GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007001072010 TOPRAK BİLGİSİ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel üretimde, doğal bitki yetiştirme ortamı olan toprağı tanımalarını, fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri konusunda bilgilenerek toprak verimliliğini kavrayabilmelerini sağlamaktadır.


Prof. Dr. Şafak Ceylan


1 1.Toprağı bir bitki yetiştirme ortamı olarak tanıyabilme.
2 Toprak özelliklerinin bitkisel üretimdeki önemini kavrayabilme.
3 Toprak verimliliğinin önemini kavrayabilme.
4 Toprak verimliliğini artırarak sürdürebilirliğini sağlayabilme.
5 Toprak–bitki ilişkilerini dikkate alarak verimlilik arttırıcı planlamalar yapabilme.


Yok


Yok


• Toprağın genel yapısı, Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri, Toprakların oluşumu, Toprak-su etkileşimi, Erozyon ve toprak korunumu


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: İçeriği, önemi, kural ve gerekleri. Tanışma
2 Toprağın tanımlanması, genel yapısının tanıtımı Arazide gözlemsel olarak toprak bilgilendirilmesi
3 Toprak ana materyali ve ana materyal çeşitleri Toprak oluşturan kayaçların görsel tanıtımı
4 Toprak oluşumu ve etkili faktörlerin incelenmesi Toprak oluşturan kayaçların görsel tanıtımı
5 Toprak oluşum olayları ve verimlilik ilişkileri Arazi gözlemleri
6 Toprak morfolojisi ve horizonların incelenmesi Slaytlarla görsel toprak morfolojisi ve horizonlar
7 Ara Sınav
8 Toprakların fiziksel özelliklerinin irdelenmesi: Toprak tekstürünün açıklanması ve verimlilik ilişkileri Toprak tekstürü, strüktürü ile ilgili görsel slaytlar
9 Toprakların fiziksel özellikleri: Toprak strüktürünün açıklanması ve verimlilik ilişkileri, toprak rengi ve toprak sıcaklığı konusunda bilgilendirme Toprak tekstürü, strüktürü ile ilgili görsel slaytlar
10 Toprak ve su: Toprakta suyun tutulması, su çeşitleri ve verimlilik açısından değerlendirme Arazide gözlemsel olarak toprak tavı
11 Toprakların kimyasal özelliklerinin irdelenmesi: Kolloidal fraksiyonlar ve katyon değişimi, bunların toprak verimliliği açısından değerlendirilmesi Toprak pH’sı-pH metre
12 Toprakların kimyasal özellikleri: Toprak reaksiyonu, önemi, pH – verimlilik ilişkileri Arazide toprak organik madde kaynakları: Yeşil gübre, hayvansal gübre, kompost
13 Toprak organik maddesi, özellikleri, verimlilik açısından değerlendirilmesi, organik madde kaynakları Erozyon ile ilgili slaytlar
14 Toprakların biyolojik özellikleri: Toprak canlılarının tanıtımı ve toprak verimliliği açısından irdelenmesi Uygulama final sınavı
15 Erozyon ve toprak korunumu Uygulama bütünleme sınavı
16 Final Sınavı

1.Altınbaş, Ü., Çengel, M., Uysal, H., Okur, B., Okur, N., Kurucu, Y., Delibacak, S., 2004. Toprak Bilimi. E.Ü. Zir. Fak. Yayın No: 557, İzmir. 2. Ergene, A., 1993. Toprak biliminin esasları. Atatürk Üni. Yayın No:586, Erzurum.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 8 1 8
Alan Çalışması 10 2 20
Rapor Hazırlama 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek