GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007001182010 GENEL MEYVECİLİK Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilere meyve ağaçları ile ilgili genel bilgiler vermek, bakım, gübreleme, budama gibi konuları öğretmek, pomolojik sınıflandırma ve büyüme düzenleyiciler gibi konularda bilgi kazandırmak amaçlanmıştır.


Öğr. Gör. Dr. Evren Günen


1 meyvecilik ile ilgili genel bilgiler edinilmesi
2 pomoloji ile ilgili bilgi sahibi olunması
3 Meyvecilikte yıllık bakım işlerinin bilinmesi
4 Meyvecilikte ekolojik faktörler ve önemlerinin kavranması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Meyvecilik hakkında genel bilgiler • Meyvecilikte ekolojik istekler • Meyvecilik tekniği • Yıllık bakım işleri • Meyvelerin gruplandırılması • Önemli meyve çeşitleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 meyvecilik ile ilgili genel esaslar Meyve bahçesinde gözlem
2 Meyvelerin sınıflandırılması Bahçe ziyareti
3 Sert çekirdekli meyveler uygulama bahçesi gözlem
4 Yumuşak çekirdekli meyveler uygulama bahçesi gözlem
5 Sert kabuklu meyveler uygulama bahçesi gözlem
6 Turunçgiller Uygulama bahçesi gözlem
7 Üzümsü meyveler Uygulama bahçesi gözlem
8 Vegetatif ve Generatif üretim esasları Fidanlık gözlem
9 Generatif üretim Tohum katlama
10 Vegetatif üretim (Çelik) Çelik köklendirme uygulaması)
11 Vegetatif üretim (Aşı) Aşı uygulaması
12 Vegetatif üretim (Daldırma) Fidanlık gözlem
13 Vegetatif üretim (Doku kültürü) Laboratuvar ziyareti
14 Yıllık bakım işleri (Budama) Budama
15 Bahçe kurma Fidan dikimi
16 Final sınavı Sınav

1- Genel Meyvecilik - Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu- Prof. Dr. Şükriye Bilgener- Prof. Dr. Arif Soylu


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 10 10
Alan Gezisi 1 30 30
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 3 4 5
ÖÇ 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek