Yönetim

Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.
 

 
Prof. Dr. Necdet BUDAK
Rektör

Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Gençlik Cad. No:12 35040 Bornova - İzmir
 
 

Prof Dr. Mehmet ERSAN
Rektör Yardımcısı
Prof Dr. Kutsal TURHAN
Rektör Yardımcısı
Prof Dr. Oğuz BAYRAKTAR
Rektör Yardımcısı
Hakan YALÇIN 
Genel Sekreter 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Gençlik Cad. No:12 35040 Bornova – İzmir