GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007002302014 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Bahçe bitkileri ürünlerinin genel özelliklerinin, yapılarının ve organlarının gelişmesi ve biyokimyasal yapılarının kavranması, fizyolojik olayların öğretilmesi, hasat öncesi ve sonrası süreçte ürünün pazara hazırlanması veya depolaması işlemleri öğrenciye aktarılır.


öğr.gör.murat özge


1 Bahçe Bitkileri ürünlerinin genel özelliklerini tanımlayabilme
2 Biyokimyasal yapı değişimi ve fizyolojik olayların muhafaza periyodunda etkilerini yorumlayabilme
3 Hasat öncesi ile hasat sonrası işlemlerin muhafazadaki etkilerini sentezleyebilme
4 Yapısal özellikler, üretim işlemleri, üretim sonrası işlem ve koşullarının bütünsel muhafaza sürecine etkisini değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Ürünlerin Genel Özellikleri • Biyokimyasal yapı ve fizyolojik olaylar • Hasat öncesi, hasat ve sonrası işlemler • Paketleme evi ve depolama • Ürünlerin değerlendirilme şekilleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bahçe Ürünlerinin Genel Özellikleri
2 Yapı ve Organ Gelişmesi
3 Biyokimyasal Yapı
4 Fizyolojik Olaylar
5 Hasat Öncesi Gelişmeyi Etkileyen Faktörler
6 Hasat
7 Ara Sınav
8 Pazarlamada Standardizasyon
9 Paketleme Evi İşlemleri
10 Hasat Sonrası Kayıplar
11 Ürünlerin Depolanması
12 Pazara Ulaştırma
13 Pazarlama Ekonomisi
14 Sebzelerin Değerlendirilmesi
15 Meyvelerin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

1.Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması Prof.Dr. İsmail KARAÇALI Ege Üniversitesi Basımevi Bornova –İZMİR 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek