GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007002132009 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ-I Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Günümüz modern toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda giderek artan süs bitkisi fidanı ihtiyacını karşılayacak ara eleman konusunda tam donanımlı teknikerler yetiştirmek.


Dr. Evren GÜNEN


1 Dış mekan süs bitkilerini tanıyabilme
2 Süs bitkilerinin peyzajdaki kullanım alanlarını kavrayabilme
3 Farklı süs bitkilerinin üretimlerini başarabilme
4 Peyzaj uygulamasını yapabilme ve temel tasarım unsurları hakkında fikir sahibi olabilme
5 Dış mekan süs bitkisine değer katacak uygulamaları (aşı, makasla şekil verme vb) yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


•Süs bitkilerinin farklı yönlerden sınıflandırılması •Süs bitkilerinin peyzajda kullanım alanları •Süs bitkilerinin genel özellikleri •Süs bitkisi fidanı üretim yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, Süs Bitkileri Sınıflandırması ve Peyzajda Kullanım Alanları fenolojik inceleme
2 Kapalı tohumlu süs bitkileri genel özellikleri tanıma çalışmaları
3 Açık tohumlu süs bitkileri genel özellikleri tanıma çalışmaları
4 Ulu ağaçlar araştıma ve uygulama
5 Ağaç ve çalılar üretim çalışmaları
6 Yer örtücüler ve kaya bahçeleri bahçe kurma
7 Ara Sınav
8 Clematis, Aesculus, Ligustrum, Nerium, Liriodendron serada üretim
9 Acer, Lonisera, Acacia, Catalpa, Chemasyparis sunum ve üretim çalışmaları
10 Eleagnus, Cercis, Lriadendron, Tilia, Quercus sunum ve üretim çalışmaları
11 Liquidambar, Fagus, Buxus, Rubinia, Buddleia sunum ve üretim çalışmaları
12 Cotaneaster, Hibiscus, Betula, Abelia, Weigela sunum ve üretim çalışmaları
13 Platanus, Fraxinus, Hydrangea, Celtis, Calicantus sunum ve üretim çalışmaları
14 Sunumların değerlendirimesi sunum ve üretim çalışmaları
15 Uygulama sınavı
16 Final sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 23 23
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 3 4 5
ÖÇ 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek