GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007002322014 PEYZAJ UYGULAMALARI Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Bitkisel üretim içinde payı giderek artan dış mekan süs bitkilerinin üretim safhaları ile ilgili bilgi ve deneyime süs bitkileri yetiştiriciliği dersi ile sahip olan öğrencilerimizin bu bitkilere ait değer kazandırma (Makaslama, aşılama vb.), peyzaj alanları içinde bakımlarını sağlama, var olan peyzaj alanlarının yeniden düzenlenmesini veya yeni peyzaj alanı oluşturma konularında bitki seçimi yapabilme ve planlama konularında eğitimlerinin sağlanması.


Dr. Evren GÜNEN


1
2 Peyzaj tasarım ve aplikasyonla ilgili bilgi sahibi olmak
3 Dış mekan süs bitkileri ve peyzajda kullanım yerlerine hakim olmak
4 Bilgisayar destekli tasarım programları ile ilgili fikir sahibi olmak
5 Projede var olan tasarımları sahada uygulayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Süs bitkisi fidanlarında form kazandırma * Süs bitkisi fidanlarında aşılama * Peyzaj alanlarının yıllık bakımı * Peyzaj alanlarında yenileme * Yeni peyzaj alanı oluşturmada bitki seçimi ve planlama


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Peyzaj nedir? Kentsel yeşil alanlar. Şehir peyzaj alanlarında gözlem
2 Peyzajın gereklilik ve amaçları. Küresel ısınma eylem planında peyzajın yeri. İnternet araştırması
3 Peyzaj alanlarında bitkisel bakım ve sürekliliği sağlama. Süs bitkileri fidanlığı uygulaması.
4 Peyzaj alanlarında bitkisel bakım ve sürekliliği sağlama. Süs bitkileri fidanlığı uygulaması.
5 Peyzaj alanlarında bitkisel bakım ve sürekliliği sağlama. Süs bitkileri fidanlığı uygulaması.
6 Çim alan bakımı süs bitkileri fidanlık uygulaması
7 Çim alan bakımı süs bitkileri fidanlık uygulaması
8 Tasarım nedir? Peyzaj alanı tasarımları Peyzaj alanlarında gözlem
9 Tasarım nedir? Peyzaj alanı tasarımları Peyzaj alanlarında gözlem
10 Ölçü ve ölçek Ölçüm
11 Kroki,Plan ve Plan çeşitleri Ölçüm
12 Aplikasyon krokisi Kroki çizimi
13 Aplikasyon krokisi Kroki çizimi
14 Projenin araziye aplikasyonu
15 Projenin araziye aplikasyonu
16 Final sınavı sınav


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 2 34 68
Alan Çalışması 1 30 30
Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek