GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Bahçe Bitkilerinin türlerini tanıyabilme
2 Fönolojik gözlem yapabilme ve ayırt edebilme
3 Çoğaltma ve üretim yöntemlerini uygulayabilme
4 Üretim sürecinde yapılan işlemleri uygulayabilme
5 Ekolojik koşullarda yetiştirme ortamlarını yorumlayabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Meyvecilik temel Bilgileri
2 Sebzecilik Temel Bilgileri
3 Çoğaltma yöntemleri
4 Çoğaltma yöntemleri
5 Çoğaltma yöntemleri
6 Çoğaltma yöntemleri
7 Ara Sınav
8 Bakım işleri temel bilgileri
9 Bakım işleri temel bilgileri
10 Bakım işleri temel bilgileri
11 Bakım işleri temel bilgileri
12 Bakım işleri temel bilgileri
13 Bakım işleri temel bilgileri
14 Bakım işleri temel bilgileri
15 Bakım işleri temel bilgileri
16 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 2 10 20
Derse Katılım 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek