sahip olmak
10 Bölgesel ve küresel pazarlama konularını/sorunlarını tanımlayabilmek
11 Bölgesel ve küresel pazarlama konularına/sorunlarına araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
12 Pazarlama alanındaki güncel uygulamaları takip edebilmek
13 Pazarlama alanındaki güncel uygulamaları ve değişimleri kuramsal altyapı temelinde yorumlayabilmek
14 Bilimsel etik değerlere sahip olmak
15 Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204016012018 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 - - 6
İŞLT.DOK.PAZ.SDG1 Türkçe İşletme pazarlama Yükseklisans Derecesi ile Doktora SDG1 Seçmeli 3 - - 24
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE180162022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
İŞLT.DOK.PAZ.SDG2 Türkçe İşletme pazarlama Yükseklisans Derecesi ile Doktora SDG2 Seçmeli 3 - - 20
Toplam 3 0 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
İŞLT.DOK.PAZ.SDG1 - İşletme pazarlama Yükseklisans Derecesi ile Doktora SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204016032020 Türkçe Pazarlama Kuramı Seçmeli 3 - - 6
9204016072021 Türkçe Pazarlamada Güncel Tartışmalar ve Okumalar Seçmeli 3 - - 6
9204016092021 Türkçe Dijitalleşme ve Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9204016112021 Türkçe Hizmet Pazarlaması Stratejileri Seçmeli 3 - - 6
9204016132021 Türkçe Endüstriyel İşlemlerde Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204016152021 Türkçe Satış Yönetimi Stratejileri Seçmeli 3 - - 6
9204016172018 Türkçe Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
İŞLT.DOK.PAZ.SDG2 - İşletme pazarlama Yükseklisans Derecesi ile Doktora SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204016002021 Türkçe Küreselleşme ve Pazar Dinamikleri Seçmeli 3 - - 6
9204016022018 Türkçe Tüketici Davranışları ve Tüketim Kültürü Teorileri Seçmeli 3 - - 6
9204016042021 Türkçe Statejik Prakende Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204016052018 Türkçe Bilim Felsefesi Seçmeli 3 - - 6
9204016062021 Türkçe Marka Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204016082021 Türkçe Reklamcılık ve Marka İletişimi Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204016102021 Türkçe Eleştirel Pazarlama Okumaları Seçmeli 3 - - 6
9204016122021 Türkçe Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Medya Seçmeli 3 - - 6
9204016142018 Türkçe İleri Pazarlama araştırmaları ve Analizi Seçmeli 3 - - 6
9204046602019 Türkçe Pazarlamada İleri Okumalar Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4