Diploma Eki

Diploma Eki Hakkında Genel Bilgi

Diploma Eki, mezun olan kişinin izlediği ve başarıyla tamamladığı programın  yapısı, seviyesi, çerçevesi, içeriği ve yetkilerinin standart bir şekilde tanımını sağlayan ve yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir. Bu belge, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO / CEPES tarafından geliştirilmiş modele göre hazırlanır ve 8 Anabölümden oluşur.

Diploma Eki ehliyetlerin (diploma, derece, sertifika vs. gibi) akademik ve mesleki tanınmasını kolaylaştırır ve şeffaflık sağlar.  Diploma Eki, tanınma ile ilgili olarak herhangi bir değer yargısı, eşdeğerlik beyanatı veya tavsiyelerden bağımsız  olmalıdır. Diploma Eki' nin sekiz bölümü ile ilgili bilgi verilmelidir, verilmiyorsa nedeni açıklanmalıdır. Bu ek sadece diploma ile birlikte geçerlidir.

Diploma Eki ile ilgili ayrıntılı bilgi http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html  adresinden takip edilebilir.

Ege Üniversitesi' nde Lisans, Yüksek Lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere mezuniyetlerinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO / CEPES tarafından geliştirilmiş modele göre hazırlanan Diploma Eki otomatik olarak, İngilizce dilinde ve ücretsiz olarak verilir.

Ege Üniversitesi, 2005 yılı Nisan ayında ve 2009 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Diploma Eki Etiketi ödülüne layık görülmüştür.

Diploma Eki Örnekleri

Lisans Örnek
Yüksek Lisans Örnek