GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Mesleği ile ilgili almış olduğu bilgileri uygulama becerisi kazanma
2 Takım çalışması içerisinde yer alabilme.
3 Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme.
4 İş hayatındaki hiyerarşik düzeni ve insan ilişkilerini öğrenme.
5 İşgücünün önemini kavrama, yönetebilme, planlayabilme deneyimi kazanma[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Alan Çalışması
2 Alan Çalışması
3 Alan Çalışması
4 Alan Çalışması
5 Alan Çalışması
6 Alan ÇalışmasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Alan Çalışması 20 3 60
Rapor Hazırlama 30 1 30
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek