Sağlık

Sağlık

Ege Üniversitesi öğrencilerinin, akademik ve idari personelin sağlık sorunları karşısında başvuracakları birim Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binasında hizmet veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüs Polikliniği ve Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniğidir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüs Polikliniği bünyesinde Dahiliye, Dermatoloji, Göz, KBB, Gastroenteroloji, İntaniye, Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı, Psikiyatri, Göğüs, Diş Poliklinikleri yer almaktadır. Mevcut polikliniklere ek olarak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sigarayı bırakmak isteyen öğrencilere hizmet veren Sigarayı Bırakma Polikliniği bulunmaktadır.Ayrıca muhtelif laboratuarlarda tetkik imkanları bulunmaktadır.

Kampüs Polikliği hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında hasta kabul etmektedir. Kurum Ambulansı 08.00-17.00 saatleri arasında acil durumlarda hizmet vermektedir. Öğrenciler herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştığında kampüs içerisinde yer alan EÜ Tıp Fakültesi Kampüs Polikliniğine ve EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniğine TC kimlik numarası ile başvurabilmektedir. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan (ebeveynlerinin güvencesi altında olmayan ve 25 yaşın üzerinde olan) öğrenciler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurarak sağlık karnesi çıkartabilmektedirler. Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin tanı ve tedavi ödemeleri Ege Üniversitesi tarafından  karşılanmaktadır.

Değişim öğrencilerine, Türkiye’de geçerli olacak ve sağlık masraflarını karşılayacak uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmektedir.