Türkiye / İzmir

TÜRKİYE

Türkiye, resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti, başkenti Ankara olan ve Eski Dünya karaları denilen Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı noktada bulunan ülkedir. Ülke topraklarının bir bölümü Anadolu Yarımadası'nda, bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) ile, İran, Irak ve Suriye'dir.

Türkiye, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda yenilmesinden sonra, Osmanlı Devleti'nin yerine kurulan ardıl devletler içinde tek bağımsız devlet olarak devletin Türk nüfus çoğunluğuna sahip toprakları üzerinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki halkın büyük mücadelesi ile kurulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu iradesinin sahibidir.

Türkiye, aralarında Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü 'nün bulunduğu birçok uluslararası örgüte üyedir. 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne tam üyelik için müzakerelere başlanmıştır. Türkiye, siyaset bilimciler ve ekonomistlere göre bir bölgesel güçtür.

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların konumu ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Sıradağları, deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engeller. Bu yüzden iç kesimlerde karasal iklim özellikleri görülür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş yıllarında toplam 12 milyonluk nüfusun büyük çoğunluğu okur-yazar değildi. Günümüzde bu oran %90'dır. Türkiye eğitim sistemi; 8 yıllık temel eğitime dayanır. Daha sonra 4 yıllık orta öğrenim dönemi vardır. Üniversiteye geçiş Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile gerçekleştirilir. Yaygın eğitim kurumları bazında halkeğitimler bulunmaktadır. Açıköğretim sistemi de pekçok öğrenci tarafından kullanılmaktadır.

1930'lara kadar İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte İstanbul Üniversitesi ülkedeki sadece iki üniversite iken, günümüzde üniversite sayısı 167'dir. Üniversitesi olmayan il yoktur.

Türkiye'de 10.984 km demiryolu , 450.000 km karayolu, 1.200 km suyolu, 4.621 km doğalgaz, 3.543 km ham petrol borusu bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'de 120 havaalanı, 850 helikopter alanı bulunmaktadır. Ülkenin çoğunda karayolları mevcutken Hızlı Tren Projesi ile ileride karayolları ve havayollarının daha az kullanılması bu sayede kişisel ulaşım araçlarının azalması hedeflenmektedir.

Kaynak:
www.turizm.gov.tr
www.mfa.gov.tr
www.kultur.gov.tr


 

İZMİR

Beş bin yıllık geçmişinde bir çok uygarlığa başkentlik yapmış olan İzmir, körfezin kuzeydoğusunda yer alan ve yüz ölçümü yaklaşık 100 dönüm olan bir adacık üzerine kurulmuştur. “Smyrna” olan eski adını bir Amazon kraliçesinden alan İzmir, tarih boyunca bilim, felsefe, şiir, sanat, kültür ve ticaretin merkezi olmuştur.

Frigya Kralı Tantalos, Homeros, Büyük İskender, Sezar, Aslan Yürekli Rişar, Hasan Tahsin, Mustafa Kemal Atatürk gibi mitolojinin ve tarihin dev isimleri, İzmir için dövüşmüşler, onun uğruna şiirler yazacak kadar sevmişlerdir.
 

İzmir'in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Çeşme Yarımadası uzanır. Antik çağların en ünlü kentleri arasında yer alan Efes, Roma’nın imparatorluk devrinde dünyanın en büyük kentlerinden biriydi. Tüm İyonya kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran Efes, yoğun sanatsal etkinliklerle de adını duyuruyordu. Bu maksatla da bu şehre "Güzel İzmir", "Eski İzmir" ve "la Perle de l'Ionie" deniyordu. Tarihten beri bu tanımlarla yıllar sonra şehrin sıfatı hâline gelmiştir.

16. yüzyıldan itibaren bir liman kenti olarak dünya ve Akdeniz ticaretinde önemli yer edinen İzmir, ekonomik canlılığı ile İstanbul’dan sonra sanayinin en yoğun olduğu il konumundadır. Serbest bölgesi, uluslar arası fuarları, organize sanayii bölgeleri ve büyük limanı ile İzmir’de iç ve dış ticaret oldukça gelişmiştir.

Sanayinin yanında canlı sosyal hayatıyla İzmir, doğal ve tarihi güzellikleri, yakın çevresindeki antik kentleri ve sahil beldeleri ile yıl boyunca çok sayıda turisti çekmektedir.

Nüfusu, son sayımlara göre 3 milyonu aşan İzmir’de okuma-yazma oranı, kadınlarda; %87.4, erkeklerde ise; %96.3 gibi yüksek bir standarttadır. Bir üniversite kenti olan İzmir’de; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Üniversitesi ve Gediz Üniversitesi olmak üzere 7 üniversite bulunmaktadır.

Kaynak:
http://www.kultur.gov.tr
http://www.turizm.gov.tr
http://www.izmirturizm.gov.tr