Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler

Sosyal, Kültürel Ve Sportif Aktiviteler (Alt Başlık)
Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler

Bir toplumun sosyal ve kültür öğeleri; o toplumu yaşatan, geliştiren ve bir arada tutan temel taşlarıdır. Üniversite; eğitim görevinin yanında, kültürün yaşatılması, üniversite gençliğine benimsetilmesi, araştırılması ve geliştirilmesinde çalışmalar yapmak durumundadır. Ege Üniversitesi yarım yüzyıllık geçmişinde bu görevi en iyi biçimde yerine getirmeye özen göstermiştir ve bu konuda çabaları artarak sürmektedir. Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlayan Ege Üniversitesinde, yıl boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yürütülmektedir.

Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini amaçlayan Ege Üniversitesinde yıl boyunca çok sayıda ve çeşitlilikte sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlik düzenlenmektedir. Öğrenciler, gerçekleştirilen konferans, sempozyum ve seminerler ile akademik bilgi birikimlerine sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler ile elde edilen birikimlerini de ekleyebilmektedir. Bu sayede Ege Üniversitesi öğrencileri, bir kampüs üniversitesinde okuyor olmanın avantajlarını yaşayarak, üniversiteden sadece mesleki alanlarında güçlü bilgi donanımına sahip kişiler olarak değil; kültürel, sanatsal ve sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak da mezun olmaktadırlar. Geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikler arasında her yıl Mayıs ayında düzenlenen “Bahar Şenlikleri”, iki yılda bir düzenlenen, görsel sanatlar alanında ulusal ve uluslararası sanatçıları ve eserlerini sanatseverler ile buluşturan ve İzmir’de bir ilk olma özelliğini taşıyan “EgeArt Sanat Günleri”; yaşamı ve eserleri ile topluma örnek olmuş, iş, sanat, akademik ve entellektüel çevreden önemli isimlerin kampüste ağırlandığı “Kampüste Konuk Var” söyleşileri; yayınevleri ve kitapevlerini yanı sıra yazarların da çeşitli söyleşiler ile katılım gösterdiği “Ege Kitap Günleri”; dansın bütün formlarını birlikte ele alan, onları gençlere tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan, dansın teori ile pratiğini bir arada inceleyen, dans gösterilerinin yanısıra panel, sunum, seminer ve çalıştaylardan oluşan “Dansa Davet Festivali” gibi etkinlikler yer almaktadır. Bununla birlikte Yabancı Diller YO Konferans Salonunda faaliyet gösteren “Sinema Kampüs”te de her gün iki seans olmak üzere film gösterimleri gerçekleştirilmektedir.

Ege Üniversitesinde yıl boyunca gerçekleştirilen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan, her türlü modern teknik alt yapı ile donatılmış, iki kültür merkezi bulunmaktadır. İzmir’in merkezi Konak ’ta bulunan ve Ege Üniversitesi mensuplarına değil, tüm İzmirlileri çeşitli etkinliklerle buluşturan Atatürk Kültür Merkezi’nde; 652 kişi kapasiteli Yunus Emre Salonu 624 kişi kapasiteli Adnan Saygun Salonu 340 kişi kapasiteli Tiyatro Salonu’nun yanı sıra work - shop odaları, seminer ve sergi salonları hizmet vermektedir.

Ege Üniversitesinde Kampus merkezinde, yer alan Prof.Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi, sergi salonu,  40 kişi kapasiteli 2 seminer salonu ve 750 kişi kapasitesi ile İzmir’in en büyük kapalı gösteri salonlarından birisine sahiptir.

Ayrıca Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi’nde, 306 kişi kapasiteli salonu ile yıl boyunca film gösterimleri, kişisel gelişim seminerleri, konser ve dinletiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve öğrenci topluluklarının hazırladığı etkinlikler, bir program dahilinde ve ücretsiz olarak öğrencilere sunulmaktadır. 

Ayrıca Üniversitenin kültürel ve sanatsal etkinlikleri;  Yabancı Diller Yüksekokulu Salonu, Dişhekimliği Fak. Bilim Sanat Amfisi,  Ziraat Fak. D Blok Feyzi Önder Amfisi,  Fen Fak. Konferans Salonu,  Müh. Fak. Turgut Yazıcıoğlu Salonu , Tıp Fakültesi Muhittin Erel Salonu,  Edebiyat Fak. Konferans Salonu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Konferans Salonunun da gerçekleştirilmektedir. Ege Üniversitesi’nin kültür merkezlerinin yanı sıra fakülte ve yüksekokullarında da 15 sergi alanı ve sanat galerisi bulunmaktadır.

Bilginin paylaştıkça zenginleşeceğine inanan Ege Üniversitesi’nin Haziran 2009 tarihinde ilk sayısı yayınlanan ve Ege Üniversitesinin tüm hedef kitlelerine yönelik hazırlanan ”EGEDEN” dergisi 3 ayda bir okuyucusu ile buluşur. Kampüsten haberlerin yanı sıra kültür-sanat yazılarından, bilimsel makalelerden, söyleşilerden oluşan zengin içeriğiyle dergi; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,EÜ Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü ve Ege Ajans tarafından hazırlanmaktadır.

Ege Ajans tarafından yayınlanan “ Kalem “ dergisi,  İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı haberlerden ve araştırma yazılarından oluşmaktadır. Öğrencilerin gazetecilik pratiği yapmasına olanak veren ve haberciliği uygulamalı olarak öğreten Kalem, aylık bir yayındır.

Kampüsteki yaşamı elektronik ortamda da yansıtmak, haberleşmede internet teknolojisinin hızından faydalanmak amacıyla Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hazırladığı “EgeBurada” web sitesi "www.egeburada.ege.edu.tr" adresinden duyuruları ve haberleri tüm Ege Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarıyla paylaşmaktadır.

Her yıl Mayıs ayında EÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Fakülte/Yüksekokul temsilcileri ve öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen ve iki hafta süren geleneksel şenlikleri kapsamında; dans gösterileri, yarışmalar, açık alan eğlenceleri, streetball, fotoğraf günleri, tiyatro günleri, profesyonel tiyatro gösterimleri, film günleri, profesyonel ve amatör grup/sanatçı konserleri, panel ve seminerler, sergiler ve spor karşılaşmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 2008 yılından itibaren Ege Caz günleri düzenlenmeye başlanmış ve caz müziğinin önemli isimleri öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile buluşmuştur. Bu şenliğe Ege Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra yurt içi ve dışından gelen öğrenci toplulukları da gösterileri ile renk katarlar.
Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olmasına katkıda bulunmaya çalışan ve bu amaçla benimsediği katılımcılık anlayışını bölgesiyle paylaşma arzusu duyan Ege Üniversitesi, toplumsal duyarlılık çalışmalarına ağırlık vermektedir. Ege Üniversitesi öğrencileri tarafından  geliştirilen çok sayıda projede yer alarak farklı konularda toplumsal duyarlık oluşturma ve farkındalık yaratma çalışmalarına katılmakta; bireyselliğin ön planda olduğu günümüzde toplumsal fayda için farklı faaliyetlerde yer almakta ve bu sayede takım çalışması, paylaşım, “biz” duygusunun gelişmesi ve sadece kendileri için de başkaları için fayda yaratmanın olumlu duygularını öğrenmekteler.
Kan bağışı konusunda Ege Üniversitesi mensupları ile İzmir kamuoyunu bilinçlendirmeye ve kan bağışını artırmaya yönelik “Kan Bağışı Can Bağışı Projesi” ile organ bağışı konusuna dikkat çekmeyi hedefleyen “Organ Bağışı Projesi”, “Küçük İlkyardımcı Projesi”, “Sağlıklı Gözler Projesi”, 50.000 fidandan oluşacak “Ege Cumhuriyet Ormanı Projesi”, Ege Üniversitesi tarafından son yıllarda gerçekleştirilen toplumsal duyarlılık projelerine örnektir. Çok sayıda Öğrenci Topluluğumuz da pek çok sosyal sorumluluk projesinde görev almakta, Ege Üniversitesinde öğrencilerin toplumsal çalışmalara aktif katılımı desteklenmektedir.
Ege Üniversitesi öğrencilerinin aldıkları eğitimin yanı sıra topluma farklı alanlarda fayda sağlamalarını, farklı toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmalarını önemsemekte ve bunu kurum kültürünün bir parçası olarak algılamaktadır. Bu nedenle, 2010-2011 itibariyle tüm fakültelerde “Sosyal Sorumluluk Projeleri” ve “Üniversite Yaşamına Geçiş” dersleri, ders programlarına eklenmiştir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Şube Müdürlüğü’nde; öğrencilerin psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine yardımcı olunmaktadır. Birimde 4 psikolog görev yapmaktadır. Psikologlar tarafından iletişim ve kimlik problemleri, sınav stresi, uyum sorunları ve diğer psikolojik problemler ele alınmaktadır. Bunların dışında çeşitli konularda seminerler ve konferanslar düzenlenmekte, bireysel görüşmelerin yanında grup terapisi de yapılmaktadır. Birimde çeşitli psikolojik sorunları olan öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşmeler randevu sistemi ile yapılmaktadır.
Birimde ayrıca burs çalışmaları, yarı - zamanlı iş bulma, giysi yardımı çalışmaları da yürütülmektedir. Öğrenciler ayrıca birime kampüs içinden ve dışından gelen iş ilanlarını takip edebilirler.
Kariyer Planlama Birimi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalış-malarını sürdüren Kariyer Planlama Birimi, öğrencilerimizin daha iyi kariyer fırsatları elde etmelerini sağlamak amacıyla geleneksel olarak yılda bir kez Kariyer Günleri adı altında bir organizasyon düzenlemektedir. Kariyer Günleri’nde; katılımcı firmalar, kendilerini tanıtan sunumların yanı sıra özgeçmiş hazırlama, mülakat yöntemleri ve çalışma hayatı hakkında öğrencilerileri/mezunları bilgilendirirler, meslekseçimlerine yardımcı olarak onlara iş ve staj olanakları sağlarlar. Ayrıca; Şubat 2006 tarihinden itibaren haftada üç gün olmak üzere, 40 kişilik seminer salonunda Ege Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına Kişisel Gelişim Seminerleri; 2008 yılından itibaren sertifikalı eğitimler ve bunların yanı sıra ayda dört defa tam günlük Kalite Belgelendirme Eğitimleri düzenlenmektedir. Mezun İletişim Ofisi, mezun olan Egeliler ile iletişimi ve işbirliğini sürdürmek, mezunlara üniversite hakkında düzenli olarak bilgi ulaştırmak, kariyer ve çalışma hayatında üniversite desteğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Ege mezunları yine kendileri gibi Ege mezunu arkadaşlarını bulmak; Ege Üniversitesi mezunlarına yönelik etkinliklerden haberdar olmak için http://mezunofis.ege.edu.tr sitesine üye olmaktadırlar.
Çeşme Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
2008 yılında yeniden yapılandırılarak hizmete giren Çeşme Dalyan’da bulunan eğitim ve dinlenme tesisimiz; klimalı ve 24 saat sıcak suyun bulunduğu yüz kişi kapasiteli 50 odası, deniz kıyısındaki geniş plajı, yarı olimpik havuzu, alacarte restoranı, havuz barı ve snack barı hizmetleri sunmaktadır. Günübirlik ziyarete de açık olan tesis, zengin açık büfe akşam yemekleriyle beş yıldızlı otel konforunda üniversitemiz öğrenci ve personeline hizmet vermektedir.
Özdere Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Eğitim dönemi boyunca yoğun ders ve ders dışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerimizin dinlenerek yorgunluklarını giderebilecekleri yaz kampı, 2009 yılında tamamen yenilenmiş olup 42 bungalov tipi kabinle Özdere-Ortaköy’de hizmet vermektedir. İzmir’e 78 km uzaklıkta bulunan tesiste 8 günlük dönemler itibari ile konaklayacak olan mensuplar, arzu ettikleri takdirde kuruma ait özel servisle de tesise ulaşabilirler.
Radyo Kampus Ege
Ege Üniversitesi’nin FM bandından yayın yapan ilk radyosu Radyo Ege Kampüs 2001 yılında BİTAM’ın Tıp Fakültesi binasında yer alan stüdyolarında yayınlarına başlamıştır. Yayınlarını FM bandı 100.8 Mhz’in yanı sıra internet üzerinde de sürdüren radyo bu alanda bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Daha sonra İletişim Fakültesi’ne nakledilen Radyo Ege Kampüs, 2009 yılında başlatılan yeniden yapılandırma çalışmalarını BİTAM’ın koordinatörlüğünde Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nden sürdürmektedir.
Spor Etkinlikleri

Ege Üniversitesi spor etkinlikleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Ege Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının korunması ve dengeli gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla spor faaliyetlerini organize etmek; üniversite öğretim elemanları ve idari personelin spor tesislerinden yararlanabilmelerini sağlamak; spor tesisleri ile spor alanlarının bakım ve yönetim faaliyetlerini yürütmek üzere görevlidir. Bunun yanı sıra fakülte ve yüksekokullarda "spor birimleri" kurulmuştur. Ege Üniversitesi’nin spor tesislerinde, fakülte ve yüksekokullar arasında yıl boyunca tenis, salon futbolu, basketbol, voleybol, futbol, yüzme ve masa tenisi branşlarında spor karşılaşmaları düzenlenmektedir. Ayrıca Ege Üniversitesi basketbol, satranç, atletizm, masa tenisi, yüzme, voleybol, futbol, hentbol, jimnastik, tenis, güreş, taekwan-do, judo, karate, eskrim, okçuluk, bilek güreşi, kayak, badminton, briç, salon futbolu, yelken, su topu, halk oyunları, triatlon branşlarında okul takımları oluşturarak üniversiteler arası spor müsabakalarına katılım sağlamaktadır.
Spor Tesisleri

• Büyük Spor Salonu (Merkez Kütüphane karşısı)
• 20 Mayıs Spor Tesisleri
• 50. Yıl Spor Salonu
• Küçük Spor Salonu (Yeşil Köşk karşısı)
• Prof. Dr. Sermed AKGÜN Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu
• Açık Yüzme Havuzu
• Atletizm pisti
• Açık ve Kapalı Yeni Tenis Kortları (50. Yıl Spor Salonu yanı)
• Kampüs Tenis kortları
• Büyük Çim Futbol Sahası
• Sentetik Çim Futbol Antrenman Sahaları
• Açık koşu parkurları ve çok sayıda açık basketbol ve voleybol sahaları
• Öğrenci Köyü Spor Alanı (basketbol, futbol, voleybol ve tenis)
Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Ege Üniversitesini temsil eden takımlar; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mensubu branş antrenörleri tarafından seçilen başarılı öğrencilerden oluşmakta ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun hazırlamış olduğu yıllık faaliyet programına göre çeşitli üniversitelerde gerçekleştirilen müsabakalarda yer almaktadır.
Ege Üniversitesi bünyesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen spor müsabakalarına fakülte / yüksekokulların oluşturdukları takımlar katılmaktadır. Fakülte/yüksekokullar eğitim – öğretim yılı başlangıcında kendi mensuplarından belirlemiş oldukları spor temsilcileri vasıtasıyla takımlarını öğrencileri arasından seçmeler yaparak belirlemektedirler. Katılacak branşlara göre oluşturulan takımlara spor hizmetleri tarafından öğrenci antrenör görevlendirilmekte ve programlı bir şekilde tesislerden yararlanarak antrenman yapabilme olanağı sağlanmaktadır.