Çalışma Olanakları

Kütüphane

Türkiye’deki en büyük üniversite kütüphanelerinden biri olan Ege Üniversitesi Merkez Kütüphane binası 3 katlıdır ve 10.000m² kullanım alanına sahiptir. 1.500 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede 198 kişisel çalışma karesi ve binanın değişik yerlerinde toplam 600 Internet bağlantı noktası vardır.

Kütüphane bünyesinde, genel koleksiyon, danışma kaynakları, süreli yayınlar, öğretim materyalleri, tezler, sanat koleksiyonu, Atatürk kitaplığı, İzmir koleksiyonu, Özel koleksiyon, görsel - işitsel koleksiyonlar bölümleri bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; 181,630 basılı eser, 103,417 elektronik kitap ve yıllık 376 basılı ve 22,943 elektronik derginin yanında yaklaşık 38 adet veri tabanı ve 600 internet erişim noktası ve kablosuz erişimi ile aynı anda 1.800 kişiye hizmet verebilmektedir. Ege Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri, kütüphanenin elektronik bilgi kaynaklarına evlerinden de erişim sağlayabilmekte ve literatür tarayabilmektedirler.

Ayrıca, kütüphane içerisinde saatlik ücret karşılığı hizmet veren bir bilgisayar salonu ve multimedya servisi (kişisel sinema izleme ünitesi) bulunmaktadır. Bilgisayar salonu, akademik yıl içerisinde hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bilgisayar ve Araştırma Olanakları
Modern toplumlardaki üniversiteler bilgiye ulaşmada yol gösteren, olanak sağlayan kurumlardır. Ege Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışabilmek amacı ile en yeni bilgi ve teknolojilerini kullanmakta, modern toplumların üniversiteleri ve araştırma kurumları ile işbirlikleri oluşturmakta, çağdaş olanakları, tüm öğretim üyelerinin, yardımcılarının, öğrencilerin ve toplumun hizmetine sunmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda Ege Üniversitesi, tıp ve sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında hem ülkemiz sorunlarını çözmeye yönelik hem de evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedefleyen çok sayıda araştırma gerçekleştirilmektedir.
Çağdaş eğitimin, teori ve uygulamanın birleşmesiyle oluştuğunun bilincinde olan Ege Üniversitesi, öğrencilerine uygulamalı öğrenme olanakları sunmaktadır. 92 genel amaçlı bilgisayar laboratuvarı, fakülteve yüksekokullarda 378 bilimsel araştırma laboratuvarı ve 158 öğrenci laboratuvarı, 24 saat kesintisiz internete ulaşabilmeyi sağlayan teknolojik alt yapısı ile binlerce bilgisayarı, klinikleri, deneme istasyonları, atölyeleri, fabrika ve çiftliklerinde gerçekleştirilen uygulama ve stajlarla, öğrencilerin deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.
Bilgiye en hızlı şekilde ulaşmanın ve bu bilgiyi paylaşmanın öneminin farkında olan Ege Üniversitesi’ nde network ağ altyapısı; Gigabit Ethernet teknolojisi ile kurulmuştur. Her bölüm ve fakülte, Gigabit bağlantılarla omurgaya star topolojisi ile bağlı olup, bu sistem 365 gün, 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 300 Mbps bant genişliğine sahip ULAKNET bağlantısı ile Ege Üniversitesi; Türkiye’nin en yüksek kapasiteli bant genişliğine sahip üniversitelerden biridir. Fakülte ve yüksekokullarda binlerce bilgisayar, 92 genel amaçlı bilgisayar laboratuvarı, ayrıca öğrencilere 24 saat kesintisiz hizmet veren, internet bağlantılı 40 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Sun Solaris, Linux vb. gibi 50 adet sunucu üzerinden web, web-mail, e-mail, FTP, DNS, DHCP internet hizmetlerinin yanı sıra, Multimedia uygulamaları hizmet olarak verilmektedir
Ege Üniversitesi, sanayi-üniversite işbirliğine büyük önem vermekte ve öğretim elemanlarının üretime uygun fikirlerinin yatırımcılar tarafından uygulamaya sokulmasını teşvik ederek ulusal ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, sanayi ile ilişkileri koordine etmek için çalışmalar yapmaktadır. Merkez tarafından ayrıca, proje hizmetleri, eğitim hizmetleri, fikri mülkiyet hakları bilgi ve yönlendirme desteği, yönetsel destekler ve laboratuvar/analiz destekleri sunulmaktadır.
Ar-Ge Proje Pazarları; özgün teknolojilere sahip olabilmek için Ar-Ge ortaklıkları arayışındaki sanayicileri, yeni yatırım alanları arayan girişimcileri ile üniversiteleri ve araştırma kurumlarını bir araya getirerek tanışmalarını, somut düşünce ve önerilerini tanıtmalarını ve işbirliği için görüşmelerini sağlayan etkinliklerdir.
Üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferinin en önemli unsurlarının başında teknoloji lisanslama bilgisi ile patent ve marka gibi sınai ve mülki haklar konusundaki bilgi ve deneyim gelmektedir. 1999 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan TPE-Ege Üniversite Bilgi ve Dokümantasyon Birimi, kuruluşundan bu yana sanayicilere  patent, marka ve  emdüstriyel tasarım olmak üzere  KOBİ'lere bilgi ve doküman desteği sağlamıştır.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2002 yılında Türkiye’nin AB 6. Çerçeve Programı’na katılımını kararlaştırılması ile Üniversitemiz, tüm Ege Bölgesi’ne hizmet veren AB Programları Koordinasyon Ofisi’ni kurmuştur. Ofis, 2003 yılından itibaren de EUREKA (Uluslararası AR-GE Destek Programı) ve diğer AB hibe programları, 2006 yılından itibaren de 7. Çerçeve Programı, CIP (Competitiveness and Innovation Framework Program), konularında hizmet vermeye başlamıştır. Ofis, gerek kendi bölgesinden gerekse Türkiye’nin değişik bölgelerinden araştırmacıların teknoloji üretimi başta olmak üzere farklı projelere dahil olmalarına ve ortak bulmalarına yardımcı olmaktadır.

Ege Üniversitesi bünyesinde 39 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

Aile Planlamasi ve Kısırlık Uygulama ve  Araştırma   Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuk Egitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağ. Araştırma ve Uygulama Merkezi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Engelli Çocuklar Rehab. ve Eğt. Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi
HIV / AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi
İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi 
İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi- EGEHAYMER
Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM)
Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM)
Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tekstil ve Konfeksiyon  Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi