GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007002242013 ORGANİK TARIM İLKELERİ VE MEVZUAT Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; organik bitkisel üretimin genel prensiplerini kavramasını ve bu üretimin yapılabilmesi için gerekli olan mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.


Doç. Dr. Funda YOLDAŞ


1 1.Organik bitkisel üretimi tanımlayabilme
2 2.Organik bitkisel üretimin genel prensiplerini açıklayabilme
3 3.Organik bitkisel üretimin gerekliliğini benimseyebilme
4 4.Organik bitkisel üretime başlama ve devam ettirme ile ilgili aşamaları ana hatlarıyla öğrenebilme.
5 5.Organik bitkisel üretime ilişkin mevzuatı öğrenebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Organik bitkisel üretim kavramı • Organik bitkisel üretimin temel prensipleri • Organik bitkisel üretime geçiş süreci, kontrol ve sertifikasyon işlemleri. • Organik bitkisel üretime ilişkin kanun ve yönetmelik


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma. Dersin içeriği ve işlenişi, Değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi. Organik bitkisel üretimin tanımı ve önerilme nedenleri.
2 Dünyada ve ülkemizde organik bitkisel üretim (gelişimi, yayılması, organik olarak yetiştirilen ürünler)
3 Dünyada ve ülkemizde organik bitkisel üretim (gelişimi, yayılması, organik olarak yetiştirilen ürünler)
4 Organik bitkisel üretime başlama (geçiş süreci, gereklilikler, kontrol ve sertifikasyon işlemleri)
5 Organik bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi (geçiş süreci, gereklilikler, yürütme ve izleme organları, kontrol ve sertifikasyon işlemleri)
6 Organik bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi (geçiş süreci, gereklilikler, yürütme ve izleme organları, kontrol ve sertifikasyon işlemleri)
7 Ara Sınav
8 Organik bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi (geçiş süreci, gereklilikler, yürütme ve izleme organları, kontrol ve sertifikasyon işlemleri)
9 Organik bitkisel üretim ilkeleri (üretim, toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele prensipleri, hasat, ambalajlama ve nakliye)
10 Organik bitkisel üretim ilkeleri (üretim, toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele prensipleri, hasat, ambalajlama ve nakliye)
11 Dünyada ve Ülkemizde Organik Bitkisel Üretim Mevzuatı
12 Ülkemizde Organik Bitkisel Üretimin Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik
13 Ülkemizde Organik Bitkisel Üretimin Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik
14 Ülkemizde Organik Bitkisel Üretimin Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik
15 Ülkemizde Organik Bitkisel Üretimin Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik
16 Final Sınavı

1. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, www.tarim.gov.tr 2. İlbaş, A.İ., 2009. Organik Tarım (İlkeler ve Ulusal Mevzuat), Elif Yayınevi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 58

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3
ÖÇ 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4
ÖÇ 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3
ÖÇ 5 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek