GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007001092010 TARIMSAL EKOLOJİ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Tarımsal ekolojinin bitkisel üretimdeki önemini ve rolünü öğretmek.


Yard.Doç.Dr. Bülent BUDAK


1 Tarımın tanımını öğrenebilme
2 Ekolojinin tanımını öğrenebilme.
3 Tarım ve ekolojinin ilişkisini öğrenebilme.
4 Ekolojiyi sınıflandırabilme.
5 Tarım ekosistemlerini öğrenebilme.
6 Çevre faktörlerini irdeleyebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Ekolojinin ve tarımın tanımı, •Tarım ekosistemleri. • Çevre faktörleri. • İklim etmenleri • Toprak etmenleri • Biyolojik etmenler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekolojinin ve tarımın tanımı Tarla Uygulamaları
2 Ekolojinin sınıflandırılması Tarla Uygulamaları
3 Tarım ekosistemleri Tarla Uygulamaları
4 Tarım ekosistemlerinde çevre koşulları a-İklim etmenleri: a-1 Işık Tarla Uygulamaları
5 a-2 Sıcaklık Tarla Uygulamaları
6 a-3 Atmosfer Tarla Uygulamaları
7 Ara Sınav
8 a-4 Su Tarla Uygulamaları
9 b-Toprak etmeni: Dokusu; Yapısı Tarla Uygulamaları
10 Besin maddeleri; Reaksiyonu; Tuzluluğu Tarla Uygulamaları
11 c-Biyolojik Etmenler: Bitkiler Tarla Uygulamaları
12 Mikroorganizmalar Tarla Uygulamaları
13 Hayvanlar Tarla Uygulamaları
14 İnsan Tarla Uygulamaları
15 Yangın Tarla Uygulamaları
16 Final Sınavı

1. Prof. Dr. Evset Açıkgöz 2. Prof. Dr. İsmail Turgut


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Hazırlama 1 16 16
Proje Sunma 1 16 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek