GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
17010701T11126 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 1 2 1,00

Önlisans


Türkçe


Sosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla i öğrencilerin toplumun değişik kesimleriyle iletişim kurabilmesini; bu değişik kesimlerin sorunlarını bizzat yaşayarak gözlemlemesini; projeler de hem arkadaşları hem de sorumlu öğretim üyeleri ile verimli çalışabilmesini; birey ve hekim olarak daha duyarlı bir vatandaş olabilmesini sağlamak dersin temel hedefleridir.


Öğr. Gör. Murat ÖZGE


1 içinde yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyabilme.
2 Gönüllü çalışmayı öğrenebilme.
3 Proje oluşturmayı ve uygulamayı öğrenebilme, Yaptığı projeyi toplum önünde sunabilme.
4 Takım çalışması yapabilme.
5 Toplumsal duyarlılık geliştirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla öğrencilerin, arkadaşları ve sorumlu öğretim üyeleriyle birlikte, topluma hizmet sunmaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar
2 Örnek sosyal sorumluluk projelerinin Tanıtımı
3 Örnek sosyal sorumluluk projelerinin Tanıtımı
4 Sosyal Sorumluluk Projesi Konu Seçimi
5 Sosyal Sorumluluk Projesi Konu Seçimi
6 Proje taslağı hazırlık
7 Proje taslağı hazırlık
8 Proje taslağı sunumu Proje uygulamaları Proje uygulamaları
9 Proje taslağı sunumu Proje uygulamaları Proje uygulamaları
10 Proje uygulamaları
11 Proje uygulamaları
12 Proje uygulamaları
13 Proje uygulamaları
14 Proje uygulamaları
15 Proje sunumları ve değerlendirme
16 Proje sunumları ve değerlendirme

Ege Üniversitesi duyuru sayfaları, Duyuru sayfaları, Projelerle ilgili hocaların verdiği not ve anlatımları, günlük gazeteler, dergiler, TVYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Alan Çalışması 1 1 1
Beyin Fırtınası 3 1 3
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 1 1
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 19 19
Toplam İş Yükü (saat) 29

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek