GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007001062010 SULAMA TEKNİKLERİ Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel üretimde, sulamanın önemini kavramasını, tükenebilir bir kaynak olan suyun etkin kullanım bilincinin oluşması ve sulama yöntemlerini tanımasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Şafak Ceylan


1 Bitkisel üretimde, suyun önemini kavrayabilme.
2 Suyun tükenebilir bir kaynak olduğunun ve etkin kullanımının gereğini fark edebilme.
3 Sulama yöntemlerini tanıyabilme.
4 Koşulları değerlendirerek uygun sulama yöntemini belirleyebilme.
5 Sulama suyu gereksinimini belirleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sulamanın tanımı, önemi, yararları, Toprak-su-bitki ilişkileri, Sulama yöntemleri, Sulama yöntemi seçiminde etkili faktörler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: İçeriği, önemi, kural ve gerekleri.
2 Sulamanın önemi, bilinçli sulama olgusu
3 Toprak-su-bitki ilişkileri
4 Topraktaki nemin ifade şekilleri
5 Sulama yönünden önemli nem sabiteleri
6 Toprak neminin ölçülmesi
7 Ara Sınav
8 Sulama suyu gereksiniminin saptanması
9 Etkili yağış, sulama randımanı, uygulanacak sulama suyu miktarının hesaplanması
10 Sulama yöntemleri, sulama yöntemi seçiminde etkili faktörlerin irdelenmesi
11 Yüzey sulama yöntemleri: Salma ve göllendirme yöntemlerinin tanıtımı
12 Yüzey sulama yöntemleri: Karık ve uzun tava yöntemlerinin tanıtımı
13 Basınçlı sulama yöntemleri: Yağmurlama sulama yönteminin tanıtımı
14 Basınçlı sulama yöntemleri: Damla sulama yönteminin tanıtımı
15 Basınçlı sulama yöntemleri: Pivot sulama yöntemlerinin tanıtımı
16 Final Sınavı

1.Güngör, Y., Yıldırım, O. Tarla Sulama sistemleri A.Ü. Zir. Fak. Yayınları Ders Kitabı. 325.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 1 2 2
Rapor Hazırlama 1 8 8
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek