GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007002072009 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE SAVAŞIMI Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, bahçe bitkilerinde ( sebze ve fidanlarda) biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) faktörler sebebiyle ortaya çıkan hastalıkların teşhisi ve uygun mücadele yöntemlerinin belirlenmesidir.


Dr. Öğr. Üyesi Nilay ÖZDEMİR


1 Temel kavramlar bilgisi
2 Bitki Korumanın önemini kavrayabilme
3 Bitki hastalık etmenleri arasındaki farklılıkları kavrayabilme
4 Cansız hastalık etmenlerinin etkilerini kavrayabilme
5 Canlı hastalık etmenlerinin özelliklerini kavrayabilme
6 Canlı hastalık etmenlerinin birbirleri arasındaki farkları kavrayabilme
7 Canlı ve cansız hastalık etmenleri arasındaki ayrımı makroskobik olarak yapabilme
8 Yabancı otların tanınmasına yönelik çalışmalar yapabilme
9 Bitki hastalıklarından korunma önlemlerini alabilme
10 Bitki hastalıklarıyla mücadelenin öneminin farkında olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bahçe bitkilerinde verim kaybına sebep olan hastalık etmenleri. Cansız etmenlerin sebze ve fidan yetiştiriciliğinde olumsuz etkileri. Canlı etmenlerin özellikleri, bulaşma yolları. Sebzelerde ve fidanlarda görülen önemli hastalıklar, belirtileri, zarar şekli ve mücadele yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Tanışma-Dersin İçeriği ve İşlenişi (uygulama şekli ve yerleri hakkında bilgi) II. Temel Kavramlar Bitkilerde hastalık kavramı ve tanımı III. Hastalık Nedenleri A. Cansız Hastalık Nedenleri Arazi Uygulamaları
2 B.Canlı Hastalık Etmenleri IV. Hastalık Belirtileri Arazi Uygulamaları
3 V. Bahçe Bitkileri Hastalıkları A. Meyve Hastalıkları * Elma Hastalıkları Arazi Uygulamaları
4 * Kiraz Hastalıkları Arazi Uygulamaları
5 *Armut Hastalıkları Arazi Uygulamaları
6 * Şeftali Hastalıkları * Kayısı Hastalıkları Arazi Uygulamaları
7 Ara Sınav
8 * Erik Hastalıkları * Kabuklu Meyvelerde ( Ceviz, Kestane v.b.) Görülen Hastalıklar Arazi Uygulamaları
9 * Zeytin Hastalıkları * Turunçgil Hastalıkları * Bağ Hastalıkları Arazi Uygulamaları
10 *Sebze Fidelerinde Görülen Önemli Hastalıklar *Solanaceae Familyası Üyelerinde Görülen Hastalıklar Arazi Uygulamaları
11 * Patates Hastalıkları Arazi Uygulamaları
12 * Lahana ve Marul Hastalıkları Arazi Uygulamaları
13 * Baklagillerde Görülen Hastalıklar Arazi Uygulamaları
14 *Hıyar, Kabak, Kavun ve Karpuz Hastalıkları Uygulama Sınavı
15 VI.Bitki Hastalıklarından Korunma Önlemleri Uygulama Sınavı
16 Final Sınavı

1. Yıldız, M., Yıldız, F., 1994. Fitopatoloji, Ege üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Bornova. 2. Yardımcı, N., 2007. Bahçe Bitkileri Hastalıkları, Hasad yayıncılık. 3. Blancard, D., Lecoq, H., Pitrat, M., 2005.Kabakgiller Hastalıkları, Hasad yayıncılık. 4. Blancard, D., 2005. Domates Hastalıkları, Hasad yayıncılık. 5. Saygılı, H., Şahin, F., Aysan, Y., 2008. Bitki Bakteri Hastalıkları, İzmir. Önerilen Kaynaklar 1.Anonim., 2002. Bitki koruma el kitabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Yayınları, No: 352, İzmir. 2. Yücer, M., 2010. Ruhsatlı Tarım İlaçları, Hasad yayıncılık. Ders Araçları: Bahçe bitkileri hastalıkları ve savaşımı ile ilgili bilgisayar yazılımlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 1 2
Final Sınavı 2 1 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 15 2 30
Alan Gezisi 13 1 13
Seminer 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Sözlü Sınav 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 0 4 2 2 5 5
ÖÇ 1 4 2 2 5 5
ÖÇ 2 2 2 2 5 5
ÖÇ 3 2 2 2 5 5
ÖÇ 4 2 2 2 5 5
ÖÇ 5 2 2 2 5 5
ÖÇ 6 2 2 2 5 5
ÖÇ 7 2 2 2 5 5
ÖÇ 8 2 2 2 5 5
ÖÇ 9 2 2 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek