GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7006002412018 ORGANİK TARIMDA GÜBRELER VE GÜBRELEME Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, organik tarımda kullanılabilecek gübreleri tanımasını ve bunların nasıl kullanılabileceğini bilmesini sağlamaktır.


Öğr. Gör. Hakan YILDIZ


1 Organik tarımda bitki beslemenin önemini kavrayabilme.
2 Organik tarımda kullanılabilecek gübreleri tanıyabilme.
3 Organik gübreleri uygulayabilme.
4 Organik gübrelerin toprak ve bitki açısından önemini kavrayabilme.
5 Bazı atıkların organik gübre olarak değerlendirilebilme olanaklarının fark edilmesi.

Birinci Öğretim[Yok]


• Organik tarımda bitki besin elementlerinin doğal yollarla toprağa kazandırılması. • Organik tarımda kullanımına izin verilen gübreler ve tanıtımı. • Organik gübrelerin kullanımına ilişkin bilgiler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: İçeriği, önemi, kural ve gerekleri.
2 Giriş: Organik tarım ve gübreleme.
3 Organik tarımda besin elementlerinin doğal yollarla toprağa kazandırılması.
4 Organik tarımda kullanımına izin verilen gübrelerin genel anlatımı.
5 Çiftlik gübreleri (Ahır gübresi, kanatlı hayvan gübresi).
6 Kompost
7 Ara sınav
8 Yeşil gübreleme
9 Hayvansal kaynaklı ürün ve yan ürünler
10 Tarımsal, Agroendustriel ve Organik kentsel atıkların gübre olarak değerlendirilmesi.
11 Organik gübre: Mineral ve kayaçlar.
12 Mikrobiyal gübreler (Rhizobium bakterileri, azotobakteriler, mikoriza)
13 Solucan kompostu.
14 Piyasada mevcut ticari organik gübreler.
15 Organik tarımda gübrelemeye ilişkin yönetmelikler.
16 Final

Soyergin, S., Organik Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması, Gübreler ve Organik Toprak İyileştiricileri. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araşt. Enst. Yalova. 2. Kacar, B., Katkat, V.,Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Uludağ Üniv. Yayın No: 144.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 2 1 4 5 5 1 1 2 1
ÖÇ 2 5 2 1 5 5 5 1 1 3 3
ÖÇ 3 5 2 1 3 5 5 2 1 4 1
ÖÇ 4 5 2 1 5 5 5 2 2 3 3
ÖÇ 5 5 2 1 5 5 5 1 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek