GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
17010701T11124 GENETİK VE ISLAH Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı, bitki ıslahının temel genetik ilkeleri ve klasik ıslah yöntemlerinin yanında, dayanıklılık ıslahı konularına da ağırlık verilerek, bitki yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların genetik olarak çözümünde kullanılacak yöntemleri günümüz bitki ıslahı teknolojisindeki yeni gelişmelerin ışığı altında, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği boyutları da dikkate alınarak ayrıntılı olarak öğretmektir.


Dr. Evren GÜNEN


1 Temel genetik kavramların tanımlanması, Mendel genetiği ve genetiğin tarihçesini öğrenir.
2 Islahın temel konularında bilgisini artırır
3 Kendine ve yabancı döllenen bitkilerdeki temel ıslah yöntemlerini ve bunların nasıl uygulanacağını öğrenir
4 Bitki genetik kaynakları, bitkilerde üreme sistemleri ve çeşit geliştirme konularında yeterli bilgi düzeyine ulaşır

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yurt içi ve yurt dışından bitki introdüksiyonu ile materyalin nasıl getirileceği, • Bahçe bitkilerinde eşeyli ve eşeysiz üreme şekilleri, • Kendine ve yabancı döllenen Bahçe Bitkilerinde uygulanan ıslah metotları, • F1 Hibrit tohum üretiminin nasıl yapıldığı, • Islah ile ilgili bir konumda çalıştığı zaman meyvecilik, sebzecilik, bağcılık ve süs bitkilerinde uygulayabileceği ıslah metotları konularında öğrenciye bilgi vermektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genetik ve Bitki ıslahının amaçları, Kültür bitkilerinin gelişme süreci.
2 Genetik ve Bitki ıslahının amaçları, Kültür bitkilerinin gelişme süreci.
3 Kantitatif kalıtım (Genlerin etki biçimleri, Poligenler, Kalıtım derecesi kavramı). Populasyondaki genetik varyasyon
4 Kantitatif kalıtım (Genlerin etki biçimleri, Poligenler, Kalıtım derecesi kavramı). Populasyondaki genetik varyasyon
5 Kantitatif kalıtım (Genlerin etki biçimleri, Poligenler, Kalıtım derecesi kavramı). Populasyondaki genetik varyasyon
6 Kantitatif kalıtım (Genlerin etki biçimleri, Poligenler, Kalıtım derecesi kavramı). Populasyondaki genetik varyasyon
7 Islah amaçları
8 Islah amaçları
9 Kendine döllenen ve Yabancı döllenen bitki ıslah yöntemleri
10 Kendine döllenen ve Yabancı döllenen bitki ıslah yöntemleri
11 Kendine döllenen ve Yabancı döllenen bitki ıslah yöntemleri s
12 Biyoteknoloji
13 GDO kavramı
14 GDO kavramı
15 Islahda yeni gelişmeler
16 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 45 45
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 5 3
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek