Engelli Öğrenciler

Ege Üniversitesinde eğitim ortamlarının engelli öğrencilerin özelliklerine uygun olarak hazırlanmasına büyük önem verilmektedir.

Engelli öğrencilerin dersleri takip etme ve ders çalışmaları konusunda özel düzenlemeler yapılmaktadır. Özel eğitim materyalleri konusunda destek verilmektedir.

Engelli öğrencilerin sınavları hazırlanırken ve değerlendirilirken öğrencilerin özel durumları göz önünde bulundurulmaktadır.Engelli öğrencilerin bilgisayar ve kütüphane olanaklarını kullanım imkanlarının artırılması ile ilgili düzenleme ve çalışmalar yapılmaktadır.Öğrenci yurtlarında engelli öğrencilerin de gereksinimlerini karşılayacak odalar bulunmaktadır.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan, Engelsiz Ege Birimi’nin amacı; engelli öğrencilerimizin eğitim, kampus ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlamaktır. Birim; engelli öğrenciler yanısıra öğretim elemanları ve personele de hizmet vermektedir. Ayrıca Ege Üniversitesinde engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektedir.

Birimin Destek Alanları

• Kampüs fiziksel yapı erişilebilirliğini değerlendirme
• Engelli öğrenciye uygun öğrenim ortamı (sınavlar, asistan hizmeti, okuma kaynakları v.b.) oluşturma
• Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katkı
• Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına katkı
• Engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri düzenleme
• Öğrencileri gereksinimi olan burs ve psikolojik destek olanaklarına yönlendirme
• Engellilikle ilgili akademik çalışmalar yürütme