Dünden Bugüne Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi, 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla 9 Mart 1956 tarihinde, eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Ege Üniversitesi’nin ilk fakülteleri, 1955 yılında kurulan Tıp ve Ziraat Fakülteleridir. Aynı öğretim yılı içinde Yüksek Hemşirelik Okulu açılmıştır.

Sonraki yıllarda hızlı bir gelişim gösteren Ege Üniversitesi 1961 yılında Fen Fakültesi’ni, 1968’de Mühendislik Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ni çağdaş bilimin hizmetine sunmuştur. Bu dönem içerisinde İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, “İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi” adı altında Ege Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1976 yılında hizmete girmiştir. 1977’de Gıda Fakültesi, Ege Üniversitesi’nin ikinci tıp fakültesi olarak İzmir Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi kurulmuştur. Bu dönemde İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ikiye ayrılarak “İşletme” ve “İktisat” Fakülteleri haline dönüştürülmüştür.

Yaklaşık yirmi yıllık bir zaman diliminde kuruluş sürecini tamamlayan Ege Üniversitesi’nde, değişik tarihlerde birçok yüksek okul ve enstitü açılmıştır. Ege Üniversitesi’nin bazı bölümlerinin genişletilmesiyle Tekstil, Makine, Kimya ve Yer Bilimleri Fakülteleri kurulmuştur.

41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 1982 yılında, o güne kadar bölgenin tek üniversitesi olan Ege Üniversitesi’nin içinden başka bir üniversite, Dokuz Eylül Üniversitesi doğmuş, Ege Üniversitesi’nin kampüs alanı dışındaki fakülte ve Yüksekokulları bu üniversiteye devredilmiştir.

 

Ege Üniversitesi’nin Ege Bölgesi’nin çeşitli il ve ilçelerine yayılan fakülte ve yüksek okulları, bu illerde kurulan Pamukkale Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi gibi üniversitelerin ilk fakülte ve yüksek okullarını oluşturmuştur.
Bünyesinde: 17 Fakülte, 9 Enstitü, 6 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 39 Araştırma ve Uygulama merkezi ve de 10 koordinatörlük bulunan Ege Üniversitesi; yaklaşık 8000 kişiden oluşan deneyimli kadrosu, 60,000 dolaylarında öğrencisi ile bilgiyi yaşamla bütünleştirmek ve alanında uzman olarak yetişmek isteyen öğrencilerin ilk seçimleridir.