GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007002082014 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE SAVAŞIMI Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, bahçe bitkilerinde zararlılar sebebiyle ortaya çıkan zararların teşhisi ve uygun mücadele yöntemlerinin belirlenmesidir.


Dr. Öğr. Üyesi Nilay ÖZDEMİR


1 Temel kavramlar bilgisi
2 Bitki zararlılarının zarar şekillerini kavrayabilme
3 Bitki zararlılarının teşhisini yapabilme
4 Bitki zararlılarının koleksiyonunu yapabilme
5 Bitki zararlılarından korunma önlemlerini alabilme
6 Bitki zararlıları ile mücadelenin öneminin farkında olma
7 Yabancı ot ve böcek koleksiyonu yapmaya istekli olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında, meyve, sebze, bağ ve subtropik bitkilerde görülen zararlılar, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadele yöntemlerine yer verilir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Tanışma-Dersin İçeriği ve İşlenişi (uygulama şekli ve yerleri hakkında bilgi) Arazi Uygulamaları
2 II. Temel Kavramlar III. Bitkilerde zararlı ve yararlı kavramı Arazi Uygulamaları
3 IV. Zararlılar 1.Nematodlar 2.Halkalı Solucanlar Arazi Uygulamaları
4 3. Yumuşakçalar 4. Omurgalılar Arazi Uygulamaları
5 5. Eklem Bacaklılar *Kırmızı Örümcekler Arazi Uygulamaları
6 * Böcekler • Böceklerin Genel Özellikleri • Böceklerin Zarar Şekilleri • Böceklerin Yararları Arazi Uygulamaları
7 Arasınav
8 Böceklerin Morfolojisi Böceklerin Sınıflandırılması Arazi Uygulamaları
9 Böceklerin Anatomisi Böceklerde Başkalaşım Arazi Uygulamaları
10 V.Bahçe Bitkilerinde Görülen Önemli Zararlılar * Sebzelerde Görülen Önemli Zararlılar Arazi Uygulamaları
11 * Sert Çekirdekli Meyvelerde Görülen Önemli Zararlılar Arazi Uygulamaları
12 *Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Görülen Önemli Zararlılar Arazi Uygulamaları
13 *Bağlarda Görülen Önemli Zararlılar Arazi Uygulamaları
14 *Tarla Bitkilerinde Görülen Önemli Zararlılar Uygulama Sınavı
15 VI.Bitki Zararlılarından Korunma Önlemleri Uygulama Sınavı
16 Final Sınavı

1. Karsavuran,Y., 1994.Entomoloji, Ege üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü,Ders notu, Bornova. 2. Kaygısız, H., 2002.Bitkisel Üretimde Zararlı Böcekler, Hasad yayıncılık. Önerilen Kaynaklar 1. Anonim, 2002. Bitki koruma el kitabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Yayınları, No: 352, İzmir. 2. Yücer, M., 2010. Ruhsatlı Tarım İlaçları, Hasad yayıncılık. Ders Araçları: Bitki zararlıları, ambar zararlıları, tohum böcekleri ve savaşımı ile ilgili bilgisayar yazılımları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Alan Çalışması 14 1 14
Seminer 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 9 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24
Sözlü Sınav 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 3 3 5 5
ÖÇ 2 3 3 5 5
ÖÇ 3 3 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 3 3 5 5
ÖÇ 6 3 3 5 4 5
ÖÇ 7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek