Dil Kursları

Dil Kursları ve Sürekli Eğitim Çalışmaları

Ege Üniversitesinde yabancı dil hazırlık eğitimi; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, fakülte ve dört yıllık yüksekokul öğrencilerine verilmektedir. Fakülte ve yüksekokul bölümleri gereksinimleri doğrultusunda, İngilizce veya Almanca dillerinde bir yıl süre ile verilen yabancı dil eğitiminde, öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemek amacıyla, her yıl eylül ayı içerisinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı düzenlenmektedir. Yabancı dil yeterlilik sınavına giren ve 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler kendi bölümlerinde öğrenimlerine doğrudan başlarlar. Bazı uluslararası kurumların yaptığı sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, yabancı dil eğitiminden muaf sayılmaktadır. 70 puanın altında kalarak başarısız olan öğrenciler; yaz okuluna devam edebilirler veya yeni dönemde yapılacak yeterlilik sınavına katılabilirler. Başarısız olmaları durumunda ise, bir sonraki yıl “destek” sınıfında eğitim almaya devam edebilirler.
Eşdeğerliliği Kabul Edilen Sınavlar
TOEFL 69 (İnternet)
ELTS 6.00
Cambridge FCE B düzeyi
Almancadan muaf olmak isteyenlerin belgeleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ayrıca değerlendirilmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, yerleştirme sınavına alınarak yabancı dil bilgi düzeylerine uygun bir sınıfta, haftada 24-26 saat programlanan hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Hazırlık sınıfı öğrencileri, yıl boyunca toplam derslerinin %80’ine devam etmek zorundadırlar. Bu devamlılığı sağlayamayanlar, final sınavına giremeyecekleri gibi yaz okullarına da katılamazlar. Ege Üniversitesinde yabancı dil hazırlık eğitimi bazı fakülte ve yüksekokullarda zorunlu okutulurken, bazı fakülte ve yüksekokullarda isteğe bağlı olarak okutulmaktadır.
Kişisel gelişimine yatırım yapmak isteyen tüm öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik birçok alanda yıl boyunca devam eden kurslar düzenlenmektedir.
Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Ege Üniversitesi’nin, üniversite akademik programları dışında, eğitim – öğretim ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, düzenli olarak verilecek eğitim programlarını gerçekleştiren Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM); kamu ve özel sektöre, sivil toplum örgütlerine gerek duyulan alanlarda eğitim programları planlamakta, meslek eğitimleri düzenlemekte,  ayrıca güncel konularda halka açık ücretsiz eğitimler düzenlemektedir.
EGESEM, uluslararası platformda aktif olmak amacıyla Avrupa Üniversiteleri Sürekli Eğitim Ağı’na (EUCEN) katılmıştır. Bununla birlikte, 2009 yılında akredite bir eğtim kurumu olan EDEXCEL ile akreditasyon yenileme işlemleri tamamlanmış, ortak eğitim düzenleme konusunda görüşmelere başlanmıştır. Bu programların dışında ulusal ve uluslararası alanda büyük eleman açığı olduğu bilinen bilgisayar ağ uzmanlığı konusunda CISCO Akademisi aracılığı ile topluma eğitim hizmeti verilmekte ve bu eğitim de uluslararası kabul gören sertifikalar ile belgelenmektedir.
Ayrıca bilgisayar okur-yazarlığının toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması için standart bilgisayar bilgilerini vermek üzere Ege Üniversitesi bünyesinde kurslar açılmaktadır.
• Mesleki Gelişime Yönelik Eğitimler
• Sinemaya Yönelik Eğitimler
• Kişisel Gelişim ve Tamamlayıcı Eğitimler
• Spor/Sosyal Yaşama Yönelik Eğitimler
• Yabacı Dil Eğitim Programları
EGESEM tarafından yukarıda belirtilen konularda çok sayıda kurs ve eğitim düzenlenmektedir. Kurs ve eğitimlere ilişkin detaylı bilgiler EGESEM’den alınabilir.
Ayrıntılı bilgi için; http://www.egesem.ege.edu.tr/
Yabancı Diller Yüksekokulu Kursları

• Akşam Kursları (İngilizce, Almanca)
• KPDS-ÜDS (İngilizce)
• Lisans Destek Kursu (İngilizce)
• Kids’Club (İngilizce Çocuk Kulübü)
• TOEFL İngilizce Kursu
• İtalyanca Kursu
• Yüksek Lisans Destek Kursu (İngilizce)
Ayrıntılı bilgi için;
http://ydiller.ege.edu.tr/
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Dil Kursları

• Yunanca Kursları
• Çince Kursları
• Rusça Kursları
• Türkçe Kursları (Yabancı uyruklu öğrenciler için)
Ayrıntılı bilgi için;
http://tdae.ege.edu.tr/
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Kursları

• Cisco Networking Eğitimi (İnternet ve ağ yönetimi konusunda uzman yetiştirme kursu)
Ayrıntılı bilgi için; http://cnap.ege.edu.tr
Birlikte Öğrenelim Eğitim Seminerleri

Kişisel ve mesleki gelişime katkı sağlayarak, yaratıcı düşünme, çözüm üretme vb. becerileri kazandırmak amacıyla; yılın belli dönemlerinde paket programlar halinde ücretsiz olarak düzenlenmektedir.
Öğrenelim Paylaşalım Eğitim Seminerleri

Öğrenelim Paylaşalım Eğitim Seminerleri çerçevesinde, kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitimlere her ay ücretsiz olarak katılımın sağlanması organize edilmektedir.