GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007002112009 BİTKİSEL ÜRETİMDE MEKANİZASYON Ders 2 3 4,00

ÖnlisansBu dersin amacı öğrencilerin; bitkisel üretimde kullanılan traktörü, termik motorları, toprak işleme alet ve makinelerini ekim dikim makinelerini, gübre dağıtma makinelerini, bitki koruma ve bakım makinelerini, hasat harman makinelerini öğrenmesi, traktörü kullanması, traktör ve makineleri birlikte veya ayrı kullanması sırasında hangi ayarları seçebileceğine karar verebilmesini sağlamaktır.


Prof.Dr.Harun YALÇIN


1 Tarımsal mekanizasyon sistemini anlayabilmesi
2 tarımda enerji kaynaklarını tanımasını
3 traktörler ve tarım makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavramasını sağlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Traktör, termik motorları, toprak işleme alet ve makineleri, ekim makineleri, gübre dağıtma makineleri, bitki koruma ve bakım makineleri, hasat makineleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarımsal Mekanizasyon ve Önemi Dersin Tanıtımı
2 Tarımda Güç Kaynakları ve Termik Motorlar Tarımda Kullanılan Enerji Kaynakları
3 Tarım Traktörleri Sınıflandırma Traktör organları Güç alma düzenleri İş güvenliği
4 Pulluklar Kültüvatörler Çizeller Çalışma prensipleri,Tipleri Organları,Ayarları
5 Tırmıklar Merdaneler Kombikürümler Freze Rototiller Alet kombinasyonları Çalışma prensipleri,Tipleri Organları,Ayarları
6 Gübre dağıtma makinaları Çalışma prensipleri,Tipleri Organları,Ayarları
7 Ekim makinaları Çalışma prensipleri,Tipleri Organları,Ayarları
8 Dikim makinaları Fide dikim makinaları Patates dikim makinaları Çalışma prensipleri,Tipleri Organları,Ayarları
9 Arasınav Arasınav
10 Bakım Alet ve Makinaları Çukur açma makinaları Bakım makinaları Araçapa makinaları Çalışma prensipleri,Tipleri Organları, Ayarları
11 Bitki koruma makinaları Çalışma prensipleri,Tipleri Organları, Ayarları
12 Sulama Makinaları Çalışma prensipleri,Tipleri Organları, Ayarları
13 Tahıl Hasat Makinaları Çalışma prensipleri,Tipleri Organları, Ayarları
14 Kaba Yem Hasat Makinaları Çalışma prensipleri,Tipleri Organları, Ayarları
15 Hassas Tarım ve Uygulanması Çalışma Prensipleri
16 Uygulama Sınavı Uygulama Sınavı

DERS KİTABI: Mutaf, E. 1974. Tarım Alet ve Makinaları. Ege Üniv. Ziraat Fak. E.Ü. Zir. Fak. Yayınları No:218 Bornova-İzmir 418 s. Mutaf, E., R. Uçucu. 1980. Tarımsal Mekanizasyon Ders Notları. Ege Üniv. Ziraat Fak. Ziraat Makinaları Bölümü. 316 s. Tozan, M. 1997. Tarımsal Mekanizasyon. Ege Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü. E.Ü. Zir. Fak. Yayınları Ders Notları:46/1 Ofset Basımevi. Bornova/İzmir 84 s. Ülger, P., E. Güzel, B. Eker, Y. Pınar, B. Kayışoğlu, B. Akdemir, Y. Bayhan, C. Sağlam. Tarım Makinaları İlkeleri (Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı). T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:29. Fakülteler Matbaası 2002. İstanbul. Öztekin, S., 2006. Tarım Makinaları II, Nobel Yayınları. Ergüneş, G. 2009. Tarım Makinaları, Nobel Yayınları. Say, M.S. 2010. Tarım Makinaları I, Nobel Yayınları. Özmerzi, A., Yaldız, O., Kürklü, A., Ertekin, C., Külcü, R., 2004. Tarım Makinaları için Mühendislik El Kitabı. Literatür yayıncılık, İstanbul. KASAP E., ENGÜRÜLÜ B., ÇiFTÇİ Ö., KILINÇ K. S., GÖLBAŞI M., BAŞARAN H., AKKORT M. Tarım Alet ve Makineleri T. C: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ders Araç ve Gereçleri 1998 DERS ARAÇLARI: Traktör, toprak işleme alet ve makineleri, bakım makineleri, ekim makineleri, gübre atma makineleri ve bitki koruma makineleri


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 1 5
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 4 2 4 3 3 3 3 5 3
ÖÇ 2 3 4 2 1 3 3 3 4 5 4
ÖÇ 3 4 4 2 4 3 4 4 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek