GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 TİD özelliklerini bilerek kullanabilme
2 Parmak alfabesindeki harfleri şekline uygun yapabilme
3 Harf şekillerini ve harf farklılıklarını tanımlayabilme
4 Ailesini, akrabaları ifade eden işaretleri yapabilme
5 Çevre ile ilgili kavramları TİD ifade edebilme
6 Öğrendiği işaretlerle cümle kurabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ÖZELLİKLER • Görsel • Üç boyutlu
2 HARFLER • Harflerin tanıtımı • Harflerin yazımında el ve parmak şekilleri • Türk alfabesindeki harflerin TİD‘ e göre yazılımı
3 HARFLER • Harflerin tanıtımı • Harflerin yazımında el ve parmak şekilleri • Türk alfabesindeki harflerin TİD‘ e göre yazılımı
4 HARFLER • Harflerin tanıtımı • Harflerin yazımında el ve parmak şekilleri • Türk alfabesindeki harflerin TİD‘ e göre yazılımı
5 TANIMLAR • Harfin Doğru yazılımı • Parmak formları • Harfi net gösterme
6 TANIMLAR • Harfin Doğru yazılımı • Parmak formları • Harfi net gösterme
7 TANIMLAR • Harfin Doğru yazılımı • Parmak formları • Harfi net gösterme
8 Ara sınav
9 TANIMLAR • Harfin Doğru yazılımı • Parmak formları • Harfi net gösterme
10 KULLANIM • Parmak alfabesini doğru kullanma • Yazım kurallarına uyma • Kelimeleri uygun hızla yazma
11 KENDİSİ İLE İLGİLİ İŞARETLER • Adını soyadını yazma • Zamirleri kullanma • Öz geçmişini anlatma • Mesleği • Tasvir yapma
12 AİLE VE AKRABALARI İLE İLGİLİ İŞARETLER • Ailesi • Akrabaları
13 ÇEVRE İLE İLGİLİ İŞARETLER • Çevreyi tanıma • Yaşadığı yer • Çevre ile ilgili anlatım • CÜMLE KURMA • Ailesini anlatır • Akrabalarını tanıtır. • Yakın çevresini tanıtır.
14 ÇEVRE İLE İLGİLİ İŞARETLER • Çevreyi tanıma • Yaşadığı yer • Çevre ile ilgili anlatım • CÜMLE KURMA • Ailesini anlatır • Akrabalarını tanıtır. • Yakın çevresini tanıtır.
15 Genel tekrar
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rol Oynama / Dramatize Etme 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 75

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2 1
ÖÇ 3 1
ÖÇ 4 1
ÖÇ 5 1
ÖÇ 6 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek