Uluslararası Programlar

Akademik İşbirliği Protokolleri

Ege Üniversitesi globalleşmenin getirdiği değişimlerin bilinci ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine büyük önem vermektedir ve Akademik İş birliği Protokolü imzaladığı 73 yurt dışı üniversite ile yaptığı ortak çalışmalarla çok sayıda araştırma imkânı yaratarak, uluslararası bilgi alışverişinde bulunma yönünde önemli adımlar atmıştır.

LLP/Erasmus Programı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates/Erasmus Programına ülkemizin 2003-2004 dönemi için katılımı, pilot proje olarak adlandırılan hazırlık faaliyetleriyle gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi pilot proje kapsamında Türkiye’den seçilen 15 üniversiteden birisi olmuştur ve pilot proje kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından Portekiz-Porto Üniversitesi ile eşleştirilmiştir. Ege Üniversitesi Türkiye'nin ilk Erasmus öğrencilerini Portekiz'e göndermiştir.
 
Ege Üniversitesi olarak LLP/ERASMUS Programı'ndan tam katılımla yararlanabilmemiz için 28 Şubat 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu'na Erasmus University Charter (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sunulmuştur. Bu belgenin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması sonucunda, 2013-2014 akademik yılına kadar programlara dâhil olma hakkı elde edilmiştir. Erasmus Programı çerçevesinde,  Ege Üniversitesi  öğrenci ve öğretim üyesi değişimi açısından Türkiye'de en çok değişimi gerçekleştiren üniversitelerden birisidir.

Ege Üniversitesi 1 Kasım 2004 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu'na DS (Diploma Supplement) Label başvurusunu yapmıştır ve Türkiye'de DS Label alan ilk 2 üniversiteden birisi olmuştur. Ege Üniversitesi 2009 yılında ikinci kez DS label almıştır.

Ege Üniversitesi’nin  eğitimde kalite güvencesi ve sürdürülebilir gelişme kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarına  Bologna Süreci  önemli bir ivme kazandırmıştır. Bologna Süreci, Avrupa Ülkeleri’nde kendi içinde uyumlu, birbirlerini karşılıklı olarak anlayan, tamamlayan ve rekabet gücü yüksek bir “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” oluşturulmasını hedeflemektedir.  Sürekli geliştirilen ve dinamik bir özellik taşıyan bu süreç, yeni bir sistemin uyarlaması değil, var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret olan bir ‘eğitimde yenilenme’ hareketidir.

Bologna Süreci’nin  uygulanması aşamasında önemli bir çalışma alanı olan ”Avrupa Kredi Transfer Sistemi, AKTS (ECTS)”, üniversite düzeyinde yer alan tüm programların genel bilgilerini ve ders tanımlarını içeren Bilgi Paketi’nin hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu vesileyle  hem Ege Üniversitesi öğrencilerine, hem de Ege Üniversitesi’ne  ilgi gösteren yurtiçi ve yurt dışındaki kurumların öğrenci ve öğretim üyelerine derslerde ne okutulduğu, nasıl okutulduğu ve değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı   sunulmaktadır.  Bu hususların yerine getirilmesi ile mezunların yeterlilikleri şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde tanımlanmakta ve böylece mezunların  istihdam edilebilirliğine objektif ve olumlu yansımalar sağlanmaktadır. Bu kapsamda Ege Üniversitesi’nde yaklaşık olarak lisans  düzeyinde  8000, lisansüstü düzeyinde 8700 ve ön lisans düzeyinde 4300 olmak üzere toplam 21000 dersin tanımı  öğrenme çıktılarına bağlı olarak hazırlanmış  ve veri tabanına aktarılmıştır. 

Bologna Süreci’nin diğer bir çalışma alanı olan “Öğrenci Hareketliliği”  ise, uluslararası bir üniversite olma yolunda kararlı adımlarla yürüyen Ege Üniversitesi’nin  stratejik planında  çok önemli bir yere sahiptir. Hareketliliğin gerçekleştirilmesinde AKTS araçlarının doğru kullanılması son derece önemlidir.

Eğitimde kalite güvencesi  kapsamında hazırlanan bilgi paketi ve gerçekleştirilen öğrenci hareketliliği  çalışmalarının  uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının  değerlendirilmesi ve etiketlenmesi önce ulusal, sonra uluslararası değerlendirme aşamaları sonucunda gerçekleştirilmektedir. Bu kalite değerlendirmesi “AKTS ETİKETİ (ECTS Label)” ödülü olarak bilinmektedir. Bu amaçla  bilgi paketini hazırlayan Ege Üniversitesi, 15 Mayıs 2011 tarihinde  öğrenci hareketliliğinde kullanılan belgelerle birlikte Türkiye Ulusal Ajansı’na başvuruda bulunmuştur. Ulusal düzeydeki  değerlendirmede başarılı bulunan  Ege Üniversitesi, Avrupa Komisyonu’nda uluslararası uzmanların yapmış olduğu değerlendirmede de başarılı bulunmuştur.

AKTS prensiplerini gerek kurum web sayfasında yayınladığı bilgi paketinde, gerekse öğrenci hareketliliğinde mükemmel uygulaması nedeniyle Ege Üniversitesi eğitimde verilen bu onursal kalite ödülünü kazanmıştır. 
Ege Üniversitesi olarak LLP/ERASMUS Programı'ndan tam katılımla yararlanabilmemiz için 28 Şubat 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu'na Erasmus University Charter (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sunulmuştur. Bu belgenin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması sonucunda, 2013-2014 akademik yılına kadar programlara dahil olma hakkı elde edilmiştir. 2019 yılına kadar Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü olarak görev yapan birimimiz, yine rektörlük bünyesinde; 2019 yılından itibaren Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet vermektedir.

Çift Diploma Programları

Uluslararası alanda tanınan bir üniversite olma yolunda kararlı adımlarla yürüyen Ege Üniversitesi, evrenselleşme çalışmaları ile tanınan üniversitelerle ortak akademik çalışmalar, değişim programları ve çift diploma programları yürütmek için ikili anlaşmalar yapmaktadır. Çift diploma programlarına katılan öğrenciler, programı başarı ile tamamlamaları halinde, hem Ege Üniversitesi’nin hem de değişimde bulundukları üniversitenin diploma derecesini almaya hak kazanmaktadırlar.

Lisans Çift Diploma Programları


Lisansüstü Çift Diploma Programları:

1.İspanya Universidad Politécnica de Cartagena
Bahçe Bitkileri

2.Almanya FH Gießen- Friedberg
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği - Enformatik
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Gençlik Cad. No:12
35040 Bornova / İzmir / Türkiye
Tel: +90-232-311118 - +90-232-31116
Fax: +90-232-3114355
http://eu.ege.edu.tr/
E-Mail: intrec@mail.ege.edu.tr